Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok Program

Doktori programunk fő célja a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó multidiszciplináris tanulmányokban előremutató kutatások keretében elmélyedni vágyók számára szellemi műhelyként szolgálni, és ennek részeként a terület hazai és regionális szakmai utánpótlásáról gondoskodni, az hozzánk érkező tehetségeket gondozni, valódi hozzáadott értéket teremtő munkák elkészítésére felvértezni. A nemzetközi kapcsolatok kérdéskör multidiszciplináris jellegének megfelelően témavezetőink és oktatóink hatékonyan tudnak támogatni kutatási projekteket a nemzetközi politikatudomány, a diplomáciatörténet, a nemzetközi jog és a regionális tanulmányok területén, illetve ezek közös metszeteiben. Doktori iskolai kurzusaink keretében módszertani felkészítést nyújtunk a résztvevőknek. Nemzetközi kapcsolatainkat folyamatosan bővítjük. Hazai kapcsolatrendszerünk is igen kiterjedt, mi több, doktori iskolánk a legfőbb hazai utánpótlásképző — a nemzetközi kapcsolatok területén számos másik intézmény oktatói szerezték nálunk doktori fokozatukat. Doktori iskolánk ugyanakkor nyitva áll a közigazgatási szférában — így például diplomáciai vonalon — és a vállalati szférában dolgozók előtt is, különösen amennyiben felhalmozott szakmai tapasztalatuk további feldolgozása a szándékuk tudományos igényességgel és tudományos módszertan keretében, a tudásfejlesztés, tudásátadás és tudás-átörökítés céljával. Programunk résztvevői között külföldi hallgatók is szép számmal kapnak helyet, tovább gazdagítva a doktori iskolánk háza táján rendelkezésre álló tapasztalatok és ismeretek körét, bővítve kapcsolatrendszerünket.  

Kutatás a Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok programban  


A kiemelendő kutatási témák az alábbiak: 

 • Nemzetközi politikaelmélet 
 • Nemzetközi gazdaságtan 
 • Nemzetközi pénzügyek 
 • Nemzetközi jog 
 • Világgazdaságtan
 • Nemzetközi politikai gazdaságtan 
 • Regionális gazdaságtan 
 • Fejlődés gazdaságtan 
 • Regionális tanulmányok 
 • Európai integráció története 
 • Európai gazdasági integráció 
 • Európai Unió intézményei és működése 
 • Civilizáció – globalizáció 
 • Emberi jogok, kisebbségvédelem 
 • Biztonságpolitika 
 • Transzatlanti integráció 
 • Összehasonlító integráció tanulmányok 
 • Geopolitika 
 • Területi fejlődés, urbanizáció és területi politika
 • Globális környezeti kérdések

Vágólapra másolva