Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Világgazdasági Doktori Program

A Világgazdasági Doktori Programot több mint negyed századdal ezelőtt a világgazdaságtan és a fejlődés tanulmányok nemzetközileg is ismert és elismert professzorai indították útjára, de az évek során legendás oktatók és kutatók sora emelte a képzés rangját. Az iskola négy akadémikust is oktatói, alapítói között tudhat: Szentes Tamás, Palánkai Tibor, Simai Mihály (Világgazdasági Tanszék) és Csaba László (Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék), akik az MTA IX. osztályának tagjai is egyben. A Világgazdasági Doktori Program fő profilja a világ- és fejlődésgazdaságtan, de kutatásai kiterjednek ezen túlmenően az integrációelméletek, a gazdasági kormányzás és technológiai váltás, a globalizáció, a regionális tanulmányok és az összehasonlító és intézményi gazdaságtan területeire is. A Világgazdasági Doktori Program fő profilja körében oktató és kutató tanárok a hazai közgazdaságtudomány jeles, ismert és elismert szakemberei.  


Kutatási területek

A kutatási témák a Világgazdasági Doktori Program profiljához kapcsolódnak, azok konkrét kifejtését tartalmazzák. 

A kiemelendő kutatási témák az alábbiak: 

 • Nemzetközi gazdaságtan 
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Világgazdaságtan 
 • Nemzetközi politikai gazdaságtan 
 • Regionális gazdaságtan és tanulmányok 
 • Fejlődés gazdaságtan és tanulmányok
 • Európai gazdasági integráció és kormányzás 
 • Európai Unió intézményei és működése 
 • Globalizáció közgazdaságtana és technológia váltás 
 • Intézményi gazdaságtan 
 • Összehasonlító gazdaságtan

Témák

2020

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Buda GergelySzent-Iványi BalázsThe Challenges of Circular Economy in Sub-Saharan Africa
Dobos-Nagy EmeseVigvári GáborGAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS IPARPOLITIKA A VISEGRÁDI ORSZÁGOK DIVATIPARÁBAN 1990-TŐL 2020-IG
Hadházyné Dr. Burucs Magdolna JuditMagas IstvánThe Impact of Vienna Initiative on economic growth in CESEE region
Kychak AnastasiiaBenczes IstvánRising Euroscepticism in France and Germany: the effect of the Eurozone and migration crises
Major BalázsTétényi AndrásDemográfiai folyamatok gazdasági hatásainak vizsgálata az Európai Unió államaiban
Song WenxuanSzunomár ÁgnesResearch on the impact of “Belt and Road Initiative” two-way direct investment on industrial upgrading in Central European Countries

2019

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Carlos Raul Lima da Frota AraujoSzunomár ÁgnesImpacts of One Belt One Road- Chinese New Silkroad Initiative for the World
Gurály RolandMagas IstvánAnalysing the regional impact of robotization – changes in the foreign direct investment flows into Central Europe
Huijun HuSzunomár ÁgnesSino-Hungarian Relations under the Context of “16+1” (CooperationBetween China and Central and Eastern Europe) Mechanizm
Klauda ZalánDeák AndrásOutward FDI from Central and Eastern Europe to the post-Sovite region – trends and motives
Misheelt DelgertsogtBenczes IstvánComparative Analysis of Economic Development models of post-socialist EU Countries and Mongolia
Nadobán ZoltánBod Péter ÁkosAz Európai Unió félperiférikus tagállamainak integrációérettsége

2018

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Cossu ElenaBenczes István, Gedeon PéterThe Effect of Populism on Growth: the Case of Hungary
Giovanna Maria Borges AguiarJámbor AttilaCompetitiveness in Latin America and the Caribbean: Evidence from the agri-food sector
Ivanov DenisBenczes István, Gedeon PéterSocio-economic Inequality and the Rise of Populism in Europe
Mátyás MátéKollai István, Tétényi AndrásPopulist Mediatisation of a Social Movement: The National Conservative Movement and Competitive Authoritarianism in Post-Communist Hungary
Nemes BalázsBod Péter ÁkosThe past, present and future of ordoliberalism in the European Union
Szabó EszterKutasi GáborThe effects of negative interest rates on the real economy
Tankovszki OlegEndrődi-Kovács ViktóriaThe economic opportunities of Ukraine in the framework of Eastern Partnership
Wei ZhaoVigvári GáborAn Empirical Analysis On China – CEE Trade Potential: The Role Of Economic Scale, Cultural and Institutional Distance — Based On Gravity Model

2017

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Bulgamaa UrangooKutasi GáborWater governance
Kovács EszterKutasi GáborDilemmas on Trade Options
Bouras IlhamMagas IstvánCommerce, neighbourhood to integration: The evolution of the EU-Morocco partnership
Sztanó GáborMagas IstvánInternational transmission of monetary policies: interaction of advanced and emerging economies
Deák ÁgnesNagy Sándor Gyula, Ricz JuditSocial entrepreneurship in Latin America: social inclusion, capabilities and development
Linan Segura Karen GabrielaPalánkai Tibor, Szent-Iványi BalázsThe Political Economy of Low Carbon Energy Transitions in Mexico
Ma ZiboSzékely-Dobi AndrásExamine the effect of FDI on local economy of Chengdu
Xu XinxinSzékely-Dobi AndrásChina-V4 Strategic Cooperation Relations How changing foreign policy of V4 countries shape the bilateral relations with China
Zhang FumeiSzunomár ÁgnesComparative Analysis of Motives and Determinants of FDI from Germany, Japan and China in Hungary: Case Studies of the Automotive Sector

