Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Geopolitika és Fenntartható Fejlődés Doktori Program

2017 szeptembere óta működik a program, amelyre elsősorban a gazdaságföldrajz, a geopolitika, a fejlesztéspolitika, az urbanizáció, a környezetgazdaságtan és környezetpolitika területén kutatást végző hallgatókat várjuk. Ilyen jellegű geopolitikai programként egyedülállók vagyunk az országban. A rövid múlt ellenére 2020 szeptemberétől közel 40 hallgató tanul a programban. Az oktatás színvonalát részben a területen elismert kollégáink, részben neves külföldi meghívott kutatók és oktatók kurzusai, előadásai emelik. Vendégprofesszoraink között volt George Friedman, Borhi László, John Morelli, Dreidre Pfeiffer. 

A kezdetektől fogva bekerültek külföldi hallgatók is a programra, például Kínából, Mianmarból, Törökországból, Iránból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Azerbajdzsánból és Bosznia-Hercegovinából.


Kutatási területek

A doktori program kutatási lehetőségei széles területet ölelnek fel, a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék sokszínű profiljához igazodva, melyek a következők: 

 • gazdaságföldrajz, 
 • geopolitika, 
 • fejlesztéspolitika, 
 • urbanisztika, 
 • környezetgazdaságtan, 
 • környezetpolitika, 
 • zöld pénzügyek, 
 • a fenntarthatóság és a fenti témák bármelyikének kapcsolata. 

A Program – nemzetközi jellegére tekintettel – földrajzi értelemben is a globális, a regionális és egyéb térségi szinten felmerülő témák vizsgálatára várja a jelentkezőket. Kifejezett hangsúlyt helyezünk a Kárpát-medencét érintő kérdésekre.

Témák

2020

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Báló AndrásSzabó MátyásA Pampáktól Pomerániáig: Latin-Amerika és az Európai Unió agrárföldrajza és agrár-környezetvédelme
Bauer ÁdámSalamin GézaA magyar-szlovák határtérségben megvalósuló határon átívelő együttműködések hatásai a határmenti területek fejlődésére
Farkas AttilaSzéchy AnnaDevelopmental effects of local renewable energy projects to local communities
Gutic-Bjelica BiljanaPéti MártonChristian Persecution as a new tool in Modern Geopolitics – creating a New Europe for New World Order
Izing Máté AntalJeney LászlóA szomszédos országokból érkező működőtőke-befektetések térszerkezeti összefüggései Kárpátalján
Kiss AdriennJeneyné Varga ÁgnesA „smart village” fejlesztéspolitikai megoldásainak lehetőségei és kihívásai a gyakorlatban
Kiss Bence ÁlmosKocsis János BalázsVárosdiplomácia és városfejlesztés, A városok közötti együttműködések hatása a városfejlesztésre és várospolitikára Közép-Európában
Porhajas Gábor LászlóKocsis János Balázs, Salamin GézaA kárpát-medencei várostérségek reintegrációja, Pozsony és Kassa példáján keresztül
Vara BálintPéti Márton, Szalai MátéA kis közel-keleti hidegháború

2019

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Kiss MarcellSalamin Géza, Endrődi-Kovács ViktóriaA leghátrányosabb helyzetű kistérségek lehetséges kitörési pontjai
Lovász Csaba MátéJeney LászlóA közép-európai országok tőzsdei vállalatainak földrajzi megközelítésű vizsgálata a gazd., társ. és pol. folyamatok tükrében
Megyesi ZoltánJeney LászlóKelet-közép-európai országok koncepcióinak megvalósíthatósága fejlődésük alapján
Mozga GáborPéti MártonKárpátalja társ-gazd. pozíciói, a geopolitikai térben betöltött potenciális szerepei és lehetőségei
Maráczi FanniEszterhai ViktorTaiwan geopolitikai jelentőségének alakulása a kínai szárazföld számára
Aliyar AzimovKocsis János BalázsEnsuring Energy Policy Between the EU and Caspian Basin: Energy Strategies, Geopolitics and Security
HAKKI DOGANSalamin GézaSubstainable Financial System: Investment in Green Economy
Marat UraimovEszterhai ViktorChina’s Investment Behavior and Tactics Towards Developing Countries Under Belt and Road Initiative
Lina AleassaCsicsmann László, Nagyné Rózsa Erzsébet  Resilience-building in Jordan as a Key Element of the EU Response to the Syrian Refugee Crisis

