Ugrás a fő tartalomra

Kutatások és projektek

Médiagazdaságtan kézikönyv

Az elsődleges cél egy olyan kézikönyv elkészítése, amely a tankönyv és a tudományos monográfia jellemzőit összegezve mutatja be a médiagazdaságtan szaktudomány állapotát kialakulásától kezdve napjainkig. Szándéka szerint a nevezett kézikönyv referencia munka mind az akadémiai, mind az üzleti szféra számára, és bemutatja azt a társadalmi környezetet is, amelybe a médiaszervezetek működése beágyazódik.

A kézikönyvben a médiatermékek előállításának, terjesztésének,fogyasztásának/használatának klasszikus közgazdaságtani közelítése mellett kitérünk az internetgazdaság (internet economy) megfelelő tárgyköreire(hálózati-, figyelem- és osztott erőforrás gazdaság), amelyek nagyjából az elmúlt negyedszázadban váltak a média működése szempontjából relevánssá. Az egyes témakörök tárgyalása során újmédiát a tömegmédiával együtt mutatjuk be,különös tekintettel a kettőjük közti kapcsolatokra, szimbiózisra, ami a mai digitális médiatér (vagy ha úgy tetszik, a posztmodern médiakörnyezet) sajátja.

A Kézikönyvtervezett terjedelme 25 szerzői ív. Az egyes fejezetek szerzői egyrészt a Budapesti Corvinus Egyetem azon oktatói, aki egyben a DMMDK tevékenységében részt vesznek, másrészt azok a külsősök (egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek), akik bekapcsolódtak a DMMDK munkájába. A Kézikönyv két szerkesztője Gálik Mihály professzor emeritus és Csordás Tamás egyetemi adjunktus. A Kézikönyv elkészítésének tervezett határideje 2018 vége, a projektmegvalósítását támogatja az NMHH Médiatudományi Intézete.

A kézikönyv 2020. februárjában jelent meg digitálisan a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács Médiatudományi Intézete gondozásában, és szabadon hozzáférhető a következő linken:

Designkommunikáció Lab

A Designkommunikáció Lab (továbbiakban DIS.CO Lab) kutatási program és módszertanából adódóan egyben képzési rendszer, a startup születés, működés, fennmaradás és fejlődés alapkutatási szintű vizsgálatát, doktori képzésbe való egyidejű integrálását, közvetlen gyakorlati megvalósítását teszi lehetővé.

A DIS.CO Lab egyben mentor program mely az ICT Living Lab-bel együttműködve támogatást nyújt, újfajta működési személetet ad a résztvevőknek, hallgatói és kutatói (MSc, PhD) és vállalkozói (helyi kisvállalkozás és KKV) szinteken. A DIS.CO Lab átfogó, integráló szemléletet képvisel, ami megkönnyítheti a problémakeresés, problémafelvetés, és tervezés egységes kezelését, figyelembe véve a mindenkori megrendelő (ember), gyártó (ember), forgalmazó (ember), fogyasztó (ember) és tervező/alkotó (ember) közös igényeit.  

Kapcsolatmenedzsment-rendszer az üzleti hálózatokban és a digitalizáció (EFOP-3.6.1-16-2016-00013) [2017.]

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00013, Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári Campusán c. projekt, ‘Piaci terméket vagy szolgáltatást előállító hálózatok kutatása’ című alprojektjében a ‘Kapcsolatmenedzsment-rendszer az üzleti hálózatokban és a digitalizáció’ című kutatás célja a digitalizáció hatásának feltárása az üzleti kapcsolatmenedzsment területén, az erre történő felkészülés legjobb üzleti gyakorlatának megismerése, elterjedésüket befolyásoló tényezők azonosítása, a digitalizáció révén elérhető gazdasági előnyök bemutatása és kommunikálása.

A projekt szakirodalmi összefoglaló, majd előkutatás, végül a primer empirikus fő kutatás lefolytatásán keresztül összegyűjti az üzleti hálózati digitalizálódás nemzetközi és hazai szakirodalmának és nemzetközi gyakorlatának a jó példáit, majd feldolgozza és elemzi. A kutatás célul tűzi ki, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű tudományos publikáció szülessen a téma kapcsán.

A kutatás az üzleti hálózatok egy aspektusát, a hálózati kapcsolatrendszerek eredményességének és hatékonyságának kérdéskörét ragadja meg, amely szervesen kiegészíti a gazdasági, ipari hálózatok vizsgálatának kapcsolódó kérdésfeltevéseit. A kis és középvállalkozások hálózatosodásával kapcsolatos témakör esetében pedig erősebb szinergiák is találhatók, hiszen e vállalati kör a méretéből, vállalakozói szemléletéből adódóan is rugalmasabban áll a digitalizáció adta lehetőségekhez. A hálózatosodás a gazdasági élet szereplői számára felülértékeli a létrejövő üzleti kapcsolatok rendszerének versenyképességben játszott szerepét. A vállalatok, ezen belül a kkv szektor szereplői is jelentős részben globálisan szétszórva elhelyezkedő partnerekkel tartják a kapcsolatokat, melyek hatékony és eredményes kezelésében a digitális megoldásoknak kulcsszerepe van. Ebből a szempontból fontos szerep jut a különféle, pl. az open innovation vagy a crowdsourcing, illetve a crowdfunding megoldásoknak és gyakorlatoknak. A kutatási probléma ennek a jelenségnek az átfogó vizsgálatára irányul.

“Digitális múlt és jövő” – Konferencia a Digitális Marketing, Média és Design Kutatóközpont szervezésében (2017.11.08.)

A konferencia helyszíne és időpontja: Corvinus Főépület III.előadó; 2017. november 8. szerda, 9.00–16.00 óra

Konferenciakötet: A konferencia előadásainak összefoglalóit tartalmazó kötet szabadon hozzáférhető ezen a hivatkozáson.

Program:
 

  • 9.00 – 9.15: Megnyitó, a DMMD rövid bemutatása
  • 9:15 – 10.00: Gálik Mihály (BCE): “A média átalakulása– a tömegmédiától a digitális hálózati médiáig”
  • 10.00 – 10.45: Juhász Péter Tibor (Telekom):“Reklámfilmek tévé nélkül – a hatékony médiastratégia új irányai a mai Magyarországon”
  • 10.45 – 11.15: Kávészünet
  • 11.15 – 11.45: Kenesei Zsófia (BCE MMI):“Szolgáltatások a digitális világban: a vevő megváltozott szerepe az önkiszolgáló technológiák használata során”
  • 11.45 – 12.15: Gáti Mirkó – Mitev Ariel – Bauer András (BCEMMI): “A közösségi média hatása a személyes értékesítésre”
  • 12.15 – 12.45: Csordás Tamás (BCE MMI): “Márkák és digitális felhasználói tartalmak kapcsolata: Az internetes mémek példája”
  • 12.45 – 14.00: Kávészünet
  • 14.00 – 15.00: Horváth Dóra – Cosovan Attila (BCE MMI):“Tanulás-oktatás INTERFACE”
  • 15.00 – 15.30: Összegzés és zárás
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.24. - 00:58:17