Ugrás a fő tartalomra

Duális képzés

Az alábbiakban azokról a lépésekről olvashatsz, amelyeket felvételed után kell megtenned, illetve olyan ismeretekről, amelyekre szükséged lehet a képzésed során.

Első lépések felvétel után

1.) Felvételed esetén átsorolás kezdeményezése duális képzésre
Miután megtudtad, hogy felvettek a Corvinus Egyetem valamelyik – duális szakon is meghirdetett – képzésére, egy átsorolási kérelmet kell írnod, amely azt tartalmazza, hogy a tanulmányaidat duális képzésben szeretnéd elkezdeni. A kérelem a Neptun tanulmányi rendszerből indítható, jóváhagyásról onnan kapsz választ és határozatot, majd ezt követően a Neptunban hozzád rendeljük a duális képzési modult és a mintatantervet.

2.) A szakfelelőssel való kapcsolat
A beiratkozást követően a szakfelelős oktató keresni fogja veled a kapcsolatot, ennek első állomása a szakos tájékoztató lesz. Ezt követően is fordulj az oktatódhoz bizalommal, szakmai és gyakorlati kérdésekben is kérheted a segítségét.

3.) Hallgatói munkaszerződés
A hallgatói munkaszerződésed aláírása előtt célszerű és fontos a vállalati partnered HR-es kollegájával a szerződés pontjait átbeszélned, hogy minden érthető-e számodra. A hallgatói munkaszerződés 2 példányban készül, az egyik a vállalatnál marad, a másik a tied lesz. Az egyetemre be kell nyújtani szerződésed másolati példányát, melyet a vállalati koordinátorod tesz meg. A hallgatói munkaszerződés kezdőnapját meg kell előznie a beiratkozás napjának, ami nem lehet korábbi, mint a szorgalmi időszak első napja. A szerződéskötés végső határideje általános felvételi eljárás esetén szeptember 30., keresztféléves felvételi eljárás esetén pedig február 28. Ezt követően nincs mód a duális képzés megkezdésére.

4.) Mintatanterv
Az egyetem a vállalattal közösen készíti el a mintatantervet, melyet a honlapon a Hallgatói tanulmányi ügyek/Képzési programok menüpont alatt találsz meg:

5.) Tárgyfelvétel
Miután az átsorolás megtörtént, a Neptunban fel kell venned a tanterv szerint meghatározott duális tantárgyat. A duális tantárgy kivételével szabadon állíthatod össze az órarendedet, de valamennyi tantárgyadat (a duális tárgy kivételével) azokra a napokra kell beosztani, amikor az egyetemi napjaid vannak. Képzésenként és akár évfolyamonként is változhat, hogy melyek lesznek az egyetemi, ill. melyek a vállalati napok. Tájékozódj a rád vonatkozó információkról a duális koordinátorodnál.

6.) Tantárgyi adatlap
Valamennyi egyetemi tantárgyhoz hasonlóan a félév elején meg kell ismerned a duális formában oktatott tantárgy tematikáját, elvárásait (tantárgyi adatlap vagy kurzusútmutató), amely dokumentumot a vállalati partneredtől a félév elején írásban kapsz meg, és a dokumentumban foglaltak megismerését, elfogadását alá kell írnod (legkésőbb szeptember 30-ig vagy február 28-ig). A kurzusútmutató tartalmazza az adott duális tantárgy tematikáját, oktatási ütemezését, ill. a félévközi feladataidat, vizsgaköveteleményeidet.

7.) Duális naptár
A duális naptáradat a vállalati partneredtől kapod meg. Ez segítség, útmutató a tekintetben, mely napokon kell az egyetemen lenned, és mikor a vállalati partnerednél megjelenned, mikor van az intenzív hét, szünetek, stb. A duális naptár nincs kőbe vésve, csak a napok számát tekintve (105 nap/év), ugyanakkor az egyetemi napokon részt kell venned az oktatáson. Rugalmasan kezelhető lehetőségek: a vizsgaidőszakok, a szünetek vagy az intenzív hét, melyet a mentorral, a HR-es kollegákkal beszélj meg.  

Képzési idő

Minden félév szorgalmi időszakra és vizsgaidőszakra tagolódik A képzések tanévenként 48 hétből állnak, ebből Neked 22 hetet, összesen 105 napot kell a vállalati partnernél eltöltened.

Heti 3 nap egyetemi képzés a szorgalmi időszakbanPárhuzamos oktatás és vállalati gyakorlat
Heti 2 nap a vállalatnál (szorgalmi időszakban) + egybefüggő vállalati időszakok (szorgalmi időszakon kívül), összesen 105 nap/évPárhuzamos oktatás és vállalati gyakorlat

Az egyetemen 3+2 napos rendszert használunk, azaz a szorgalmi időszakban heti három napot az egyetemen töltesz (képzési napok), ahol a hagyományos nappali munkarendű hallgatókkal együtt veszel részt a tanórákon, egyetemi eseményeken (intézményi szakasz). A hét másik két napját a duális partnernél töltöd (vállalati szakasz), ahol részt veszel a duális tantárgyak partnernél zajló gyakorlatain. Az oktatás és a vállalati gyakorlat megszerzése tehát párhuzamosan folyik.

