Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Ismételt választási jelentkezést kér a Doktorandusz Önkormányzat technikai okok miatt

2023-04-26 11:21:17

Technikai okok miatt kérik a szervezők a jelentkezés ismételt beadását, a jelöltállítási időszak május 15-éig módosult.

Technikai okok miatt kéri a Doktorandusz Önkormányzat, hogy aki beadta a jelentkezését, az küldje meg ismételten azt a dokfb@uni-corvinus.hu, illetve a peter.bera@uni-corvinus.hu e-mail-címre. 

Aki még nem jelentkezett, de érez magban kihívást, hogy részt vegyen a Doktorandusz Önkormányzat munkájában, május 15-éig beadhatja jelentkezését. 

A jelöltállítási időszak 2023. május 15-éig tart. 

 

Választási kiírás 

A Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 

DÖK Felügyelő bizottsága az alábbi választási kiírást teszi közzé, amelyhez a doktori iskoláknak lehetőségük nyílik az új hallgatóik aktívabb bevonására a DÖK választási folyamatába. A Küldöttgyűlés képviselőinek megválasztása doktori iskolánkként történik, egy doktori iskola egy választókörzetet képez. 

Választás szakaszai 

  1. Képviselőjelöltek jelentkezése
  2. Választás
  3. Elnökjelöltek jelentkezése
  4. Elnökválasztás a Küldöttgyűlés által

A jelölésre és szavazásra jogosultak személyi köre 

A választás során minden, az Egyetemmel doktori képzésen hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz választó és választható. A doktoranduszok abban a doktori iskolában jogosultak jelöltként indulni és a választáson szavazni, amelyhez jogviszonyuk alapján tartoznak. Amennyiben egy doktorandusz több doktori iskolához is tartozik, akkor a választása szerinti, de legfeljebb egy doktor iskolában jogosult szavazni, illetve jelöltként indulni. 

A jelölés módja, helye és ideje 

A jelöltállítás elektronikusan történik a jelölt saját email címéről a DÖK Felügyelő Bizottságának email címére (dokfb@uni-corvinus.hu) megküldött jelöléssel. Az érvényes jelöléshez a jelöltnek az alábbiakat kell megjelölnie a jelölésben: 

  • teljes nevét; 
  • születési dátumát; 
  • NEPTUN-kódját 
  • annak a doktori iskolának a megnevezését, amelyben jelöltként indul; 
  • opcionálisan egy legalább 200, legfeljebb 500 leütés hosszúságú bemutatkozó szöveget. 

A jelöltállítási időszak 2023. március 1-jétől 2023. május 15-ig. 

A jelöltek személyének és az általuk megadott adatok közzétételének módja helye és ideje 

A jelöltek nevét, bemutatkozását doktori iskolánkénti bontásban a DÖK honlapján bárki számára hozzáférhetően közzé kell tenni, és gondoskodni kell arról, hogy a közzététel tényéről a szavazati joggal rendelkezők elektronikus úton értesítést kapjanak. 

A szavazás lebonyolításának módja, helye és ideje 

A szavazás elektronikusan történik a Neptun rendszeren keresztül, az Ügyintézés / Kérdőívek menüpont alatt a megfelelő kérdőív kitöltésével. A szavazás során csak a saját doktori iskola jelöltjeire lehet szavazni. Egy szavazó legfeljebb három jelöltet lehet támogathat. A szavazatok súlya azonos. Egy jelöltre legfeljebb egy szavazat adható. Érvényes a szavazat, ha legalább egy jelöltet támogat a szavazó. 

A szavazási időszak 2023. május 16-tól 2021. június 1. 12:00-ig.tart. 

 A szavazásra legalább 10 egymást követő munkanapot kell biztosítani. Amennyiben a 10. munkanapon a választás érvényességéhez és eredményességéhez szükséges feltételek fennállnak, a szavazást meg kell hosszabbítani. 

A választás érvényes, ha azon a teljes idejű nappali doktori képzésben részt vevő doktoranduszok legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. A választás eredményes, ha a képviselők közül legalább három megválasztásra került. 

A szavazás eredménye közzétételének módja, helye és ideje 

Képviselővé doktori iskolánként az a jelölt válik, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az ugyanabban a doktori iskolában sorrendben a következő két legmagasabb szavazatszámot, de legalább egy szavazatot kapott, meg nem választott két jelölt, az általuk kapott szavazatszámok sorrendjében küldöttgyűlési póttag lesz. 

A választás eredményét és a százalékos részvételi adatokat doktori iskolánkénti bontásban a DÖK honlapján bárki számára hozzáférhetően közzé kell tenni, és gondoskodni kell arról, hogy a közzététel tényéről a szavazati joggal rendelkezők elektronikus úton értesítést kapjanak. 

Jogorvoslat 

A választással kapcsolatban bármely doktorandusz a panaszra okot adó tényről vagy körülményről való tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül panasszal élhet az DÖK Felügyelőbizottságához benyújtott panaszával az alábbi elérhetőségen: dokfb@uni-corvinus.hu 

A választásra vonatkozó részletes szabályok megtalálhatók a DÖK Alapszabályában. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.15. - 11:58:24