Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

A Bizottságról

(1) Az Eseti Kutatásetikai Bizottság(a továbbiakban: Bizottság) a rektor tanácsadó és egyedi engedélyezési ügyekbendöntéshozó testülete és a rektornak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

(2) A Bizottság jogköre:

a) általánoskutatásetikai kérdésekben állást foglalhat és javaslattevő joga van normaalkotásraa Rektor felé;

b) azegyedi kutatásetikai engedélyezési eljárásokban döntési jogkörrel rendelkezik;

c) akutatásban sérelmet szenvedettek panaszos ügyeiben véleményező, javaslattevőjoga van a Rektor felé.

Vágólapra másolva