Budapesti Corvinus Egyetem ×

Záróvizsga és szakdolgozat

Friss hírek

ALAPKÉPZÉSI SZAKOKON

2020. június 22 -26.

MESTERKÉPZÉSI ÉS

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOKON:

2020. június 29 - 03. 

FIGYELEM!

 

A júniusban záróvizsgázó hallgatók vizsgaidőszaka 4 hét


2020. 05. 18 – 06. 13.

 

Amennyiben a záróvizsgázó hallgató nem teszi le az Abszolutóriumához hiányzó vizsgákat ezen időszak alatt és nem kerül beírásra 2020. 06. 15 - ig az utolsó vizsgajegye is, NEM tehet záróvizsgát az aktuális záróvizsgaidőszakban!

 

Hiányzó vizsgáit az alsóbb éveseknek meghirdetett időpontig (2020. 06. 20.) leteheti, DE záróvizsgát már csak a következő záróvizsgaidőszakban 2021. JANUÁRBAN tehet.

 

VÁLTOZÁS!

2018. júliusában elfogadásra került a Plágium szabályzat (BCE SZMSZ I. kötete SZMR I.20. Plágium szabályzat) 

2020 májusában szakdolgozatukat leadó hallgatók csak abban az esetben adhatják le szakdolgozatukat, ha munkájukat feltöltik az MODDLE rendszer URKUND programjába.

URKUND

Az URKUND egy automatikusan működő szövegegyezést vizsgáló program. Bevezetésének célja, az oktatók és konzulensek tevékenységének támogatása a plágium felderítésében, valamint a hallgatók támogatása a plágium megelőzése terén.

A program használatáról az alábbi linken találnak részletes tájékoztatót.
Kérjük, alaposan olvassák át!

Határidők

Képzési szint/Szak megnevezésHatáridőHely
Alapképzési szakok
gazdálkodás és menedzsment,
gazdaságinformatikus
kereskedelem és marketing
vidékfejlesztési agrármérnök
alkalmazott közgazdaságtan
gazdaság és pénzügyi matematikai elemző
politikatudomány
2020.05.18 (hétfő) 14 óra Moodle
Alapképzési szakok
pénzügy és számvitel,
turizmus vendéglátás
emberi erőforrások
nemzetközi gazdálkodás
kommunikáció és média tudomány
nemzetközi tanulmányok
szociológia
nemzetközi gazdálkodás angol nyelven
2020.05.18 (hétfő) 15 óra
Mesterképzési szakok (összes)2020.05.19. (kedd) 15 óra
Szakirányú továbbképzési szakok (összes)2020.05.20. (szerda) 15 óra
Alapképzési szak
nemzetközi gazdálkodás magyar nyelven
2020.05.18. (hétfő) 15 óra NEPTUN

FIGYELEM!
Ezen időszakok után szakdolgozat semmilyen indokkal nem adható le.
Az a hallgató, aki a megadott határidőig nem tölti fel és adja le a szakdolgozatát, nem bocsátható záróvizsgára a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévi záróvizsga-időszakban.


Felhívjuk figyelmüket, hogy
- a rendszer a „Szerveridő”-t tekinti hivatalos időnek;
- a Szakdolgozat a Moodle rendszer „VÉGLEGES LEADÁS” fülén
 CSAK 1x tölthető fel, módosításra nincs lehetőség!

-       a Szakdolgozat írására, leadására vonatkozó szabályzatok a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 41. §-ban találhatók. Kérjük, olvassák át figyelmesen!  

 NYILATKOZATOK KEZELÉSE


29/2020. (IV. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félév szakdolgozatleadási határidőkről és feladatokról - 1. számú melléklet
29/2020. (IV. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félév szakdolgozatleadási határidőkről és feladatokról - 2. számú melléklet
29/2020. (IV. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félév szakdolgozatleadási határidőkről és feladatokról - 3. számú melléklet
29/2020. (IV. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félév szakdolgozatleadási határidőkről és feladatokról - 4. számú melléklet

Figyelem a témavezetői nyilatkozat feltöltése a dolgozatban továbbra is kötelező az alábbiak szerint:

"29/2020. (IV. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félév szakdolgozatleadási határidőkről és feladatokról

1.3.1.2. Témavezetői nyilatkozat

A szakdolgozati témavezető a hallgató számára kiadandó nyilatkozatot az alábbi szövegezéssel, a …….@uni-corvinus.hu e-mail címéről küldi meg a hallgató részére: ……………………………………………………………(témavezető neve) konzulens kijelentem, hogy …………………………………………… (hallgató neve, Neptun kódja) ……………………………………..című szakdolgozata (mesterképzésben diplomamunkája) benyújtásra alkalmas és védésre ajánlom. A hallgató ezt az e-mailt pdf formában csatolja az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata után."


