Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szakdolgozat

A szakdolgozat-leadáshoz szükséges tennivalókról és határidőkről az oldal alján, vagy ide kattintva letölthető „Corvinus KSZI_Szakdolgozat 2020 2021 2 félév” című PDF dokumentum ad tájékoztatást. A szakdolgozat előkészítéséhez és zökkenőmentes benyújtásához ajánlott ennek részletes tanulmányozása

Szakdolgozati témajavaslatok

Szakdolgozati témajavaslatok BA-s hallgatóknak

Szakdolgozati témajavaslatok MA-s hallgatóknak


Szakdolgozati útmutatók

Szakdolgozati útmutató BA-s hallgatóknak

Szakdolgozati útmutató MA-s hallgatóknak


Szakdolgozati konzulens

 • Külső oktató témavezetésre abban az esetben kérhető fel, ha az Intézeti oktatók már nem tudnak több hallgatót vállalni. Ebben az esetben tanszékvezetői hozzájárulás szükséges
 • Doktorandusz hallgatók felkérése is lehetséges szakdolgozati konzulensnek

Szakdolgozati témabejelentés / Thesis Proposal

A szakdolgozati témabejelentő leadása az alábbi űrlapon tehető meg:

Szakdolgozati témabejelentő (absztrakt) űrlapja

Form of Thesis Proposal

Kérjük, hogy atémabejelentőhöz csatolják a szakdolgozati konzulens e-mail-es jóváhagyását,képernyőmentés feltöltésével. A szakdolgozati témabejelentő űrlapok kitöltésihatárideje az őszi szemeszterben 2020. november 2. (hétfő)


Szakdolgozat leadásának határideje:

 • Kommunikáció- és médiatudomány alapképzés (magyar és angol nyelven): 2021. május 3, 12:00
 • Szociológia alapképzés (magyar és angol nyelven): 2021. május 3, 13:00
 • Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés (magyar és angol nyelven): 2021. május 3, 14:00
 • Szociológia mesterképzés: 2021. május 3, 15:00

Az elkészült szakdolgozatokat kérjük a Moodle felületére feltölteni. 

 Szakdolgozat feltöltése határidőn túl:
 Befizetési kötelezettség mellett, amely 8400 Ft/nap lehetőség van a szakdolgozatok késedelmes leadására, szintén a Moodle felületére való feltöltéssel. 

 • Alapképzések – és Mesterképzés esetében is: 2021. május 10., 16:00 határidővel
 A szakdolgozat leadásához szükséges dokumentumok:

A témavezető csak ahhoz a szakdolgozathoz adhat konzulensi hozzájáruló nyilatkozatot, amelynek a szerzőjével legalább hatszor konzultáltak a folyamat során (személyesen vagy digitálisan, beleszámítva az élő témamegbeszélést is).


A dolgozat leadásánál a hallgatónak az alábbi témákban kell nyilatkoznia a moodle-n:

 • Nyilatkozni kell, hogy a szakdolgozat a hallgató saját munkájának eredménye – nyilatkozat becsatolásra került a szakdolgozatba.
 • Nyilatkozni kell, hogy a párhuzamos képzésben készült szakdolgozatról nyilatkozat becsatolásra került a szakdolgozatba. 
 • A hallgató nyilatkozik szakdolgozata nyilvánosságáról: teljes nyilvánossággal vagy korlátozott nyilvánossággal tárolja a könyvtár a dolgozatot. 
 • Annotáció (szakfelelős által megadott formátumban).
 • A hallgató nyilatkozik, hogy záróvizsgát kíván-e tenni a 2020/2021. tanév tavaszi félévében. 

A Moodle-rendszerbe feltöltendő és a szakdolgozatba bekötendő nyilatkozatok: Figyelem! Minden nyilatkozat aláírással ellátva, “képkéne” (szkennelt formában) a szakdolgozat megadott helyére kell beilleszteni. Helye: a szakdolgozatok belső címlapját követő oldalon a “Tartalomjegyzék”-et megelőzően, a megadott sorrendben.

 • Nyilatkozat saját munkáról. A szakdolgozatot leadó hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozata saját munkájának eredménye. Szövege ide kattintva elérhető.
 • Témavezetői nyilatkozat . A szakdolgozati témavezető a hallgató számára kiadandó nyilatkozatot az alábbi szövegezéssel, a …………@uni-corvinus.hu e-mail címéről küldi meg a hallgató részére (nem kell kinyomtatni és aláírnia az oktatónak). Fontos, hogy az oktató email címe látható legyen, mivel ez helyettesíti az aláírást. …………………………………………(témavezető neve) konzulens kijelentem, hogy …………………………………………… (hallgató neve, Neptun kódja) ……………………………című szakdolgozata benyújtásra alkalmas és védésre ajánlom. A témavezetői nyilatkozat dokumentumként ide kattintva elérhető.
 • Nyilatkozat a szakdolgozat nyilvánosságáról. Szövege ide kattintva elérhető, helye a saját munkára vonatkozó nyilatkozat után.
 • Párhuzamos képzésben részt vevő hallgatónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a szakdolgozatai közötti átfedés nem haladja meg a 10%-ot. Szövege ide kattintva elérhető. Helye a szakdolgozat nyilvánossága után.
 • A Kommunikáció- és médiatudomány képzések esetében kérjük továbbá a szakdolgozat annotációját is feltölteni. Az annotációt, vagyis a dolgozat összefoglalását külön pdf fájlként kérjük feltölteni a szakdolgozat mellé. A felépítése hasonló, mint az absztrakté, csak az eredményekkel is ki kell egészíteni. A javasolt vázlata: témameghatározás, fő kérdés(ek) vagy hipotézisek, módszer(ek) és mintavétel, főbb eredmények, alkalmazhatóság. Röviden, legfeljebb egy oldalban. 

Azok a hallgatóknak, akik az abszolutórium megszerzését követő két éven túl szeretnének szakdolgozatot benyújtani, a “Kérelem szakdolgozat-készítés folytatására a végbizonyítvány kiállítást követően” c. kérvényt kell leadniuk a Neptunon keresztül.


Kommunikáció- és médiatudomány BA dokumentumok

Szakdolgozati témajavaslatok (BA)
Kommunikáció- és médiatudomány BA szakdolgozati útmutató
Corvinus KSZI_Szakdolgozat 2020 2021 2 félév

Kommunikáció-és médiatudomány MA dokumentumok

Szakdolgozati témajavaslatok (MA)
Kommunikáció- és médiatudomány MA szakdolgozati útmutató
Corvinus KSZI_Szakdolgozat 2020 2021 2 félév
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 18:14:34