A teljesítendő duális munkanapok elérésére – a szorgalmi időszakban teljesítendő vállalati napokon túl – a vizsgaidőszakban, a szünetekben és az intenzív héten van lehetőséged, mely időszakban a duális partnernél munkát végzel. A partnernél töltendő munkaidő, annak napi, heti, havi beosztása a partner és közted előzetes megbeszélés alapján rögzítendő a duális naptárban. 

Duális oktatás

A duális képzés cégeknél eltöltött gyakorlati időszakainak képzési programját a tananyaghoz illeszkedve a vállalatok és az egyetem közösen alakítják ki.
Akár duális, akár hagyományos képzési formában veszel részt, a kurzusok, a vizsgakövetelmények megegyeznek, ugyanazt a tudást szerzitek meg. Duális képzéses hallgatóként a partnerszervezetek képzésein, valamint a gyakorlati időszakban szerzel további ismereteket.

Jelentős eltérés a szünetekben és a vizsgaidőszakban van: amikor a többiek már végeztek a vizsgáikkal, te a gyakorlati időszakod töltöd a partnerszervezetnél. 

Amennyiben pihenőt szeretnél, szabadságot kell kivenned.

A szorgalmi időszakot a hagyományos nappali munkarendű hallgatóval együtt végzed az egyetemnél, illetve részt veszel a vállalati szakaszban történő oktatásban és gyakorlatban. Lehetséges további vállalati gyakorlati idő teljesítése is a számodra rendelkezésre álló szabadidődben a szorgalmi időszak alatt is, a tanrendet és az intézményi jelenlétet nem sértve.

A vállalatnak lehetővé kell tennie, hogy részt tudj venni a vizsgáidon, vagyis úgy kell a feladataidat beosztani a cégnél, hogy a vizsga időpontjában meg tudj jelenni az egyetemen.

Napi munkaidő

A foglalkoztatásod során rendkívüli munkaidő nem rendelhető el, próbaidő nem köthető ki. Napi munkaidőd nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni. A hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani.

Szabadságnapok

A munka törvénykönyvének rendelkezései alapján – életkorodtól függően – minimum évi 20 nap szabadsággal rendelkezel, amit érdemes a vizsgára felkészülésre vagy magára a vizsgára felhasználnod. A partnerszervezetek az egyetemmel kötött duális képzési megállapodásában vállalják, hogy hallgatóikat elengedik a vizsgákra. A tapasztalatok szerint a vizsgaidőszakot rugalmasan kezelik, nem gördítenek akadályt a vizsgákon való részvételed elé. Természetesen folyamatosan szükséges egyeztetni a mentoroddal, hiszen a duális képzési partnernek is tudnia kell, mikor számíthat hallgatói munkádra.

Vállalati mentor

A munkádat személyes segítő, duális mentor támogatja, aki általában a partnerszervezet tapasztalt munkavállalója. A mentor értékelő, fejlesztő visszajelzéseket ad neked a komplex szakmai feladatok megvalósításában, segít a munkahelyi csapatba való beilleszkedésben, hiszen egy egészen új helyzettel találkozol. Fontos, hogy folyamatosan legyél kapcsolatban a számodra kijelölt mentorral, fordulj hozzá bizalommal szakmai és munkavállalói kérdésekben egyaránt.

Értékelés

A gyakorlati képzőhelyek dolgozzák ki a hallgatók értékelésére vonatkozó értékelési kritériumokat. A duális partnereknek meghatározó szerepük van az értékelésetekben. A különböző duális szakjaink eltérő természete és a partnerek változatossága miatt a duális partneri értékelésnek is többféle modellje képzelhető el. Az egyes tantárgyak értékelési típusát, a számonkérés rendszerét a tantárgyi adatlapok tartalmazzák. Az értékelés fókuszai és jellege az adott tantárgy tervezett tanulási eredményeitől függ, hiszen ezek tükrében lehet értékelni a teljesítményedet.  

Eredmények, dokumentumok megküldése az egyetem

Az értékelésedhez adminisztratív kötelezettségek is kapcsolódnak. A gyakorlatokon való részvételt igazoló jelenléti ívedet a duális partnernek a félév során folyamatosan vezetnie kell. A vizsgaeredményed, jelenléti íved és vezetői értékelésed egyetem részére történő megküldésének határideje az adott vizsgaidőszak utolsó napja, amelyeket a koordinátorok küldenek el az egyetem részére. (Az aktuális határidőket az egyetemi adott tanévre szóló időbeosztása tartalmazza.) Amennyiben nem teljesítetted a vállalati feltételeket, az az egyetemre megküldött dokumentációban rögzítésre kerül.

