Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Pályázati kiírás 2022. júliustól betöltendő intézetvezetői munkakörökre

Kapcsolódó posztok

Kapcsolódó események

Az Egyetem akkor lesz képes regionálisan kiemelkedő programokat kínálni, hallgatóközpontú oktatást biztosítani, nemzetközi kutatási láthatóságát érdemben emelni, innovatív vállalati-intézményi partnerségeket működtetni, ha a következő években az intézetek működési kiválóságát fejleszti, és ehhez kapcsolódóan az oktatás-kutatási stratégiai célokkal azonosuló, megvalósításukért elkötelezetten dolgozó, nemzetközileg versenyképes oktató-kutató munkatársi közösséget (faculty-t) teremt. Ezen cél megvalósításában kiemelt szerepe van az intézetvezetőnek.
Az intézetvezető munkáltatója az általános rektorhelyettes. Az intézetvezető vezető állású munkavállaló.

Az intézetvezető főbb felelősségei/ feladatai:

 • Az intézeti stratégia megalkotásának és megvalósításának irányítása, az intézeti stratégiai célok tervezése, megvalósítása, beszámolás azok teljesüléséről.
 • Az intézeten belüli oktatási és kutatási, valamint innovációs tevékenységek megvalósításának szakmai irányítása.
 • Az intézeti munkatársak akadémiai életpályájának aktív támogatása, ehhez és az intézeti stratégiai célokhoz kapcsolódó éves munkatársi teljesítmények menedzselése.
 • Az intézeti humánerőforrás-fejlesztések tervezése, oktatói-kutatói és nem oktatói-kutatói pályázatok, megbízások, akadémiai előmeneteli döntések kezdeményezése, és e döntésekben való közreműködés.
 • Javaslattétel az intézet munkájának részben vagy egészben tanszékekbe szervezésére.
 • Évente beszámolás az intézeti értekezlet előtt az intézet tevékenységéről, az intézeti stratégiáról és annak megvalósulásáról.
 • Az intézeti tanács véleményének kikérése az intézeti stratégiáról, éves munkatervéről és beszámolójáról, humánerőforrás-fejlesztési terveiről, továbbá stratégiai jelentőségű döntések előtt.
 • Az SZMSZ-ben meghatározott testületek munkájának vezetése, illetve tagsági feladatok ellátása.

Az intézetvezető az általános rektorhelyettesnek tartozik felelősséggel.

Amennyiben az intézet részben vagy egészben tanszékekbe szerveződik, a tanszék keretében folyó oktató-kutató munka szakmai koordinációját a tanszékvezető végzi. A tanszékvezető nem minősül vezető állású munkavállalónak. A megbízásról és a megbízás visszavonásáról az intézetvezető dönt, az általános rektorhelyettes jóváhagyásával. A tanszékvezető feladatát és hatáskörét munkaköri leírása tartalmazza.

A tanszékvezető az intézetvezetőnek tartozik felelősséggel.

Az intézetvezető munkáját helyettes segítheti. Az intézetvezető helyettes az intézetvezetőnek tartozik felelősséggel.

Jelen pályázatban megfogalmazott, az egyetemi stratégia támogatását szolgáló, alábbi változásmenedzsment feladatok ellátása az általános rektorhelyettessel együttműködésben:

 • Az egyetemi stratégia megvalósítást szolgáló intézeti struktúra fejlesztésében való aktív közreműködés.
 • A pályázati felhívásban előzetesen meghatározott intézeti keretek további finomítása.
 • Az intézeti oktató-kutató munka tervezése, szervezése.
 • Az intézeti oktatói-kutató állomány tervezése.
 • Közreműködés az SZMR intézeti struktúra részének kidolgozásában.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, határozatlan időre szóló vezető állású munkajogviszony, melyet a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény), valamint az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzata szabályoz. A vezetői megbízás határozott időre szól, 2025. június 30. napjáig.

