Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Geopolitika és Fenntartható Fejlődés Doktori Program

2017 szeptembere óta működik a program, amelyre elsősorban a gazdaságföldrajz, a geopolitika, a fejlesztéspolitika, az urbanizáció, a környezetgazdaságtan és környezetpolitika területén kutatást végző hallgatókat várjuk. Ilyen jellegű geopolitikai programként egyedülállók vagyunk az országban. A rövid múlt ellenére 2020 szeptemberétől közel 40 hallgató tanul a programban. Az oktatás színvonalát részben a területen elismert kollégáink, részben neves külföldi meghívott kutatók és oktatók kurzusai, előadásai emelik. Vendégprofesszoraink között volt George Friedman, Borhi László, John Morelli, Dreidre Pfeiffer. 

A kezdetektől fogva bekerültek külföldi hallgatók is a programra, például Kínából, Mianmarból, Törökországból, Iránból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Azerbajdzsánból és Bosznia-Hercegovinából. A program sajátossága, hogy a BCE-MNB, illetve alapítványai közötti együttműködés keretében a költségtérítéses hallgatóinkat teljesítményalapú ösztöndíjjal tudjuk támogatni, és számos más, a doktoranduszaink fejlődését elősegítő lehetőséget tudunk biztosítani (pl. konferencia-utazás, anyanyelvi lektorálás stb.).  

A doktori program kutatási lehetőségei széles területet ölelnek fel, a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék sokszínű profiljához igazodva, melyek a következők: 

 • gazdaságföldrajz, 
 • geopolitika, 
 • fejlesztéspolitika, 
 • urbanisztika, 
 • környezetgazdaságtan, 
 • környezetpolitika, 
 • zöld pénzügyek, 
 • a fenntarthatóság és a fenti témák bármelyikének kapcsolata. 

A Program – nemzetközi jellegére tekintettel – földrajzi értelemben is a globális, a regionális és egyéb térségi szinten felmerülő témák vizsgálatára várja a jelentkezőket. Kifejezett hangsúlyt helyezünk a Kárpát-medencét érintő kérdésekre.

Contemporary Global Challenges in Geopolitics, Security Policy and World Economy

A Geopolitika és Fenntartható Fejlődés Program jó szakmai kapcsolatokat ápol más doktori iskolákkal, valamint hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

A hasonló területtel, bár inkább a geopolitikán belül a politikai földrajz és a földtudományi kapcsolódások területével foglalkozó Pécsi Földtudományi Doktori Iskolával számos közös rendezvényt tartottunk, a BCE és a Pécsi Egyetem oktatói kölcsönösen segítik egymást a hallgatók előrehaladásában, a szakmai mérföldkövek (pl. komplex vizsga) megszervezésében, lebonyolításában. 

Nagyon szoros a kapcsolatunk a Magyar Urbanisztikai Társasággal (MUT), amely jelentősen segíti az ebben a témában kutató hallgatóink munkáját. 

Ugyancsak változatos területeken épült ki együttműködés a Magyar Regionális Tudományi Társasággal (MRTT). 

Elsősorban a klímaváltozással, ennek bármely területi következményével foglalkozó hallgatónk támaszkodhat a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) segítségére. 

Nemzetközi kapcsolataink, szervezeti tagságaink az alábbiak: 

 • Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Tagozat Földrajzi Kar, valamint Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet
 • Association of European Schools of Planning (AESOP) 
 • Urban Affairs Association-nak (https://urbanaffairsassociation.org), továbbá 
 • megbeszéléseket folytatunk a NEURUS-hoz (Network for European and U.S. Regional and Urban Studies, http://www.neurusinfo.org) való csatlakozásról

Vágólapra másolva