Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Publikációs követelmények és publikációs stratégia

A hallgatók többféle publikációs stratégia között választhatnak. Ezek részletes leírása megtalálható a hallgatóknak szóló oldalon. Doktori Iskolánk a nemzetközi karrierre készíti fel a hallgatókat, ezért alapértelmezésben az alábbi portfóliót javasoljuk:
 • Minimum egy elsőszerzős cikk a Scimago adatbázisban található folyóiratban
 • Minimum egy elsőszerzős cikk egy legalább Q3-as besorolású Scimago folyóiratban

A hallgatók természetesen másik portfóliót is választhatnak.

Komplex vizsga

A komplex vizsga célja annak ellenőrzése, hogy a doktorandusz elég felkészült-e a kutatási-disszertációs szakaszra. A komplex vizsgára való jelentkezést a Doktori Iroda szervezi.
A komplex vizsgát május végére – június elejére szervezzük.

Értekezéstervezet-védés

A végleges disszertáció benyújtásának feltétele az értekezés-tervezet megvédése a nyilvános műhelyvitán. Az értekezés-tervezet a disszertáció “majdnem kész” változata, amely teljes mértékben tartalmazza a kutatási kérdéseket és az elért eredményeket. Az értekezés-tervezetet a nyolcadik szemeszter végén kell leadni. Az értekezés-tervezet védésre a hallgatóval egyeztetett időpontban kerül sor.

Az értekezés-tervezetet elektronikusan kell elküldi a programigazgatónak. A programigazgató ellenőrzi, megfelel-e a tervezet a formai követelményeknek. A további tudnivalókról szintén a Programigazgató ad tájékoztatást.

A védés folyamata
 1. A tervezetet két opponens értékeli. Az opponensek közül az egyik a végleges disszertáció opponense lesz!
 2. Az opponensi vélemények birtokában a tervezetet meg kell védeni a nyilvánosság előtt.
 3. A védésről jegyzőkönyv készül, amely tételesen felsorolja az értekezés-tervezet módosításával kapcsolatos javaslatokat.
Figyelem! A munkahelyi vita jegyzőkönyvét a végleges disszertáció opponensei is ismerni fogják. A jegyzőkönyvben rögzített módosítási javaslatok figyelembe nem vétele a végleges disszertáció negatív értékelését vonhatja maga után!

A disszertáció leadása

A leadás előtt küldd el publikációs jegyzékedet a programigazgatónak, hogy ellenőrizzük a publikációs követelményeknek való megfelelést (lásd lent).
A disszertációt és a kapcsolódó dokumentumokat az Egyetemi Doktori Irodában kell leadni: további részletek

Belépés a fokozatszerzési szakaszba

A belépési szándékot a programigazgatónak és az Egyetemi Doktori Irodának egyaránt jelezni kell. A belépéssel kapcsolatos teendőkről a Doktori Iroda nyújt tájékoztatást.
A fokozatszerzés megindításáról a Doktori Iskola javaslata alapján az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) dönt. A fokozatszerzés kezdete az EDT döntés időpontja.
A fokozatszerzés megindítását követően:
 • Egy éven belül le kell tenni a szigorlatot
 • Másfél éven belül be kell nyújtani az értekezés-tervezetet
 • Két éven belül le kell adni a végleges disszertációt
A fokozatszerzésre vonatkozó egyetemi és doktori iskolai szabályzatok letöltéséhez kattints ide.

Szigorlat

A szigorlat célja annak ellenőrzése, hogy a doktorjelölt elsajátította a kötelező tárgyak ismeretanyagát. Szigorlatra az abszolutóriumot megszerzett doktorjelöltek jelentkezhetnek.
A szigorlat részei: írásbeli feladat elkészítése, valamint szóbeli vizsga. A szigorlati tételek elérhetők itt.

Műhelyvita

A végleges disszertáció benyújtásának feltétele az értekezés-tervezet megvédése a nyilvános műhelyvitán. Az értekezés-tervezet a disszertáció “majdnem kész” változata, amely teljes mértékben tartalmazza a kutatási kérdéseket és az elért eredményeket.
Az értekezés-tervezetet elektronikusan kell elküldi a programigazgatónak. A programigazgató ellenőrzi, megfelel-e a tervezet a formai követelményeknek. A további tudnivalókról szintén a Programigazgató ad tájékoztatást.

A védés folyamata
 1. A tervezetet két opponens értékeli. Az opponensek közül az egyik a végleges disszertáció opponense lesz!
 2. Az opponensi vélemények birtokában a tervezetet meg kell védeni a nyilvánosság előtt.
 3. A védésről jegyzőkönyv készül, amely tételesen felsorolja az értekezés-tervezet módosításával kapcsolatos javaslatokat.
Figyelem! A munkahelyi vita jegyzőkönyvét a végleges disszertáció opponensei is ismerni fogják. A jegyzőkönyvben rögzített módosítási javaslatok figyelembe nem vétele a végleges disszertáció negatív értékelését vonhatja maga után!

A disszertáció leadása

A leadás előtt küldd el publikációs jegyzékedet a programigazgatónak, hogy ellenőrizzük a publikációs követelményeknek való megfelelést (lásd lent).
A disszertációt és a kapcsolódó dokumentumokat az Egyetemi Doktori Irodában kell leadni: további részletek

Publikációs követelmények

A disszertáció csak akkor bíráltatható el, ha a doktorjelölt rendelkezik legalább 45 publikációs ponttal, amelyből legalább 25 pont A-C kategóriás folyóirat-cikkhez kapcsolódik. Még nem megjelent, de közlésre igazoltan elfogadott cikkekből legfeljebb kettőt lehet elszámolni.

Publikációs szabályzat 2019 előtt
A BCE Szenátusa által 2019.03.26-án elfogadott új publikációs szabályzata

Plágium-vizsgálati tájékoztató
Vágólapra másolva