Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Csordás Tamás Viktor

Adatok

Dr. Csordás Tamás Viktor

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Marketing Intézet / Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
adjunktus
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2009 - 2016
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola (F)
 • 2007 - 2009
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Marketing főszakirány (B)
 • 2003 - 2007
  Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Külgazdasági szak, Médiamenedzser szakirány (A)
 • 2003 - 2006
  Université de Picardie Jules Verne, Licence Economie et gestion (C)
 • 2014 - 2016
  Budapesti Corvinus Egyetem, Szakfordító (H)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2016, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2012 - 2016
  Budapesti Corvinus Egyetem, Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszék, tudományos segédmunkatárs
 • 2009 - 2012
  Budapesti Corvinus Egyetem, Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszék, Phd-hallgató
 • 2016 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék, egyetemi adjunktus
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2017, 1 hét
  Zágrábi Egyetem
 • 2012, 1 hét
  Jönköping International Business School [JIBS] – Media Management and Transformation Centre [MMTC]
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
francia
felső
felső
felső
angol
felső
felső
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: francia
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Online és digitális marketingMarketingkommunikáció alapjaiMédiagazdaságtanMédiaismeretKommunikációs stílusgyakorlatokMarketing

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

a fogyasztók hatalommal való felruház(ód)ásaaz új média térnyerésével kapcsolatos fogyasztói magatartás változásaaz online információterjedés folyamata és sajátosságaia felhasználók által előállított tartalmak marketing(kommunikációs) jelentőségeaz új média kollaboratív üzleti modelljei és marketing(kommunikációs) vonatkozásaikvalitatív kutatási technikák
Fontosabb kutatások
 • 2009 - 2016, A fogyasztói részvétel mint marketingkommunikációs eszköz a digitális médiában
  Részvétel formája:
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: doktori kutatás
 • 2013 - 2016, CRE8TV.EU–320203
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Bizottság Kutatási és Technológiafejlesztési HetedikKeretprogram (FP7)
  További információk a kutatásról: http://www.cre8tv.eu/
 • 2017 - 2018, EFOP-3.6.1-16-2016-00013,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EFOP (Emberi-erőforrás Fejlesztési Operatív Program)
  További információk a kutatásról:
 • 2018 - , H2020-788047:
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Bizottság H2020 keretprogram
  További információk a kutatásról: https://cordis.europa.eu/project/rcn/214910_en.html
 • 2017 - 2017, KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: KÖFOP (Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program)
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2017 - , Köztestületi tag, tag
  MTA, országos
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület
  Szobaszám: E337
  Mellék: 5390
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
tamas.csordas@uni-corvinus.hu
marketing.uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Csordás Tamás Viktor

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Institute of Marketing / Department of Media, Marketingcommunications and Designcommunications
Senior lecturer
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2009 - 2016
  Corvinus University of Budapest, Graduate School of Management Science (F)
 • 2007 - 2009
  Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration, Business Administration programme, Specialisation in Marketing (B)
 • 2003 - 2007
  Budapest Business School, Faculty of International Management and Business, Foreign Trade programme, Specialisation in Media Management (A)
 • 2003 - 2006
  Université de Picardie Jules Verne, BA in Economics and Management (C)
 • 2014 - 2016
  Corvinus University of Budapest, Translator (H)
Scientific degrees and awards
 • 2016, PhD
  Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration
Career
Workplaces
 • 2012 - 2016
  Corvinus University of Budapest, Department of Media, Marketing Communications and Telecommunication, assistant research fellow
 • 2009 - 2012
  Corvinus University of Budapest, Department of Media, Marketing Communications and Telecommunication, Phd-student
 • 2016 -
  Corvinus University of Budapest, Department of Marketing, Media, and Design Communications, assistant professor
Important study tours, delegacies
 • 2017, 1 week
  University of Zagreb
 • 2012, 1 week
  Jönköping International Business School [JIBS] – Media Management and Transformation Centre [MMTC]
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
French
Advanced
Advanced
Advanced
English
Advanced
Advanced
Advanced
Language skills
 • Language: French
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

Online and Digital MarketingMarketing CommunicationsMedia EconomicsMedia Vehicles and AdvertisingPractices of Style in CommunicationMarketing

organization science

consumer empowermentconsumer behavior in new mediaonline information diffusionuser-generated content, and role thereof in marketing & communicationcollaborative business models in new media, and role thereof in marketing & communicationqualitative research tecniques
Major research projects
 • 2009 - 2016, User participation as a marketing communications tool in the age of digital media
  Form of participation:
  Moneylender:
  Further info about research: doctoral research
 • 2013 - 2016, CRE8TV.EU–320203
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Community’s Seventh Framework Programme (FP7)
  Further info about research: http://www.cre8tv.eu/
 • 2017 - 2018, EFOP-3.6.1-16-2016-00013, Intitutional Developments for Intelligent Specialization at the Székesfehérvár Campus of Corvinus University of Budapest
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EFOP (Human Resources Operative Programme)
  Further info about research:
 • 2018 - , H2020-788047:
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Commission Horizon 2020 Programme
  Further info about research: https://cordis.europa.eu/project/rcn/214910_en.html
 • 2017 - 2017, KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: KÖFOP (Public Administration and Public Services Development Operative Programme)
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2017 - , member of the public body, member
  Hungarian Academy of Sciences (MTA), national
Contacts
Location at the university
 • Building: Main Building (Bldg. F)
  Room number: 337
  Extension: 5390
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
tamas.csordas@uni-corvinus.hu
marketing.uni-corvinus.hu

see: http://marketing.uni-corvinus.hu/index.php?id=mmifaculty
Vágólapra másolva
GEN.:2021.06.17. - 17:49:38