- NYILATKOZAT SAJÁT MUNKÁRÓL
(I. számú melléklet).

A szakdolgozatot leadó hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozata saját munkájának eredménye, valamint hogy a Moodle-be feltöltött és a papíralapon leadott Szakdolgozat 100%-ban egyezik.
Helye: A szakdolgozatok belső címlapját követő oldalon (a „Tartalomjegyzék”- et megelőzően)

Párhuzamos képzésben részt vevő hallgatónak, nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a diplomamunkái közötti átfedés nem haladja meg a 10%-ot (I. számú melléklet).


-NYILATKOZAT A SZAKDOLGOZAT NYILVÁNOSSÁGÁRÓL
(II. számú melléklet)

A szakdolgozat leadásakor nyilatkoznia kell a hallgatónak arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a szakdolgozata a Központi Könyvtár honlapjáról korlátozott nyilvánossággal hozzáférhető legyen.
Helye: „NYILATKOZAT SAJÁT MUNKÁRÓL” utáni lap


- NYILATKOZAT A KOMPLEX VIZSGA TELJESÍTÉSÉRŐL
(III. számú melléklet)
Ezt a nyilatkozatot csak a Gazdálkodásinformatikus alap szakos hallgatóknak kell leadniuk!


- NYILATKOZAT A PÁRHUZAMOS KÉPZÉSBEN BENYÚJTOTT SZAKDOLGOZATRÓL
(IV. számú melléklet)

A ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS a szakdolgozat leadásával történik!

A Moodle rendszer URKUND felületére az abszolvált státuszaban lévő hallgatóknak is kötelességük feltölteni a Szakdolgozatukat!

Kérjük, minden abszolvált hallgató ellenőrizze, hogy van-e még jogosultsága a Moodle rendszer használatához. Amennyiben nem tud belépni a Moodle rendszerbe, jelezze a Tanulmányi előadójának.

FIGYELEM!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szenátus 66.b/2017/2018. (V.8.) számú határozata elfogadta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat új díjtételét, mely a szakdolgozat leadását és záróvizsgát az abszolutórium megszerzését követő két éven túl pénzügyi tételhez kapcsolta

Díj megnevezése:
Záróvizsga letétele végbizonyítvány kiállítását követő két éven túl
Díj mértéke: 50.000 forint

 A díjat záróvizsgáig kell befizetni az Egyetem főszámlájára. Az átutalást hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot a záróvizsga előtt - legkésőbb 2020. június 08-ig - a Hallgatói Szolgáltatások számára el kell küldeni.

A díj átutalásánál az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:
 
Főszámlaszám: 11784009-22229896-00000000

Közlemény: A1KE08003K Minta Elemér (a hallgató neve)

A ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS a szakdolgozat leadásával történik!

 A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha

1.  az abszolutóriumot** (végbizonyítványt) megszerezte,

2.  szakdolgozatát (diplomamunka) a Moodle rendszer URKUND programjába feltöltötte és azt a bíráló / bírálók elfogadta/elfogadták,

3.  nincsen pénzügyi vagy tárgyi tartozása az egyetem felé

** Az abszolutórium teljesítése azt jelenti, hogy az adott szakon előírt maximális képzési idő alatt a szükséges kreditpontokat megfelelően, az Operatív tantervek által előírt struktúrában teljesítette.
Azon hallgatóknak, akinek van tárgya a 2019/20. tanév II. (tavaszi) félévében, legkésőbb 2020. június 15. (hétfő) szerepelni kell minden jegynek a NEPTUN-rendszerben, különben nem engedhetők záróvizsgára. 

- Az oklevelet a Felsőoktatási Törvény előírása szerint magyar és angol nyelven állítja ki az Egyetem.

- A mesterképzésre jelentkező hallgatók részére a Felvi rendszerbe feltöltendő „IGAZOLÁST” 2020. július 8-tól küldik meg a Hallgatói Szolgáltatások Tanulmányi Ügyek munkatársai.

- Amennyiben nem vesz részt a Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülésen, 2020. július 27-től a Hallgatói Szolgáltatások Tanulmányi Ügyek irodáiban, ügyfélfogadási időben.

A Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülés (tervezett dátum): 2020. 07. 09., 07. 20-25 között lesz, szakok szerinti bontásban.
(Bővebb tájékoztatás a honlapon lesz megtalálható, a záróvizsgaidőszak lezárása után).

FIGYELEM!

Tájékoztatjuk a záróvizsgázó hallgatókat, hogy - az oklevél átvételének időpontjától függetlenül -
a hallgatói jogviszony a záróvizsga időszak utolsó napján megszűnik.

 Budapest, 2020. április 24.

Sikeres készülést kívánunk!

Hallgatói Szolgáltatások

Vágólapra másolva