Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Eltérő tantárgyi programok, diszkriminatív követelmények és hátrányos megkülönböztetés

2023-10-24 13:10:00

Több szabálytalanságot is feltártak a vizsgára bocsátási folyamatot ellenőrző vizsgálatok. Öt ponton állapított meg szabálytalanságot az a most zárult vizsgálat, amelyet az etikai ügyekben másodfokon eljáró egyetemi vezető indított el nyáron. Több hallgató, köztük az etikai ügyekben érintett diák esetében nem tették lehetővé a vizsgára bocsátás feltételének számító pótkvíz megírását, míg egy másik hallgató esetében igen. Ezzel több hallgató is hátrányos megkülönböztetést szenvedett el.
Budapesti Corvinus Egyetem

Az egyetem illetékes vezetője az etikai eljárás másodfokú lezárását követően hivatalból indított szabálytalansági eljárást az etikai eljárásban szereplő vizsgáztatási ügy körülményeinek tisztázása érdekében. A szabálytalansági eljárás nem azt vizsgálja, hogy ügyben érintettek viselkedése sértette-e az egyetem hatályos etikai szabályait, hanem azt, hogy a tantárgyi követelmények teljesítése, a vizsgára bocsátás és a vizsgáztatás során a résztvevők betartották-e azokat az előírásokat, amelyeket az egyetem vonatkozó szabályzatai tartalmaznak. Nem az volt tehát a vizsgálat kérdése, hogy etikusan jártak-e el a szereplők, hanem az, hogy a munkaköri követelményeik szerinti szabályoknak megfelelően viselkedtek-e.

A vizsgálatot  A szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló szabályzat alapján folytatta le az Egyetem. Az etikai eljárásokban hozott jogerős döntéseket, valamint a vizsgálatok során megállapított körülményeket a szabálytalansági eljárás tényként kezelte, ugyanakkor a vizsgálóbizottság jogosult volt az esetkörökben eljáró, részt vevő munkavállalókat nyilatkozattételre felkérni, tőlük írásban kiegészítő tájékoztatást kérni, amelyet meg is tett. Az érintettek a vizsgálat során egy kivétellel teljes körű együttműködést tanúsítottak.

Az etikai üggyel kapcsolatban nagy nyilvánosság előtt jelentek meg a Corvinus Egyetemet általánosan negatív színben feltüntető információk. A szabálytalansági eljárás lezárultával – az adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon – közzétesszük a vizsgálat eredményét.
A vizsgálat öt ponton talált szabálytalanságot.

 1. Az etikai eljáráshoz kapcsolódó tantárgy esetében a tantárgyi program a Neptunban és a Moodle-ban párhuzamosan, eltérő adattartalommal, kétféle verzióban volt megtalálható. Mivel e tekintetben széles körben elterjedt rossz gyakorlatról van szó, ez csekély súlyú szabálytalanságnak minősül.
 2. A Moodle rendszerben található és gyakorlatban is alkalmazott tantárgyi program tantárgyi követelményei tartalmilag hibásak, valamint diszkriminatívak voltak. Pedagógiai szakmai alapelvekbe ütközik azon demotiváló szabály alkalmazása, mely szerint hiába kapja meg a hallgató a kvízek alapján az aláírást és mehetne el vizsgázni, a tárgyból mégsem kaphat, csak elégtelent, ha nem teljesíti a minimumot a házifeladatokból is. Emellett sérti az esélyegyenlőséget az a tantárgyi programban található kijelentés, mely szerint a vizsga egyre nehezebb lesz, minél később megy a hallgató vizsgázni, mivel akkor több ideje van a vizsgára felkészülni. Az esélyegyenlőségi alapelvek megsértése okán ez a szabálytalanság közepes súlyúnak minősül.
 3. A Neptunban és a Moodle-ban párhuzamosan más-más kolléga volt feltüntetve tárgyfelelősként, elmaradt ennek ellenőrzése; ezt illetően felelősségi oldalról közepes súlyú, adminisztrációs oldalról pedig csekély súlyú szabálytalanság történt.
 4. Hallgatói ügyekről harmadik féllel folytatott kommunikáció – beleértve a szülőket is –a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat szerint nem megengedett. Ennek megszegése GDPR szempontból is rendkívül aggályos és jogszabálysértő; ebben az esetben közepes súlyúnak minősülő szabálytalanság történt.
 5. A vizsgára bocsátás feltétele legalább nyolc kvíz teljesítése volt, egyenként legalább 70 százalékos eredmény elérése mellett. A félév során több hallgató is kéréssel fordult az illetékes oktatókhoz annak érdekében, hogy a vizsgára bocsátás érdekében pótolhassanak kvízt. Ezt többek között az etikai ügyekben érintett hallgató esetében, a tantárgyi programban foglaltakra hivatkozva, nem tették lehetővé, míg ezzel egyidőben egy másik hallgató esetében – saját hatáskörben meghozott döntéssel – igen. Súlyos szabálytalanság történt, mert az ilyenkor érvényes méltányossági eljárást megkerülve olyan engedményt kapott egy hallgató a szorgalmi időszakban, amelyet a tantárgyi program nem tartalmazott. Ezen túlmenően pedig diszkrimináció is történt, mert ezt az engedményt csak egyetlen hallgató esetében alkalmazták a félév során. Az oktató tehát megkülönböztetést alkalmazott a hallgatókkal szemben. 

Következmények

A szabálytalansági eljárás határozatáról értesítést kaptak a munkáltatói jogkörgyakorlók. A munkáltatói jogkörgyakorlók feladata, hogy az érintett munkavállalók felé meghozzák a szükséges intézkedéseket.

A fent leírt eset is rámutat arra, hogy a következő hónapok kiemelt feladata egy letisztultabb, biztonságosabb működési keretrendszer kialakítása az akadémiai közösség számára. Éppen ezért az Elnöki Testület elfogadott egy átfogó akciótervet, amely az Egyetem működésének fejlesztését, a rendszer tökéletesítését célozza meg.

„A témában korábban a Corvinus az alábbi cikkekben adott tájékoztatást (angol nyelvű fordításokkal együtt):

  Vágólapra másolva
  X
  ×
  GEN.:2024.07.12. - 17:09:38