Hallgatói jogviszony szüneteltetése

A felsőoktatásban tanuló hallgató joga, hogy a képzési idő függvényében hallgatói jogviszonyát szüneteltesse (passzív félév). Ez a jog a duális képzésben részt vevő hallgatót is megilleti. Ebben az esetben a partnerszervezetnél a munkaviszonyodat is felfüggesztik, mely fizetés nélküli szabadság igénybevételével valósítható meg, így az érintett időszakban a partner mentesül a díjazásod kifizetése alól. Később a mintatanterv szerint tudsz haladni a gyakorlati képzésben is.

Külföldi ösztöndíj kérdése

A képzés teljes időtartama alatt legfeljebb egy külföldi tanulmányi szakasz fogadható el. Akárcsak a passzív félév esetén, úgy ebben az esetben is azt javasoljuk, hogy fizetés nélküli szabadságot vegyél ki. Így a duális képzési partner az érintett időszakban mentesül a díjazásod kifizetése alól, de később a képzési program szerint tudod folytatni a gyakorlati képzést. A külföldi tanulmányok miatt kiesett gyakorlati idő bepótolható, ennek feltételeiről az egyetemnek, a partnerszervezetnek és neked közösen kell megállapodnotok. Rövidebb külföldi csereprogram is megvalósítható a duális félév teljesítése mellett, ennek egyeztetése csak a körülmények áttekintését követően, személyes és egyedi elbírálás szerint működhet. Kérdéseddel fordulj a duális koordinátorhoz.

Partnerváltás

Ez megoldható, ám először érdemes egyeztetned a partnerszervezeteddel a váltás okairól, hiszen elképzelhető, hogy közösen – vagy akár az egyetem bevonásával – sikerül olyan megoldást találnotok, amely révén a jövőben is ugyanott szeretnéd folytatni a gyakorlati képzést. Ha erre valamilyen okból még sincs lehetőség, akkor olyan partnerszervezethez válthatsz, amely az egyetem az adott képzésre együttműködési megállapodást kötött, továbbá a megállapodás értelmében még lehetősége van a hallgató fogadására. Ebben a kérdésben érdemes az egyetem segítségét kérni. Amennyiben sikerült új duális képzési gyakorlóhelyet találnod, akkor a korábbi partnerszervezettel kötött hallgatói munkaszerződést meg kell szüntetni.

Ha a partnerszervezet elégedetlen a munkáddal
A hallgatói munkaszerződés több olyan pontot is tartalmazhat, amely komoly kötelezettségeket jelent számodra (például titoktartási kötelezettség, elvárt tanulmányi átlag). Amennyiben nem teljesíted az általa vállaltakat, akkor a partnerszervezet dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem tart igényt a munkádra, a szerződést megszüntetheti. A hallgatói munkaszerződésben megfogalmazott elvárások eltérők, aláírás előtt ajánlott figyelmesen végigolvasnod e miatt is. 

Duális jogviszony megszüntetése

A duális képzési rendszer nyitott; abból kötelezettség nélkül kiléphetsz, így az egyetem szabályzatában meghatározott módon és időpontban kérheted a duális jogviszonyod megszüntetését. 

Képzés zárása

Az utolsó féléved a gyakorlat szempontjából ugyanúgy telik, mint a korábbi szemeszterek, tehát az utolsó félévre meghatározott gyakorlati időszakot is le kell töltened a partnerszervezetnél. Lehetőséged van kötelező szakmai gyakorlatod ügyintézését a Neptun felületén keresztül lebonyolítani. Az ehhez kapcsolatos kérvényt itt találod: Ügyintézés menüpont/Kérvények/Kitölthető kérvények/Kötelező szakmai gyakorlati engedélyezési kérvény (KSZGYK).

A kérvény kitöltése során fel kell töltened a duális képzésed igazoló dokumentumát, a hallgatói munkaszerződésed. A kötelező szakmai gyakorlatod végeztét követő 5 naptári napon belül szükséges benyújtanod a Hallgatói Szolgáltatások Szakmai Gyakorlat Irodájába a munkahelyi vezetői értékelés eredeti példányát. A szakmai gyakorlatért felelős oktatód részére pedig küldd el az értékelő formanyomtatvánnyal egyidejűleg írásbeli szakmai gyakorlati beszámolód. Bővebb tájékoztatás és információ elérhető az egyetem honlapjának kötelező szakmai gyakorlati felületén, amely megtekinthető ide kattintva.

Oklevél
A duális képzési okleveled egy záradékot tartalmaz, amely tanúsítja, hogy duális képzési formában végezted a tanulmányaidat; a munkaerőpiac felé igazolás arról, hogy többéves releváns munkatapasztalattal rendelkezel.

Felmerülő kérdésed, bármilyen probléma esetén bizalommal fordulj mentorod felé, illetve az egyetem duális képzési kooordinátorához a dualis@uni-corvinus.hu e-mail címen. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.20. - 09:58:41