A munkavégzés helye:

Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Szervezeti egység: Rektori Szervezet

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi tanár, egyetemi docens és/vagy 5-10 éves vezetői tapasztalat és tudományos fokozat.
 • Felsőoktatási intézményben oktató vagy tudományos kutató munkakörben való foglalkoztatás.
 • Nemzetközi akadémiai élvonalba tartozó oktatási-kutatási tapasztalat.
 • Tárgyalóképes angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:                                                                                                                              

 • Stratégiai szemlélet, stratégiai menedzsment.
 • Stratégiai változásmenedzsment eszköztárának ismerete és alkalmazási képessége.
 • Felhatalmazó és motiváló vezetői attitűd.
 • Humán erőforrás menedzsment.
 • Koordináció-, együttműködési készség.
 • Nemzetközi akadémiai és szakmai kapcsolatrendszer.
 • Teljesítmény-, és eredményorientáció.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Személyes dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • 3 hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy nem áll a felsőoktatástól eltiltás hatálya alatt;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyével kapcsolatban a munkáltató Foglalkoztatási szabályzata szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget megszünteti; A nyilatkozat két változata ide kattintva érhető el: Nyilatkozat (A) és Nyilatkozat (B). 
 • Az előírt végzettség és tapasztalat igazolását alátámasztó irat(ok) másolata.

Szakmai és vezetői koncepció (3-5 oldal), amely tartalmazza a következőket:

 • A jövőbeni intézetben az oktatásra, kutatásra, nemzetköziesítésre, szolgálatra és külső forrásbevonásra vonatkozó stratégiai elképzelések bemutatása (3 éves kitekintéssel és a következő 1 évre vonatkozó cselekvési irányok meghatározásával, konkrét célkitűzésekre építve);
 • A jövőbeni intézet pontos szervezeti kereteinek bemutatása, a szükséges emberi erőforrásokra vonatkozó tervek bemutatása.

Munkabér és juttatások:

A munkabér és juttatások megállapítása az Egyetem Javadalmazási politikájában lefektetett, vezetőkre vonatkozó munkakörértékelési rendszer és a differenciált bérezési feltételei szerint történik, amelyről a HR vezetőtől lehet előzetesen tájékozódni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat angol nyelven az alábbi linken található pályázati űrlapokon kell benyújtani a „Jelentkezem” gombra való kattintással.

A munkakör betöltésének várható kezdési időpontja: 2022. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Budapesti Corvinus Egyetem honlapja, LinkedIn – 2022. április 20.

További információ:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Egyetem HR vezetője, Csentericsné Arnold Zsuzsanna nyújt (e-mail: zsuzsanna.arnold@uni-corvinus.hu ).

Csentericsné Arnold Zsuzsanna zsuzsanna.arnold@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / HR
HR vezető / Head of HR
E épület, 295

Kapcsolódó dokumentumok

Pályázati kiírás 2022. júliustól betöltendő intézetvezetői munkakörökre

A következő, előzetes keretek szerinti intézetek irányítására nyújtható be pályázat:

Közgazdaságtan (Economics)

Az Egyetem közgazdasági területeit (mikro- és makroökonómia, intézményi közgazdaságtan, gazdaságpolitika, munka-, oktatatás- és egészségügyi gazdaságtan) integráló műhelye. A képzési programokban kiemelten fontos stabil közgazdasági alapozás letéteményese.

Pénzügy (Finance)

Az Egyetem egyik hagyományos erőssége pénzügyi területe. Az integrált pénzügy műhely egyaránt foglalkozik makropénzügyekkel, befektetésekkel, banki pénzügyekkel, kis- és nagyvállalati pénzügyekkel. A koncepció egyrészt leválasztja a pénzügy műhelyt a számvitel műhelyről (a jelenlegi intézeti méret meghaladja az irányítási szempontból kezelhető határokat), másrészt integrálja a kisvállalkozások pénzügyeivel foglalkozó szakterületet.

Számvitel és Menedzsment kontroll (Accounting and Management Control)

A koncepció egyrészt leválasztja a számvitel műhelyt a pénzügy műhelyről (a jelenlegi intézeti méret meghaladja az irányítási szempontból kezelhető határokat), másrészt integrálja a menedzsment kontrollinggal foglalkozó szakterületet a számvitel műhelybe. Az integráció szakmai célja a számvitel műhely fókuszának szélesítése. A számviteli és menedzsment kontroll integrálásával olyan műhely jön létre, amely számviteli kérdéseket a teljes vállalati működés kontextusában kezeli. Az üzleti szféra igényei szempontjából kiemelten fontos műhely.

Marketing és Kommunikáció (Marketing and Communication)

A koncepció célja a nemzetközi standardok alapján az önálló Marketing intézet erősítése. A A koncepció célja a nemzetközi standardok alapján az önálló Marketing intézet erősítése.  A nemzetközi standardon túlmenően – az egyetemi erősségekből kiindulva – a kommunikációs és viselkedéstudományi szakterületet is a marketing műhelybe integrálja annak érdekében, hogy az üzleti, illetve társadalomtudományi-bölcsészet-tudományi inspiráltságú szakterületek közötti szakmai szinergiák hasznosulni tudjanak. A marketing műhelyben jelenleg is sikerrel működő design terület számára is természetes partnerek a kommunikáció és a viselkedéstudomány. A turizmus területet leválasztva a fenntarthatósági műhelybe integrálja.

