Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Újra Corvinus Omnibusz

2022-10-17 18:20:49

Megnyílt a jelentkezés a Corvinus Egyetem kutatóit támogató reprezentatív kutatási pályázat, a Corvinus Omnibusz idei második körére.

Kapcsolódó hírek

Kapcsolódó események

Corvinus Ambassador

A nemzetközi láthatóság előmozdítása és a kutatási teljesítmény növelése érdekében a Budapesti Corvinus Egyetem az őszi félévben egyedülálló reprezentatív kutatási lehetőséget kínál kutatóinak. 

A kutatástámogatási rendszeren belül elérhető, pilot jellegű új pályázati lehetőség keretében az egyetem kutatói országos reprezentatív mintán kérdezhetnek le az empirikus kutatásukhoz kapcsolódó témákat. A „Corvinus omnibusz” kutatás kizárólag a Corvinus kutatóinak kérdéseiből tevődik össze. 

Az adatgyűjtést és a nyers adatbázis összeállítását az egyetem külső, szerződött piackutató partnere, az NRC Kft. (netpanel.hu) végzi. A Corvinus az őszi félévben két alkalommal indít (szeptember vége/október elején, illetve december elején) 20 perces online kutatást, amelynek tartalma a beküldött kérdésekből áll össze. Az adatfelvétel jellemzői: 

 • Reprezentatív online adatfelvétel a 18-59 éves internetező hazai lakosság körében. 
 • Az adatfelvétel Magyarország legnagyobb piackutatási paneljén, a Netpanelen végzik, amely mintegy 203.000 fő potenciális válaszadóhoz biztosít elérést. A panelt online és offline rekrutálással egyaránt bővítik. A válaszadást pontgyűjtéses módszerrel motiválják, mely pontokat vásárlási utalványra, tárgyi ajándékra vagy jótékonykodásra lehet beváltani. További részletek a netpanel.hu oldalon. 
 • Minta elemszám: 1000 fő. 
 • A minta reprezentatív kor (4-es bontásban: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 éves), nem, településtípus, végzettség (3-as bontásban: alapfokú, középfokú, felsőfokú) és régió (3-as bontásban: Közép-Magyarország, Nyugat-Magyarország, Kelet-Magyarország) jellemzők mentén. 
 • A korra, nemre, településtípusra, végzettségre és régióra vonatkozó demográfiai adatokat az adatfelvétel elején rögzítik. Az ezen felüli esetleges demográfiai kérdéseket a pályázat kérdőívén belül van csak lehetőség elhelyezni. 
 • A pályázat kérdőíve nem vonatkozhat speciális célcsoportra (pl. elektromos autó tulajdonosok), elágazást (pl. bizonyos válasz esetén bizonyos kérdés jelenjen meg), és egyéb egyedi megoldást. 
 • Output: átadott SPSS adatbázis és tisztított Excel adatbázis. Az adatbázisokat várhatóan az adatfelvételt követő két héten belül kapják kézhez a kutatók. 

A Kutatásmenedzsment Iroda várja a kutatók által beküldött magyar nyelvű kérdőíveket, melyek hossza nem haladja meg a 20 percet. A kérdőív hosszúságának tesztelését külön kérik a szervezők. 

A pályázathoz a kutatóknak a Qualtrics felületen kell összeállítaniuk a kérdőívüket, amelyhez szerkesztőként hozzá kell adnia Kutatásmenedzsment Iroda munkatársát, Kisfürjesi Nórát a nora.kisfurjesi@uni-corvinus.hu e-mail címen. A Qualtrics egyetemi felhasználásáról információk itt, Qualtrics használatához súgó itt található. A Qualtrics kérdőívnek tartalmaznia kell a programozáshoz kapcsolódó információkat (pl. egy vagy több válasz lehetséges, kizáró opció stb.).   Ezt követően online regisztrációs űrlapot kell kitölteni. 

A pályázatok benyújtásának határideje az őszi második körhöz 2022. november 2. 23:59h. 

A kutatókat semmilyen költség nem terheli a kérdőívezés kapcsán.  

 • A pályázók köre, a pályázat benyújtásának feltételei (a kutatás vezetőjére vonatkozóan):   
 • Teljes munkaidős munkavállalói jogviszony az Egyetemen,  
 • T1-es nyilatkozat az Egyetemen, 
 • 1 éven belül nem nyert Corvinus Omnibusz pályázatot, 
 • Előnyt élveznek azok a kutató kollégák, akiknek nem áll rendelkezésükre más forrás, egyéb, más témában futó támogatás, azonban a pályázáshoz nem kizáró ok egyéb támogatás megléte. 

A pályázati adatlapot 2022. november 2. 23:59h-ig be kell nyújtani MS Formson keresztül az alábbiak megadásával:   

A pályázó adatai, nyilatkozatok:   

 • A kutatók neve, beosztása, intézete.   
 • Nyilatkozat az egyéb finanszírozási forrásról ehhez a kutatáshoz vagy egyéb futó kutatáshoz kapcsolódóan.   

A kutatás adatai: 

 • A kutatás neve, amelyhez a kérdőív kapcsolódik.   
 • A kutatás rövid leírása (kb. 300 szó terjedelemben), elméleti és módszertani megalapozottsága hivatkozásokkal, mely kiterjed a kutatás szakmai indokoltságára, kutatási résre, elméleti hozzájárulásra, illeszkedésére az egyetem kutatási céljaihoz.  
 • Amennyiben a kérdőív validált skálát tartalmaz, úgy a validálás és tesztelés menetét is ismertessék. 
 • Kapcsolódik-e a panelkutatás nemzetközi tudományos együttműködéshez? Ha igen, mely vezető nemzetközi kutatóval?    

Korábbi és várható publikációk: 

 • A pályázó(k) témakörben született korábbi tudományos publikációi (felsorolás linkekkel)    
 • A kutatásból várható tudományos eredmények, publikációk   
 • A megpályázott kérdőív Qualtrics linkje, amelyhez szerkesztőként Kisfürjesi Nóra is hozzá van adva.     

A pályázatokat november végéig bírálja el a Kutatási Bizottság tagjaiból álló 3 fős bíráló bizottság. A pályázatok elbírálásának szempontjai:   

 • korábbi és várható publikációk tudományos presztízse és száma,    
 • a kutatás szakmai megalapozottsága, indokoltsága,  
 • a kutatás illeszkedése az Egyetem kutatási céljaihoz, kiemelten a nemzetközi láthatóság növeléséhez,  
 • a beküldött kérdőívek nemzetközi tudományos sztenderdeknek való megfelelése,  
 • előnyt jelent, ha a kutatás kapcsolódik rangos külföldi intézményekkel/kutatókkal kialakított nemzetközi együttműködéshez.  

Bővebb információért Kisfürjesi Nórát vagy Pap Melindát kereshetik az érdeklődők.   

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.23. - 10:09:52