Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Fontos információk a kötelező nyelvi kritériumvizsgáról

2024-05-23 15:24:13


Az egyetemeknek törvényi kötelességük meggyőződni róla, hogy a hallgatók elsajátították a megfelelő idegen szaknyelvi ismereteket. Éppen ezért a Corvinus hallgatóinak igazolniuk kell az idegen szaknyelvi tudásukat, amelyhez egy nulla kredites kritériumtárgyat kell teljesíteni. A tantárgy órákkal nem jár, a kijelölt időszakban egy B2-es szintnek megfelelő szaknyelvi vizsgát kell tenni, ez felétele a záróvizsgának.

Az „IOK0332NABB Idegen szaknyelvi kompetencia I.” kritériumtárgyat a Neptunban minden esetben fel kell venni abban a félévben, amelyben a hallgató a kritériumtárgyat teljesíteni kívánja, de csak abban az esetben kell a kritériumtárgyat vizsgával teljesíteni, ha a hallgató nem kíván/nem tud élni a kiváltás lehetőségével.

Olvasd el figyelmesen a linken található dokumentumot, amelyben további, részletes információkat találsz, és azt is megtudhatod, hogyan tudod kiváltani a vizsgát.

A tantárgyat mikor tudom felvenni és leadni?

Az idegen szaknyelvi kompetencia kritériumtárgyat bármelyik aktív félévben fel lehet venni a tantárgyfelvételre vonatkozó szabályok alapján.

Hamarabb is felvehetem a tantárgyat a mintatantervben előírt félévnél?

Igen, hamarabb is fel lehet venni, azonban az idegen szaknyelvi kompetencia tantárgyat az alapképzési és osztatlan mesterképzési szakokon az ötödik félévtől javasolt teljesíteni, osztott mesterképzési szakokon az első félévtől, de teljesítés a képzés során bármely aktív félévben megkísérelhető.

Mi a tárgy neve?

Idegen szaknyelvi kompetencia I.

Kire vonatkozik az új nyelvi követelményrendszer?

Az alapképzésben és osztatlan mesterképzésben tanulók esetén a 2021/2022/1 félévében vagy azt követően, osztott mesterképzésben tanulók esetén a 2022/2023/1 félévében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozik.

Aki 2021. szeptembere előtt kezdte meg a képzését alap- és osztatlan képzésen, milyen idegennyelvi követelmény vonatkozik rá?

Kormányzati döntés értelmében 2022. december 20-tól nem kérhető nyelvvizsga az oklevél kiadásához, éppen ezért a 2021. szeptembere előtt tanulmányaikat megkezdő hallgatóknak a záróvizsgához sem nyelvvizsgára, sem nyelvi kritériumvizsgára nincs szükségük.

Ha 2020. szeptemberében iratkoztam be alapszakra és 2021. szeptemberében szakváltással egy másik alapszakra kerültem át akkor rám vonatkozik-e a szaknyelvi kompetencia mérés?

Képzésváltó hallgatók esetén nem a képzés megkezdésének féléve, hanem az adott képzési szinten a hallgatói jogviszony keletkezésének féléve (tehát a(z első) képzésváltás előtti képzés kezdő féléve) a döntő.

Milyen nyelvből tudok vizsgát tenni?

Az Egyetem az alábbi nyelveken biztosítja az idegen szaknyelvi kompetencia mérését: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, portugál. Szintje: B2 szintű szaknyelvi ismeret.

Hogyan tudok felkészülni a vizsgára? Van olyan tárgy, ami erre felkészít?

A Corvinus Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont (IOK) szabadon választható, 3 kredit értékű szaknyelvi kurzusai – a belépő szint függvényében – felkészülést biztosítanak a szükséges szaknyelvi kompetencia megszerzésére, valamint a mintatantervebe helyezett, a képzés nyelvétől eltérő nyelven elvégezhető tantárgyak teljesítésével.

Milyen támogatást biztosít az egyetem a vizsgára való felkészüléshez?

A legtöbb szakon az idegen nyelv heti 2×2 sávos választható tárgyként vehető fel térítésmentes és térítéses nyelvtanulási lehetőségként, valamint a mintatantervebe helyezett, a képzés nyelvétől eltérő élő idegen nyelven elvégezhető tantárgyakkal.

Hol találom a vizsgakövetelményeket?

A tantárgyi program tartalmazza a pontos vizsgakövetelményeket.

Mivel váltható ki a vizsga?

1) A hallgató képzésének oktatási nyelvétől eltérő élő idegen nyelvből B2 szintű szaknyelvi államilag elismert nyelvvizsgával és/vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és/vagy egy, a hallgató képzésének oktatási nyelvétől eltérő élő idegen nyelvből C1 szintű államilag elismert általános nyelvvizsgával.

  • Ezek igazolásaként benyújtandó: nyelvvizsgabizonyítvány és/vagy oklevél.

