Ugrás a fő tartalomra

Kutatások és projektek

Makró statisztikai adatok gyűjtése és trendelemzése

Alkoholfogyasztásra és következményeire vonatkozó makró statisztikai adatok összegyűjtése (1980-2018 közötti időszakra) – nemzetközi standardoknak megfelelően: Megbízhatóság vizsgálata (fogyasztási és halálozási adatok); Trendelemzés: szocio-demográfiai változók (korstruktúra, családi állapot, iskolázottság, foglalkoztatottság, jövedelmek, városiasodás, öngyilkosság stb.) hatása az alkoholfogyasztás indikátoraira.

ESPAD kutatás másodelemzése

Adatfúziós eljárást alkalmazva az ESPAD adatbázisokon 1995-ig visszamenőleg elemzést végzünk annak vizsgálatára, hogy a középiskolás diákok szerfogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások mennyiben magyarázhatók egyéb társadalmi-demográfiai jellemzőik változásával.

Kvalitatív és kismintás kérdőíves kutatás a magas alkoholos halálozású, bortermelő és határmenti kistérségekben

A nem regisztrált fogyasztás és szegregált népesség fogyasztási szokásait kutatjuk kevert módszert alkalmazva a magas alkoholos halálozású, bortermelő és határmenti kistérségekben, ezen belül szegregált és nem szegregált településeken, a nem regisztrált fogyasztás becslésére, valamint a problémás fogyasztási formák (rossz minőségű alkohol, nagyivás, tiltott drogok, dizájner drogok, nyugtatók/altatók) elterjedtégének a vizsgálatára. A kutatás keretében a következő módszereket alkalmazzuk: Mélyinterjúk kereskedelmi egységek, szórakozóhelyek dolgozóival, egyéb kompetens személyekkel; Kis mintás kérdőíves kutatás a lakossággal a fogyasztási szokásokról, helyettesítő drogokról, és beszerzési forrásokról stb.; Kvalitatív (fókuszcsoportos) kutatás illetékes NAV dolgozókkal. A kutatásokat egyetemi hallgatók bevonásával, kutatótáborok keretében végezzük.

Nagymintás kérdőíves kutatás a felnőtt populáció körében, online kutatás az egyetemisták körében, fókuszcsoportos vizsgálat a fiatalok körében

Kérdőíves kutatás: 18-79 éves felnőtt népesség körében kérdőíves kutatást készítünk a függőséget okozó szokásokról (alkohol, kábítószer, gyógyszer, IKT eszközök használata és problémás használata), a problémás használat következményeiről (szubjektív jóllét, lelki állapot, önbecsülés, egészségügyi és egyéb következmények), kapcsolati hálóról és szabadidős tevékenységekről, egészségtudatosságról, veszélyészlelésről és attitűdökről.

Online kutatás
: Az IKT használatban és droghasználatban az egyik leginkább érintett egyetemi hallgatói népesség körében online kérdőíves kutatást készítünk az IKT használat intenzitásáról, a tiltott és legális szerhasználatról, társas kapcsolatokról, a szabadidő eltöltésének formáiról és mindezek egymással való kapcsolatáról.

Fókuszcsoportos kutatás:
fiatal felnőttek körében fókuszcsoportokat szervezünk azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk a fiatalok attitűdjét a felmenő generációk fogyasztási szokásaival, illetve a saját fogyasztási szokásokkal kapcsolatban, ezzel rávilágítva a generációs különbségek vagy hasonlóságok hátterében meghúzódó tényezőkre.

Médiaelemzés és fókuszcsoportos attitűdvizsgálat a fiatalok körében

Tartalomelemzés: A fiatalok által leggyakrabban látogatott online felületek tartalomelemzését végezzük el. Azt vizsgáljuk, hogy az online média milyen információkat, ismereteket, attitűdöket közvetít az egészségkárosító magatartásokkal és az egészségtudatossággal kapcsolatosan.

Fókuszcsoportos kutatás:
Célunk annak vizsgálata, hogy a fiataloknak milyen percepciójuk van a függőséget okozó magatartásokkal és azok veszélyeivel kapcsolatban, összevetve a médiaelemzés eredményeivel.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.17. - 09:03:14