Ugrás a fő tartalomra

Üzleti Szaknyelvi Tréner Szakirányú Továbbképzés angol és német nyelven 2020/21-es jelentkezés

Az Üzleti Szaknyelvi Tréner Szakirányú Továbbképzés angol és német nyelven

jelentkezés a 2020/21 őszi félévre

 

 Várjuk sok szeretettel az országban egyedülálló, immár negyedik évben működő szakirányú képzési programunkban!

 

Az Üzleti szaknyelvi tréner egyéves szakirányú diplomát adó angol és német nyelvű képzés, melyre BA és MA diplomával rendelkező nyelvtanárok és gazdasági vagy magas szintű nyelvtudással rendelkező más diplomások jelentkezését várjuk. A szakirányú továbbképzés lehetőséget nyújt a nyelvtanári diploma bázisán szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztésére a gazdasági szaknyelv oktatása, illetve a célnyelven tartott interaktív tréningek módszertana és gyakorlata terén, ezáltal kiszélesíti a közoktatásban, a felnőttképzésben és az üzleti szférában való elhelyezkedés lehetőségét.

 

Más diplomával rendelkezők számára a felnőttképzés módszertanában szerzett elméleti és gyakorlati jártasság képessé teszi a résztvevőket a célnyelven nyelvileg és módszertanilag magas szintű tréningek megtartására, ezáltal bővül az alapdiplomával betölthető pozíciók köre az oktatásban és a gazdasági szféra különböző területein.

 

Fontos információ!

A  2011. évi CXC. törvény a köznevelésről  az alábbi kedvező feltételeket tartalmazza az Üzleti szaknyelvi tréner szakirányú diplomával rendelkezők számára:

54. Átmeneti és vegyes rendelkezések

98. § (8) Az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor

a) a végzettség szintjének megfelelő tanári szakképzettségnek kell elfogadni a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel igazolt szakképzettséget, ha a felsőfokú iskolai tanulmányok keretében el kellett sajátítani a tantárgy oktatásának módszertanát; a feltételek meglétéről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény igazolása vagy a leckekönyv alapján a munkáltató dönt;

 

A képzés mindig  az őszi félévben indul. Az oktatás a célnyelven folyik.

 

Jelentkezési határidő: Folyamatos-augusztus 31.-ig  A képzés 2020 szeptember 11-én kezdődik, minimum 15 fővel indítható, ezért köszönjük, ha minél  korábbi jelentkezésével segíti munkánkat.

 

Órarend: A képzés kéthetente pénteken 13.40-től – 20.40-ig kerül megtartásra, illetve félévenként két alkalommal szombat délelőtti elfoglaltsággal jár.

 

Tandíj: 250 000 Ft/félév, melyet közvetlenül félévek megkezdése előtt kell befizetni. A tandíj két részletben történő befizetésre csak a második félévben van lehetőség.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

  •  BA vagy MA szintű nyelvtanári, gazdasági vagy más szakterületen szerzett diploma;
  •  Nem nyelvtanári diploma esetén legalább B2 szintű komplex nyelvvizsga bizonyítvány;
  • Amennyiben nincs nyelvvizsgája, de úgy érzi, hogy nyelvtudása a kívánt szintet eléri, írásbeli és szóbeli szintfelmérőn kell részt vennie.
  • Motivációs levél a célnyelven.
  • Személyazonosító igazolvány másolata
  • Lakcímkártya másolata
  • TAJ kártya másolata
  • Adódazonosító igazolvány másolata
  • Adatlap 2020
  • Jelentkezési lap 2020

Kérjük, hogy adminisztratív célzattal legyenek szívesek kitölteni az Adatlapot is és a Jelentkezési lappal együtt  szíveskedjenek azt is elküldeni a jelentkezéskor.  

Várjuk jelentkezésüket!

Dr. Dobos Ágota agota.dobos@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Idegennyelvi Oktató és Kutatóközpont
Szakfelelős/Programme Director
C épület, 535
Telefon: +36 1 482 7266 • Mellék: 7266
Bujtás Emese emese.bujtas@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Idegennyelvi Oktató és Kutatóközpont
Tanulmányi koordinátor / Study Coordinator
C épület, 551
Telefon: +36 1 482 7280 • Mellék: 7280
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.23. - 17:52:32