2) A hallgató képzésének oktatási nyelvétől eltérő élő idegennyelven külföldi részképzésben közös képzésben vagy kettős diploma programban folytatott tanulmányok teljesítésével, de legalább huszonegy (21) az adott nyelven teljesített kredittel.

  • Ezek igazolásanként benyújtandó: a teljesítésre vonatkozó transcript vagy egyéb igazolás.

3) A hallgató képzésének oktatási nyelvétől eltérő élő idegennyelven legalább négy (4) hetes külföldi szakmai gyakorlattal, ahol a szakmai gyakorlat során az adott nyelvet használták munkanyelvként.

  • Ezek igazolásaként benyújtandó: a teljesítésre vonatkozó igazolás.

4) A hallgató az adott képzésén legalább harminc (30) kreditértékben teljesített a képzési programban megadott, a hallgató képzésének oktatási nyelvétől eltérő élő idegennyelven a tantervben megadott tantárgyakat, amely esetben

  • az igazolás a Neptun adatai alapján történik. (pl.: DSG német nyelvű tantárgyak teljesítése magyar vagy angol nyelvű képzésen)

5) A hallgató képzésének oktatási nyelvétől eltérő élő idegennyelven írt TDK dolgozat benyújtásával, amennyiben a hallgató bejutott a szóbeli fordulóba, és az adott (képzésének oktatási nyelvétől eltérő élő) idegennyelven szóban is előadta az eredményeit.

  • Ezek igazolásanként benyújtandó: a versenyen való részvételre vonatkozó igazolás.

6) A hallgató képzésének oktatási nyelvétől eltérő élő idegennyelven zajló nemzetközi tanulmányi vagy szakmai versenyen való részvétellel, amennyiben a hallgató az adott (képzésének oktatási nyelvétől eltérő élő) idegennyelven szóban és írásban is bemutatta tudását.

  • Ezek igazolásanként benyújtandó: a versenyen való részvételre vonatkozó igazolás.

Hogyan tudom kiváltani a vizsgát?

Ha a vizsgát kiszeretnéd váltani valamelyik az előző pontban felsorolt valamelyik teljesítéssel akkor az Idegen szaknyelvi kompetencia I. tantárgyat akkor célszerű felvenni, ha a teljesítés már igazolható. (A Neptunban felvett és teljesített angol/német nyelvű tantárgyak esetén a tantárgyak teljesítését követő félévben.)

Ezután a Neptunban egy tantárgyról indítható kérelmet kell leadni.

Neptunban (Tanulmányok/Mintatanterv/”….” tanterv kiválasztása után a tárgy neve mellett a sor végén levő „+” jelre kattintva) kell kérvényt benyújtani és oda kell csatolni az igazoló dokumentumokat.

Mi számít idegen nyelvnek?

Magyarországon idegen nyelvnek számít minden élő nyelv a magyar nyelven kívül.

Ha angol nyelvű képzésre járok magyar anyanyelvű hallgatóként, akkor magyar nyelven elvégzett tantárggyal is kiváltható a vizsga?

Nem, mert az Magyarországon nem számít idegen nyelvnek.

Ha angol nyelvű képzésre járok német anyanyelvű hallgatóként, akkor magyar nyelven végzett tantárggyal vagy magyar nyelven letett nyelvvizsgával is kiváltható a vizsga?

Nem, mert idegen nyelvnek minősül minden, Magyarország hivatalos nyelvétől eltérő nyelv. Tehát a magyar nem számít idegen nyelvnek.

Ha angol nyelvű képzésre járok német anyanyelvű hallgatóként, akkor német nyelven elvégzett tantárggyal is kiváltható a vizsga?

Igen, ahol elvárás a szaknyelvi kritériumvizsga, ott kiváltható német nyelven elvégzett tárggyal is, mivel a német Magyarországon élő idegen nyelvnek számít.

Ha magyarként angol szakon vagyok, de magyarul írok TDK dolgozatot, azzal kiválthatom a vizsgát?

Nem, mert Magyarországon a magyar nem számít idegen nyelvnek.

Különbségek vannak az egyes szakok közötti követelményrendszerben, miért?

A nyelvi követelményeket a szakok Képzési és Kimeneti Követelményei tartalmazzák. Ezt a Képzési program elején találod meg.

Amikor elkezdtem az egyetemet, nem ez szerepelt a képzési követelményekben, joga van az egyetemnek ezt megváltoztatni?

Nem az Egyetem változtatta meg. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény rendelkezett

erről: 49/A. § * A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

Miért most és miért nem felmenő rendszerben vezeti be ezt az egyetem?

Erről sem az Egyetem döntött, szintén a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény rendelkezett erről. (Lásd feljebb)

Hogyan értelmezzük az idegen nyelvet magyar nyelvű képzéseknél a határon túli magyar hallgató, a nemzetiségi hallgató estén?

Magyarországon idegen nyelvnek számít minden élő nyelv a magyar nyelven kívül.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.22. - 00:10:50