Budapesti Corvinus Egyetem ×

Külföldi tanulmányok beszámításáról

(érvényes 2008. szeptemberétől)

Kedves Külföldi részképzésre utazó hallgatók!

 Az Egyetemi Tanács 2005. szeptember 26-i ülésén 1/2005/06. számú határozatával elfogadta a Hallgatók külföldi részképzésére vonatkozó eljárásról szóló szabályzat módosított változatát.

Ezen hatályos szabályzat 3.§-a értelmében:

„ (3) A hallgatónak a kiutazás előtt rendelkeznie kell

a) az Egyetem, a külföldi fogadó intézmény és a hallgató között megkötendő (háromoldalú) „tanulmányi szerződés” (Learning Agreement) legalább az Egyetem és a hallgató között megkötött (félkész) változatával. Egy féléves részképzés esetén a tanulmányi szerződésnek tartalmaznia kell legalább 21 beszámítható ECTS kreditet, vagy amennyiben ez több mint 5 tantárgyat jelentene, akkor legalább 5 beszámítható tantárgyat. Azokban az esetekben, amikor a fogadó intézmény nem használ ECTS-t, a tanulmányi szerződésnek tartalmaznia kell legalább 15, az Egyetemen érvényes beszámítható kreditet, ill. ha ez több mint 5 tantárgyat jelentene, akkor legalább5 beszámítható tantárgyat. A beszámítható kreditek vagy tantárgyak számától függetlenül a hallgató számára előírt teljesítendő összes kreditmennyiség egy féléves részképzés alatt 30 ECTS, vagy amennyiben ez több mint 6 tárgyat jelentene, ill. a fogadó intézmény nem használ ECTS-t, akkor legalább 6 tantárgyat kell külföldön elvégeznie, kivéve ha a fogadó intézmény mást ír elő. Az egy félévnél rövidebb, ill. hosszabb részképzési időszakra vonatkozó teljesítendő kreditek, ill. elvégzendő tantárgyak mennyisége arányosan kevesebb, ill. több. A külföldi részképzés idején kutatómunkát folytató (pl. doktorandusz) vagy diplomamunkát író hallgató a tanulmányi szerződésen a kutatómunkát vagy diplomamunkát tünteti fel.

(8) A hallgató külföldi részképzésének ideje alatt megszerzett kreditjei az itthoni (az Egyetemen folyó) tanulmányi kötelezettségeibe kerülnek beszámításra, és a hallgató külföldi részképzése alatt is aktív félévet zár le az Egyetemen.

(9) A külföldi részképzésen felvett tárgyak egy része bizonyos, Egyetemünkön oktatott tárgyakat vált ki. A hallgatónak törekednie kell rá, hogy minél több ilyen tantárgyat végezzen el külföldi részképzése során. A kiváltásnak nem feltétlenül az adott félévre kell vonatkoznia, engedély adható később tanulandó tárgyak kiváltására is. Kötelező tárgyak esetén tárgyekvivalenciára van szükség, választható tárgyak esetén nem szükséges tárgyszintű ekvivalencia.”

 Operatív tudnivalók a Learning Agreement-ek megkötésével kapcsolatosan

 A külföldi részképzésre utazó hallgatók (Erasmus, kétoldalú csereprogramok stb.) a kiutazás előtti félév befejezése előtt el kell kezdjék a Learning Agreement-ekkel kapcsolatos ügyintézést:

 1. Letöltik a külföldi partnerintézmény honlapjáról a következő félévben meghirdetendő tárgyak listáját, és ezek közül kiválasztják a számukra leginkább megfelelő tárgyakat (törekedve mindenképpen arra, hogy ezekkel minél több Egyetemünkön oktatott tárgyat ki tudjon váltani).

 2. Szintén letöltik vagy e-mailben megkérik a partner intézmény koordinátorától azon tárgyaknak a részletes leírását, amely tárgyat Egyetemünkön oktatunk.

 3. A részletes tárgyleírással, a kitöltött Learning Agreement-tel és a kitöltött Kötelező melléklettel (ez utóbbi két nyomtatvány az Egyetemi Erasmus Iroda honlapjáról letölthető) felkeresik a Corvinus Egyetemen hasonló témában oktatott tárgy felelősét, és engedélyeztetik vele a kiváltandó tárgyakat.

4. Amennyiben az összes kiváltandó tárgyat engedélyeztették a tárgyfelelőssel (ez alól csak a választható tárgyakként való elismertetés képez kivételt), a Learning Agreement-et végső aláírásra a Kari Erasmus koordinátorhoz hozzák az összes melléklettel együtt.

 5. Az aláírt Learning Agreement-et ezek után lehet elvinni a Corvinus Egyetem Erasmus Irodájába aláírásra, és a szerződés megkötésére.

 6. A megkezdett külföldi félév legelején az esetleges tantárgy változtatásokat a fent ismertetett módszerrel a Learning Agreement „changes” oldalán tehetik meg, és faxolják vissza a Corvinus Egyetem Erasmus Irodájába.

 7. A külföldön felveendő tárgyakat az itthoni Neptun rendszerben nem kell előzetesen felvenni.

 8. A külföldön teljesített tárgyakat a cserefélévről történt visszaérkezés, és az ott elvégzett tárgyak igazolásaként elküldött Transcript megérkezése után lehet elismertetni.

 9. A külföldön végzett tárgyak itthoni elismertetésének menete:

 - Kreditátviteli bizottsághoz címzett kérvény kitöltése (nyomtatvány a honlapról szintén letölthető) és leadása az illetékes tanulmányi előadóhoz mellékelve a Transcript, Learning Agreement és Kötelező melléklet másolatait.

 - A Kreditátviteli Bizottsága döntése alapján kerülnek elfogadásra és rögzítésre a Neptun rendszerben és az indexben a külföldön elvégzett tárgyak.

Vágólapra másolva