Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Corvinus Kutatási Kiválóság 2021 (CKK-21)

A Budapesti CorvinusEgyetem (BCE) kuratóriuma és vezetősége egyértelmű célként tűzte ki anemzetközi rangsorokban történő előrelépést. Ez az eddiginél jelentősebbnemzetközi kutatási “lábnyom” kialakításával és növelésével lehetséges.A cél elérését szolgálja az opcionális és szelektív Corvinus [Nemzetközi]Kutatási Kiválósági elismerés, amely pótlólagos ösztönzést jelent a nemzetközilegis jelentős kutatási eredmények megszületésére, díjazva a kutatói kiválóságot. ACKK tehát a globálisan látható, nemzetközi mércével is kiemelkedő, a BCE szempontjábólreleváns kutatási eredmények ösztönzésének és elismerésének eszköze.

A CKK-t pályázat útján, adíjazás évét közvetlenül megelőző három év kutatási teljesítménye alapjánítéljük oda; a 2021 elején odaítélt elismerés (CKK-21) az előző három év (2020,2019, 2018) teljesítményének a díjazása.

A pályázat benyújtására  2021. január 4 (hétfő) 9:00-tól 2021. február 1 (hétfő) 9:00-ig(CET) a Corvinus Egyetem kutatástámogatás honlapján van lehetőség: 
Corvinus Kutatási Kiválóság 2021 (CKK-21) [Corvinus Research Excellence]: Értékelési kritériumok, az értékelés folyamata, díjazás és illusztratív példák
Vágólapra másolva