Ugrás a fő tartalomra

Stratégiai helyzetértékelés 2017

A magyar felsőoktatás egy évtizede 2008-2017


Szerkesztette: Kováts Gergely, Temesi József
A kötet tanulmányainak szerzői: Berács József, Derényi András, Golovics József, Halász Gábor, Horváth László, Hrubos Ildikó, Kálmán Orsolya, Kováts Gergely, Polónyi István, Rónay Zoltán, Saád Judit, Temesi József , Veroszta Zsuzsa
2018


“A fennállásának tizedik évébe lépő Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja (NFKK) tizedik alakalommal rendez konferenciát a magyar felsőoktatásról. Az elmúlt években a konferenciák vitaindítójának szánt stratégiai helyzetértékelésekhez képest ez a kötet több szempontból is rendhagyó. Míg az előző dokumentumok nagyrészt az előző év történéseire fókuszáltak, s a szövegbe ágyazott trendelemzések leginkább a következtetések alátámasztását szolgálták, a jelen kötet 10 év eseményeit, tendenciáit fogja át, ha nem is teljességre törekvően, és továbbra is a közelmúlt magyarázatának igényével. Az egyes fejezetek most is tematikusak, az eddigi, immár hagyományosnak mondható szerkezetet követve. Megjelenik bennük a felsőoktatás makroszintű elemzése, annak különböző oktatáspolitikai vetületeiben, a gazdálkodás, finanszírozás, irányítás, szerkezetalakítás kérdéseit feszegetve. Még mindig a nemzeti szinten maradva társadalompolitikai elemek is megjelennek az elemzésekben, a felsőoktatásba történő belépés és kilépés, az esélyegyenlőség, a foglalkoztatás fejezeteiben. Az intézményi szinten a felsőoktatási intézmények belső vezetésének, menedzselésének problémái mellett természetesen a fő feladatok, az oktatás és kutatás fejlesztésének, eredményeinek számbavételére is sor kerül. Mindezt, ahol a terjedelem megengedi, nemzetközi (elsősorban európai, azon belül is kelet-közép-európai) összehasonlításban tárgyaljuk.


(…) Itt érdemes megjegyezni, hogy a 10 éves időtáv több oldalról is természetes módon adódott. Mint már jeleztük, a Corvinus Egyetemen 2008-ban alakult Nemzetközi Felsőoktatások Központja tizedszer rendezi meg éves konferenciáját. A gazdasági és pénzügyi válság 2008-ban kezdődött, jelentős változásokat hozva minden területen, így a felsőoktatásban is: a közelmúlt idősoros elemzéseiben emiatt nagyon sok esetben 2008 tekinthető egy jó bázisévnek. Az elemzők a 2000-es évek közepére-végére teszik a magyar felsőoktatás extenzív (expanzív) korszakának végét, és ekkor válik teljessé a többciklusú, Bologna-rendszerű képzés Magyarországon. Végül, de nem utolsósorban 2010-től van egy váltás nélkül működő koalíciós kormányzat, új stratégiai elképzelésekkel, és 2011-ben, majd azt követően jelentős törvényi változtatások bevezetésével. Nyilvánvaló, hogy bár a történeti háttér a rendszerváltás utáni, hamarosan harminc éves időkeretben teszi jól értelmezhetővé és alátámaszthatóvá a jelenre vonatkozó általános következtetéseket, ez a tíz év is elegendő hosszúságú ahhoz, hogy érvényes állításokat fogalmazzunk meg a kitűzött és megvalósult felsőoktatás-politikai célokról.” (részlet a kötet előszavából)


212 oldal
ISBN 978-963-503-672-1
A kötet letölthető ide kattintva (áttördelt verzió):

A magyar felsőoktatás egy évtizede. 2008-2017.

Tartalom:
A szerkesztők előszava
Összefoglaló megállapítások

1. fejezet: Új vonások az Európai Unió és az OECD felsőoktatással kapcsolatos stratégiájában (Halász Gábor)

2. fejezet: Az Európai Felsőoktatási Térség kiépítésének második évtizede (Hrubos Ildikó)

3. fejezet: Kelet-közép-európai egyetemek a nemzetközi rangsorokban (Temesi József)

4. fejezet: Ágazatirányítás 2008 és 2017 között (Rónay Zoltán-Kováts Gergely)

5. fejezet: Intézményi integrációk és dezintegrációk (Kováts Gergely-Rónay Zoltán)

6. fejezet: A hazai felsőoktatás elmúlt 10 évének néhány gazdasági  jellemzője (Polónyi István)

7. fejezet: Az intézményvezetés átalakulása (Rónay Zoltán)

8. fejezet: A hazai felsőoktatás felvételi tendenciái és hallgatólétszámának néhány jellemzője (Polónyi István)

9. fejezet: A tanítás és tanulás minőségének javítása az elmúlt 10 évben (Derényi András)

10. fejezet: Nemzetköziesedés és hallgatói mobilitás (Berács József)
11. fejezet: Elvándorlás a felsőoktatás szemszögéből. Helyzetkép és kormányzati válasz (Golovics József)

12. fejezet: Felsőoktatás és innováció (Horváth László-Kálmán Orsolya-Saád Judit)

13. fejezet: A magyarországi diplomás pályakövetési rendszer kiépülése és eredményei (Veroszta Zsuzsa)

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.29. - 06:08:22