Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Tantárgyaink

Közszolgálati szervezetek vezetése  – Managing Organisations in the Public Sector
Kvantitatív elemzési módszerek – Quanitative Research Methods
A közpolitika folyamata és intézményei – Institutions and Processes of Public Policy
Többszintű kormányzás – Multilevel Governance
A közszektor intézményi közgazdaságtana – Institutional Economics of the Public Sector
Közösségi pénzügyi menedzsment – Public Financial Management
Program-kiértékelés – Program and Performance Evaluation
Költség-haszon elemzés – Cost Benefit Analysis
Közpolitika elemzés gyakorlat – Practicing Public Policy

A modul 3 tárgyát bármely nyelven elvégezve, a hallgató teljesíti a modult, és ez bekerül a diplomamellékletébe.


Információmenedzsment a közszektorban
Fejlesztéspolitika és programmenedzsment
Emberi-erőforrás menedzsment a közszolgálatban

A modul teljesítettnek számít a következő tárgyak elvégzésével:

1. Civil társadalom / NGOs management
2. Fejlesztéspolitika
3. Információmenedzsment VAGY Emberi-erőforrás menedzsment

Egészségügyi Közgazdaságtan – Health Economics

A modul teljesítettnek számít, ha mindhárom tárgyat elvégzi a hallgató, vagy magyar, vagy angol nyelven.

Joggazdaságtan
Szabályozási esettanulmányok

A modul teljesítéséhez mindhárom tárgyat el kell végezni.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.09. - 11:34:31