Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szakdolgozat

Szakdolgozati témabejelentés

Azoknak a hallgatóinknak, akik a 2021/22. tanév őszi félévében tervezik szakdolgozatukat beadni és záróvizsgát tenni, de a témabejelentőjüket még nem adták le korábban az Intézetnek, a szakdolgozati témajelentkezés a Neptun felületén érhető el 2021. 05. 25. (kedd) 10:00 órától 2021. 05. 31. (hétfő) 23:59 óráig.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a témabejelentőt kizárólag az oktatóval történő előzetes e-mailes egyeztetés és jóváhagyás után tudják az adott oktatóhoz feltölteni, egyéb esetben a jelentkezésük elutasításra kerül. Csak egy oktatót jelölhetnek meg: arra nincs mód, hogy több témavezetőnél is jelentkezzenek.

A témajelentkezési folyamathoz segítségül az oldal alján letölthető, “Szakdolgozati jelentkezés KOMM 2021” és “Hallgatói útmutató szakdolgozati témaválasztáshoz” című fájlokban találnak leírást, amelyeket figyelmesen olvasva és pontosan követve töltsék fel témabejelentőjüket a megadott időintervallumon belül.


Szakdolgozat leadása

A szakdolgozat-leadáshoz szükséges tennivalókról és határidőkről az oldal alján, vagy ide kattintva letölthető „Corvinus KSZI_Szakdolgozat 2020 2021 2 félév” című PDF dokumentum ad tájékoztatást. A szakdolgozat előkészítéséhez és zökkenőmentes benyújtásához ajánlott ennek részletes tanulmányozása. 


Szakdolgozati témajavaslatok

Szakdolgozati témajavaslatok BA-s hallgatóknak

Szakdolgozati témajavaslatok MA-s hallgatóknak

Szakdolgozati útmutatók

Szakdolgozati útmutató BA-s hallgatóknak

Szakdolgozati útmutató MA-s hallgatóknak


Szakdolgozati konzulens

 • Külső oktató témavezetésre abban az esetben kérhető fel, ha az Intézeti oktatók már nem tudnak több hallgatót vállalni. Ebben az esetben tanszékvezetői hozzájárulás szükséges
 • Doktorandusz hallgatók felkérése is lehetséges szakdolgozati konzulensnek


 Szakdolgozat feltöltése határidőn túl:
 Befizetési kötelezettség mellett, amely 8400 Ft/nap lehetőség van a szakdolgozatok késedelmes leadására, szintén a Moodle felületére való feltöltéssel. 

 • Alapképzések – és Mesterképzés esetében is: 2021. május 10., 16:00 határidővel

 A szakdolgozat leadásához szükséges dokumentumok:

A témavezető csak ahhoz a szakdolgozathoz adhat konzulensi hozzájáruló nyilatkozatot, amelynek a szerzőjével legalább hatszor konzultáltak a folyamat során (személyesen vagy digitálisan, beleszámítva az élő témamegbeszélést is).

A dolgozat leadásánál a hallgatónak az alábbi témákban kell nyilatkoznia a moodle-n:

 • Nyilatkozni kell, hogy a szakdolgozat a hallgató saját munkájának eredménye – nyilatkozat becsatolásra került a szakdolgozatba.
 • Nyilatkozni kell, hogy a párhuzamos képzésben készült szakdolgozatról nyilatkozat becsatolásra került a szakdolgozatba. 
 • A hallgató nyilatkozik szakdolgozata nyilvánosságáról: teljes nyilvánossággal vagy korlátozott nyilvánossággal tárolja a könyvtár a dolgozatot. 
 • Annotáció (szakfelelős által megadott formátumban).
 • A hallgató nyilatkozik, hogy záróvizsgát kíván-e tenni a 2020/2021. tanév tavaszi félévében. 

A Moodle-rendszerbe feltöltendő és a szakdolgozatba bekötendő nyilatkozatok: Figyelem! Minden nyilatkozat aláírással ellátva, “képkéne” (szkennelt formában) a szakdolgozat megadott helyére kell beilleszteni. Helye: a szakdolgozatok belső címlapját követő oldalon a “Tartalomjegyzék”-et megelőzően, a megadott sorrendben.

 • Nyilatkozat saját munkáról. A szakdolgozatot leadó hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozata saját munkájának eredménye. Szövege ide kattintva elérhető.
 • Témavezetői nyilatkozat . A szakdolgozati témavezető a hallgató számára kiadandó nyilatkozatot az alábbi szövegezéssel, a …………@uni-corvinus.hu e-mail címéről küldi meg a hallgató részére (nem kell kinyomtatni és aláírnia az oktatónak). Fontos, hogy az oktató email címe látható legyen, mivel ez helyettesíti az aláírást. …………………………………………(témavezető neve) konzulens kijelentem, hogy …………………………………………… (hallgató neve, Neptun kódja) ……………………………című szakdolgozata benyújtásra alkalmas és védésre ajánlom. A témavezetői nyilatkozat dokumentumként ide kattintva elérhető.
 • Nyilatkozat a szakdolgozat nyilvánosságáról. Szövege ide kattintva elérhető, helye a saját munkára vonatkozó nyilatkozat után.
 • Párhuzamos képzésben részt vevő hallgatónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a szakdolgozatai közötti átfedés nem haladja meg a 10%-ot. Szövege ide kattintva elérhető. Helye a szakdolgozat nyilvánossága után.
 • A Kommunikáció- és médiatudomány képzések esetében kérjük továbbá a szakdolgozat annotációját is feltölteni. Az annotációt, vagyis a dolgozat összefoglalását külön pdf fájlként kérjük feltölteni a szakdolgozat mellé. A felépítése hasonló, mint az absztrakté, csak az eredményekkel is ki kell egészíteni. A javasolt vázlata: témameghatározás, fő kérdés(ek) vagy hipotézisek, módszer(ek) és mintavétel, főbb eredmények, alkalmazhatóság. Röviden, legfeljebb egy oldalban. 

Azok a hallgatóknak, akik az abszolutórium megszerzését követő két éven túl szeretnének szakdolgozatot benyújtani, a “Kérelem szakdolgozat-készítés folytatására a végbizonyítvány kiállítást követően” c. kérvényt kell leadniuk a Neptunon keresztül.Kommunikáció- és médiatudomány BA dokumentumok

Szakdolgozati témajavaslatok (BA)
Kommunikáció- és médiatudomány BA szakdolgozati útmutató
Corvinus KSZI_Szakdolgozat 2020 2021 2 félév
Hallgatói útmutató szakdolgozati témaválasztáshoz
Szakdolgozati jelentkezés KOMM 2021

Kommunikáció-és médiatudomány MA dokumentumok

Szakdolgozati témajavaslatok (MA)
Kommunikáció- és médiatudomány MA szakdolgozati útmutató
Corvinus KSZI_Szakdolgozat 2020 2021 2 félév
Hallgatói útmutató szakdolgozati témaválasztáshoz
Szakdolgozati jelentkezés KOMM 2021
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.16. - 19:19:04