Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

2019-.1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00022

Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma

Projekt időtartama: 2020.01.01– 2021.06.30

A támogatás összege: 112.449.685,– Ft


A Projekt tartalmánakbemutatása:
A napjainkat jellemző változások dinamikája az egyetemeket is változásra kényszeríti. Ez az alkalmazkodásikényszer a Budapesti Corvinus Egyetem számára lehetőség is egyben.

A BCE pályázatának egyikkulcseleme az egyetem és környezete kapcsolatrendszerének és együttműködésénekerősítése, a változó kihívásoknak való adaptív válaszképesség, melyhezkapcsolódóan kulcsfogalmak a vállalkozókészség, a tudás- és technológiatranszfer, a társadalmi partnerekkel való együttműködésben végzettkutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység.

A vállalatok érdeklődése a BCEtudásterületei iránt azt mutatja, hogy szükség van az e területen valóösszehangolt tudástranszfer tevékenységek dinamikus fejlesztésére. A jelenlegzajló tématerületi kutatások és a székesfehérvári campuson elindított, a mármeglévő vállalati kapcsolatok, képzési és kutatásfejlesztési programok jelentika bázist.


A pályázat által lehetővé válótevékenységek:
  • A technológia- és tudástranszferért felelős szervezeti egység létrehozása
  • Az intézményi tudásmenedzsment helyi adatbázisának létrehozása
  • Szellemitulajdon-kezelési(IPR) szabályzat naprakésszé tétele
  • A vállalatoknak üzleti alaponnyújtott KFI

  • Az egyetem KFI kapacitásainak és a KFI tevékenységek produktumainak naprakésznyilvántartása és hasznosíthatósági vizsgálata
  • Szellemitulajdon-védelmitudatosságnövelő, vállalkozói és üzletfejlesztési tematikájú képzések,tréningek megtartása, fejlesztése
  • A BCE érdemi hagyományokkal rendelkezik a hallgatói hackatonok, üzletieset-megoldóversenyek szervezésében. A BCE gazdagítani kívánja a kapcsolódó eseményeksokszínűségét, az események számát
  • A Proof of Concept (PoC) Alap létrehozásával olyan projekteket kíván a BCEtámogatni, amelyeknek a technológiai és piaci validációja a cél
  • H2020információs pont jön létre a konzorciumi kapcsolatrendszer, és a H2020programban való eredményes pályázás érdekében


Projekt szakmai vezetője

Held Imre imre.held@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Vállalati és Intézményi Kapcsolatok
Projekt főkoordinátor, Szakmai főtanácsadó / Senior Project Coordinator, Senior Professional Advisor
C épület

Projektmenedzser

Baumgartner László laszlo.baumgartner@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy / Pályázati projektmenedzsment
Projektmenedzser / Project Manager
C épület, 622
Telefon: +36 1 482 7728 • Mellék: 7728
NKFIA_infoblokk_kerettel_projekt_fekvo_2019_HU.cfa.png
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.23. - 05:09:14