Stratégia és Menedzsment (Strategy and Management)

Az Egyetem egyik meghatározó műhelye, a vezetőképzés elsődleges letéteményese. Integrálja a vezetéssel és szervezéssel, projektmenedzsmenttel, emberi erőforrásokkal kapcsolatos szakterületeket. A koncepció a jelenlegi menedzsment műhelybe integrálná a projektmenedzsment szakterületet, ezzel is erősítve a stratégiai fókuszt, a menedzsment kontrolling szakterület a számviteli műhelyhez csatlakozik.

Vállalkozás és Innováció (Entrepreneurship and Innovation)

A jövő szempontjából kiemelten fontos műhely, amely vállalkozásokra, innovációmenedzsmentre és üzleti-gazdálkodási területre fókuszál. A koncepció az üzleti gazdaságtan szakterület és a vállalkozás-innováció szakterület bázisán hozza létre a vállalkozás és innováció műhelyt a vállalkozás-fejlesztési, az innováció, az üzleti gazdaságtan és az agrobiznisz szakterülettel közösen. Az Egyetem régóta tervezett vállalkozásinkubációs és vállalkozásfejlesztési – képzés, K+F+I, vállalati együttműködési – programjának letéteményese lehet.

Adatelemzés és Információtechnológia (Data Analytics and Information Technology)

A koncepció az eddig széttagolt matematikai, statisztikai, valamint informatikai, számítástudományi szakterületeket integrálja. Mindkét szakterület az Egyetem erőssége, ezért – az erős módszertani alapozást középpontba helyező akadémiai stratégiai szándékokkal és a nemzetközi trendekkel összhangban – javaslatunk a két szakterület integrációját vezeti elő, mely a gazdasági és közgazdasági képzések esetében átfogó módszertani és technológiai alapozást biztosít, továbbá elősegíti az adattudományi képzési terület sikeres beindítását.

Ellátási Lánc Menedzsment és Operációkutatás (Supply Chain Management and Operations Research)

Az ellátási lánc menedzsment az Egyetem egyik szakmai erőssége. A termelő szektor vállalataival való együttműködés kiválósági központja lehet a logisztikára, ellátási láncokra fókuszáló műhely, amely integrálja a szakterület matematikai és menedzsment típusú megközelítéseit. Az ellátási lánc menedzsment mesterképzés szakmai bázisa, számos professzor által jegyzett kutatási műhelye.

Fenntarthatóság (Sustainability)

A jövő kihívásainak való megfelelés szempontjából is kiemelten fontos műhely, amely a fenntarthatóság üzleti, közpolitikai, környezeti és társadalmi aspektusaival egyaránt foglalkozik.

A szakterület jelenleg is az Egyetem erőssége, azonban a területtel foglalkozó kollégák sok intézetben dolgoznak, az új intézet létrejöttével, új impulzusok és szinergiák révén az Egyetem szellemi jövőjének egyik kulcsterülete.

A gazdaságföldrajz, geoökonómia, fenntartható fejlődés, valamint a turizmus szakmai közösségek bázisán, az egyetem további egységeiben dolgozó, fenntarthatóság környezeti, társadalmi és gazdasági aspektusaival, a társadalmi felelősségvállalás kérdéseivel foglalkozó kollégák integrálásával jön létre.

Nemzetközi kapcsolatok (International relations)

A koncepció irányítási szempontból is kezelhető méretű műhelyként önállóvá teszi a nemzetközi kapcsolatok műhelyt a világgazdasági szakterülettel közösen. Ez a műhely az Egyetem egyik legnagyobb hallgatói vonzerőt kifejteni képes képzési programjának letéteményese. A nemzetközi kapcsolatok multidiszciplináris megközelítése jellemzi.

Társadalom-és Politikatudomány (Social and Political Science)

Az Egyetem nem közgazdasági társadalomtudományi szakterületeket (szociológia, politikatudomány, közpolitika és közgazdálkodás) integráló műhelye, amelyben helyet kapnak a bölcsész jellegű/inspiráltságú szakterületek is (filozófia, etika). A képzési programokban kiemelten fontos széles látókörű értelmiségi szemlélet letéteményese.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.19. - 04:31:57