Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Világgazdasági Doktori Program

A Világgazdasági Doktori Programot több mint negyed századdal ezelőtt a világgazdaságtan és a fejlődés tanulmányok nemzetközileg is ismert és elismert professzorai indították útjára, de az évek során legendás oktatók és kutatók sora emelte a képzés rangját. Az iskola négy akadémikust is oktatói, alapítói között tudhat: Szentes Tamás, Palánkai Tibor, Simai Mihály (Világgazdasági Tanszék) és Csaba László (Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék), akik az MTA IX. osztályának tagjai is egyben. A Világgazdasági Doktori Program fő profilja a világ- és fejlődésgazdaságtan, de kutatásai kiterjednek ezen túlmenően az integrációelméletek, a gazdasági kormányzás és technológiai váltás, a globalizáció, a regionális tanulmányok és az összehasonlító és intézményi gazdaságtan területeire is. A Világgazdasági Doktori Program fő profilja körében oktató és kutató tanárok a hazai közgazdaságtudomány jeles, ismert és elismert szakemberei.  

A kutatási témák a Világgazdasági Doktori Program profiljához kapcsolódnak, azok konkrét kifejtését tartalmazzák. 

A kiemelendő kutatási témák az alábbiak: 

 • Nemzetközi gazdaságtan 
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Világgazdaságtan 
 • Nemzetközi politikai gazdaságtan 
 • Regionális gazdaságtan és tanulmányok 
 • Fejlődés gazdaságtan és tanulmányok
 • Európai gazdasági integráció és kormányzás 
 • Európai Unió intézményei és működése 
 • Globalizáció közgazdaságtana és technológia váltás 
 • Intézményi gazdaságtan 
 • Összehasonlító gazdaságtan

A Világgazdasági Doktori Program arra törekszik, hogy a hallgatók nemzetközi tapasztalatokkal felvértezve és a nemzetközi tudományos standardok ismeretében, illetve az azoknak való megfelelés birtokában végezzenek a programban. A Doktori Program törzstagjainak és oktatóinak nemzetközi kutatásaiban résztvevő doktoranduszok lehetőséget kapnak, hogy külföldön is bemutassák eredményeiket. A Doktori Program vezetőinek és oktatóinak kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén dinamikus és változatos feltételek várják a kutatásban nemzetközi szinten is motivált hallgatókat. A kutatómunka színvonalát minősíti, hogy számos (témavezetővel közös) publikáció és a témavezetői irányításával készült publikáció jelent meg. 

A Világgazdasági Doktori Program támogatja a doktoranduszok hazai és nemzetközi szakmai tevékenységét. Bevonja a hallgatókat a nemzetközi kutatási projektekbe (mint például a Fatigue és Poprebel), és így lehetővé válik nemzetközi workshop-okon és konferenciákon való részvételük. 

A Világgazdasági Doktori Program tagja számos nemzetközi szervezetnek, melyek közül kiemelhetőek az alábbiak: 

• Jelenkori Európai Tanulmányok Egyetemi Szövetsége – University Association for Contemporary European Studies (UACES) 

• Európai Tanulmányok Tanácsa – Council for European Studies (CES)

• Közép- és Kelet-Európai Nemzetközi Tanulmányok Szövetsége – Central and East European International Studies Association (CEEISA) 

• Európai Összehasonlító Gazdaságtani Tártsaság – Association for Comparative Economic Studies (EACES) 

2020 őszén a BCE Világgazdásági Tanszéke és a KRTK Világgazdasági Intézete megállapodást kötött az évekre visszanyúló informális együttműködést formalizálva, amelynek keretében a Világgazdasági Doktori Program hallgatói bekapcsolódhatnak az KRTK Világgazdasági Intézetben folyó kutatásokba. Ezáltal a doktoranduszoknak lehetőségük nyílik kutatási tapasztalatok szerzésére, a disszertációjuk témájához kapcsolódó kutatásokban, műhelybeszélgetéseken és konferenciákon való részvételre, azáltal is elősegítve a doktori értekezés sikeres megírását.

Vágólapra másolva