2018

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Bauyrzhan UrazymbetovNuno MorgadoThe Role of Kazakhstan in the Development process of the Eurasian Economic Union
Borbély MátyásJeney LászlóA külhoni magyarság társadalmi pozíciójának területi összefüggései a középosztály aránya alapján
Dorogi ZoltánJeney László Kreatív iparágak, mint a középvárosok sikertényezői a Visegrádi Országokban
Hnin Mya ThidaKocsis János Balázs, Viktor EszterhaiAsymmetrical Relations between Myanmar and China: The Case Study of Myitsone Hydropower Dam Project
Nagy SzabolcsSalamin GézaHatáron átnyúló nagyvárosi kapcsolatok gazdaságfejlesztési lehetőségei a Kárpát-medencében
Percze LászlóSzabó MátyásScenarios set by the elite of a Hungarian minority community in Romania for economical and regional development
Teveli Horváth Dorottya EszterKocsis János BalázsAz utcamenedzsment, mint a városi versenyképesség növelésének eszköze
Varga VirágSalamin GézaA fiatal, képzett munkaerő-vonzó potenciál a V4 országok közép- és nagyvárosaiban
Wang RenxinEszterhai ViktorTheory and Practiced Application Research of GUANXI: A Case Study of China-CEEC Cooperation (17+1)

2017

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Deregözü MuratBod Péter ÁkosTurkey as a Great Power: A Qualitative Research on Turkey’s Geopolitical Shifts
Saeedi Sakha NavidKorompai Attila, Deák András GyörgyChina Energy Demand and Investments and Its impact on Iran geopolitical Identity
Dékány AnettKocsis János BalázsInterlinkages between energy policy, globalization and market analyses in the global aspect
Graczka SzilviaMarjainé Szerényi ZsuzsannaWaste Prevention Indicators Based on International Resource Efficiency Policies, Feasibility and Accountability of Methods Measured by Them
Dr. Kovács Antal FerencMarjainé Szerényi ZsuzsannaThe Role of Private Capital in Financing Sustainable Development
Csécsi DávidJeney LászlóNemzeti kisebbségi közösségek és régiók, mint Kelet-Közép-Európa gazdaságföldrajzi és geopolitikai mozgatórugói
Nemes ZsófiaPéti Márton, Széchy AnnaA körkörös gazdasági modell, mint a globális kihívásokra adott fejlesztéspolitikai válasz
Pásztor Endre ZoltánPéti Márton, Gordos TamásGEOPOLITICAL MANEUVER IN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN UNION’S DEVELOPMENT POLICY
Bánkuty-Balogh LillaGaraczi Imre, Banai ÁdámThe intersections of geopolitics and innovation: implications for the Central-European region

Publikációk

Contemporary Global Challenges in Geopolitics, Security Policy and World Economy

Kapcsolatok

A Geopolitika és Fenntartható Fejlődés Program jó szakmai kapcsolatokat ápol más doktori iskolákkal, valamint hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

A hasonló területtel, bár inkább a geopolitikán belül a politikai földrajz és a földtudományi kapcsolódások területével foglalkozó Pécsi Földtudományi Doktori Iskolával számos közös rendezvényt tartottunk, a BCE és a Pécsi Egyetem oktatói kölcsönösen segítik egymást a hallgatók előrehaladásában, a szakmai mérföldkövek (pl. komplex vizsga) megszervezésében, lebonyolításában. 

Nagyon szoros a kapcsolatunk a Magyar Urbanisztikai Társasággal (MUT), amely jelentősen segíti az ebben a témában kutató hallgatóink munkáját. 

Ugyancsak változatos területeken épült ki együttműködés a Magyar Regionális Tudományi Társasággal (MRTT). 

Elsősorban a klímaváltozással, ennek bármely területi következményével foglalkozó hallgatónk támaszkodhat a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) segítségére. 

Nemzetközi kapcsolataink, szervezeti tagságaink az alábbiak: 

 • Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Tagozat Földrajzi Kar, valamint Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet
 • Association of European Schools of Planning (AESOP) 
 • Urban Affairs Association-nak (https://urbanaffairsassociation.org), továbbá 
 • megbeszéléseket folytatunk a NEURUS-hoz (Network for European and U.S. Regional and Urban Studies, http://www.neurusinfo.org) való csatlakozásról

Operatív tanterv

A Geopolitika és Fenntartható Fejlődés Program (tervezett) operatív tanterve a 2021/22. tanévre
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.02.02. - 21:38:01