2016

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Muja ArmendKollai IstvánDoes governance matter for economic performance: evidence from Central Eastern Europe?
Fekete Krisztina AnnaTétényi András, Zsóka ÁgnesExamination of smart solution methodology to a sustainable and liveable environment, the importance of smart social innovations in combating Climate Change in a sustainable way.
Szemereyné Pataki KlaudiaRosta Miklós
Kollárik FerencBenczes István

2015

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Szabó KrisztinaSzent-Iványi Balázs, Benczes István
Barczikay TamásMagas IstvánHolland kór azonosítása aszimmetrikus kointegráció segítségével Dél – afrikai és Dél – amerikai országok esetén
Krajczár GyulaSimai Mihály
Joan Miguel Tejedor-EstupiñánKutasi GáborEconomic Impacts of the Free Trade Agreement Between
the European Union and Colombia

2014

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Fejes NorbertNagy Sándor GyulaA magyarországi és az EU-s fejlesztési források szerepe Kárpátalja gazdasági felzárkózásában
Bősz AnettTrautmann LászlóA liberális eszmerendszer gazdaságpolitikai implikációi a XXI. században

2013

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Iván AnnaKengyel ÁkosA tagállamok és az Európai Unió költségvetése
Barcza GyörgyMagas István
Németh AnitaBenczes IstvánAz európai Gazdasági és Monetáris Unió kiskális pillérének jövője
Gerőcs TamásGedeon PéterFÜGGŐSÉG ÉS FELZÁRKÓZÁS MAGYARORSZÁG VILÁGGAZDASÁGI INTEGRÁCIÓJA GLOBÁLIS TÖRTÉNETI PERSPEKTÍVÁBAN
Solti ÁgnesLehoczki BernadettA latin-amerikai gazdaságpolitikák alakulása az egyes válságok tükrében

2012

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Stukovszky TamásNagy Sándor Gyula
Kiss Gábor FerencNagy Sándor Gyula

2010

Témavezető(k)Téma
Vertetics ÁdámTrautmann László
Rezessy GergelyBenczes István, Magas István
Baranyi MártonNagy Sándor GyulaA német hegemónia néhány gyakorlati megnyilvánulása az Európai Unióban

2008

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Miklós GáborNagy Sándor Gyula

Publikációk

Operatív tanterv

NKPDI Operatív tanterv
×

Kapcsolatok

A Világgazdasági Doktori Program arra törekszik, hogy a hallgatók nemzetközi tapasztalatokkal felvértezve és a nemzetközi tudományos standardok ismeretében, illetve az azoknak való megfelelés birtokában végezzenek a programban. A Doktori Program törzstagjainak és oktatóinak nemzetközi kutatásaiban résztvevő doktoranduszok lehetőséget kapnak, hogy külföldön is bemutassák eredményeiket. A Doktori Program vezetőinek és oktatóinak kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén dinamikus és változatos feltételek várják a kutatásban nemzetközi szinten is motivált hallgatókat. A kutatómunka színvonalát minősíti, hogy számos (témavezetővel közös) publikáció és a témavezetői irányításával készült publikáció jelent meg. 

A Világgazdasági Doktori Program támogatja a doktoranduszok hazai és nemzetközi szakmai tevékenységét. Bevonja a hallgatókat a nemzetközi kutatási projektekbe (mint például a Fatigue és Poprebel), és így lehetővé válik nemzetközi workshop-okon és konferenciákon való részvételük. 

A Világgazdasági Doktori Program tagja számos nemzetközi szervezetnek, melyek közül kiemelhetőek az alábbiak: 

• Jelenkori Európai Tanulmányok Egyetemi Szövetsége – University Association for Contemporary European Studies (UACES) 

• Európai Tanulmányok Tanácsa – Council for European Studies (CES)

• Közép- és Kelet-Európai Nemzetközi Tanulmányok Szövetsége – Central and East European International Studies Association (CEEISA) 

• Európai Összehasonlító Gazdaságtani Tártsaság – Association for Comparative Economic Studies (EACES) 

2020 őszén a BCE Világgazdásági Tanszéke és a KRTK Világgazdasági Intézete megállapodást kötött az évekre visszanyúló informális együttműködést formalizálva, amelynek keretében a Világgazdasági Doktori Program hallgatói bekapcsolódhatnak az KRTK Világgazdasági Intézetben folyó kutatásokba. Ezáltal a doktoranduszoknak lehetőségük nyílik kutatási tapasztalatok szerzésére, a disszertációjuk témájához kapcsolódó kutatásokban, műhelybeszélgetéseken és konferenciákon való részvételre, azáltal is elősegítve a doktori értekezés sikeres megírását.

Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.12.09. - 00:10:00