Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Külföldi félév

Cserefélév előtt/kiutazás előtt

 • Aktív félévet regisztrálnia és a Külföldi félév adminisztrációs tárgyat fel kell vennie a Neptun-rendszerben (regisztrációs hét).
 • Amennyiben a külföldi félév alatt itthon is szeretne tárgyat teljesíteni, azt Kedvezményes Tanulmányi Rend kérvény beadásával teheti meg (elektronikusan Neptun-rendszerben) – maximum négy tantárgyra vonatkozóan, melyeket előre fel kell vennie a regisztrációs héten a tárgyfelvételkor.
 • A Learning Agreement-et a kötelező melléklettel együtt az ERASMUS Irodának kell eljuttatni e-mailben, Erasmus ország esetében az OLA rendszerben szükséges leadni, és az ERASMUS Iroda ezen keresztül hagyja jóvá elektronikusan.
 • A külföldi intézményben csak a képzési szintjüknek megfelelő szintű tárgyak közül választhatnak.
 • Külföldi egyetemen csak olyan tantárgy teljesíthető, melyet itthon még nem teljesített a hallgató, illetve melyből még nem volt eredménytelen kísérlete.
 • Idegen nyelvi kurzus csak szabadon választott tárgyként ismertethető el.
 • Ha változtatni kell a Learning Agreement-jén (mert pl.: egy tárgy mégsem indul el, vagy ütközik egy másikkal) a Learning Agreement During vagy OLA esetében Changes elnevezésű verziót szükséges kitölteni és megküldeni a mobilitásának megkezdését követő 1 hónapon belül. A visszaérkezést követően csak ezzel együtt fogadjuk el a tárgyakat. Minden tárgyat kötelezően be kell fogadtatni.

Cserefélév után/hazaérkezés után

A tárgybefogadás a tanulmányi mobilitást követően kötelező, és annak kezdeményezése a hallgató felelőssége. A tárgybefogadási kérelem leadása díjköteles, letölthető a Neptunban az ügyintézés/kérvények menüpontban. A tárgybefogadás a Transcript, Learning Agreement Before és During, valamint a Kötelező melléklet másolatának feltöltésével indítható.


A kérelem leadásának határideje:

 • A kérelemről az illetékes Kreditátviteli Bizottság dönt a szorgalmi időszak harmadik hetének utolsó munkanapjáig.
 • A külföldi félév/semester abroad tárgy felvétele kötelező a mobilitást megelőzően a tárgyfelvételi időszakban (a képzés nyelvének megfelelő tárgynevet szükséges felvenni Neptunban).
 • A tárgybefogadási kérelemben akkreditált/befogadott tárgyak a kint tartózkodás félévére (külföldi félév) kerülnek berögzítésre. Az akkreditációt követően a tárgyakat és az elfogadott érdemjegyeket a Kreditátviteli Bizottság határozata alapján a tanulmányi előadók rögzítik a NEPTUN-rendszerbe.
 • A külföldi kint tartózkodás félévében (külföldi félév) a hallgató záróvizsgát nem tehet.

Külföldi tanulmányok beszámítása

Az Egyetemi Tanács 2005. szeptember 26-i ülésén 1/2005/06. számú határozatával elfogadta a Hallgatók külföldi részképzésére vonatkozó eljárásról szóló szabályzat módosított változatát.

Ezen hatályos szabályzat 3.§-a értelmében:

(3) A hallgatónak a kiutazás előtt rendelkeznie kell

a) az Egyetem, a külföldi fogadó intézmény és a hallgató között megkötendő „tanulmányi szerződés” (Learning Agreement/ LA), Erasmus partneregyetem esetében Online Learning Agreement (OLA) kész (hallgató/Egyetem/fogadóintézmény által aláírt) változatával. A tanulmányi szerződés tartalmához, kötelező kreditfelvétel meghatározásához a Külföldi Részképzési Szabályzatban foglaltak az irányadók.

(8) A hallgató külföldi részképzésének ideje alatt megszerzett kreditjei az itthoni (az Egyetemen folyó) tanulmányi kötelezettségeibe kerülnek beszámításra, és a hallgatónak külföldi részképzése előtt „aktív”-ra szükséges állítania státuszát.

(9) A külföldi részképzésen felvett tárgyak egy része bizonyos, Egyetemünkön oktatott tárgyakat vált ki. A hallgatónak mintatantervét figyelembe véve kötelezettsége, hogy minél több ilyen tantárgyat végezzen el külföldi részképzése során. A kiváltásnak nem feltétlenül az adott félévre kell vonatkoznia, engedély adható később tanulandó tárgyak kiváltására is. Kötelező tárgyak esetén tárgyekvivalenciára van szükség, választható tárgyak esetén nem szükséges tárgyszintű ekvivalencia.

Operatív tudnivalók a Learning Agreement-ek megkötésével kapcsolatosan:

A külföldi részképzésre utazó hallgatók (Erasmus, Bilateralis, CEMS) a kiutazás előtti félév befejezése előtt el kell kezdjék a Learning Agreement-ekkel kapcsolatos ügyintézést:

1. Letöltik a külföldi partnerintézmény honlapjáról a következő félévben meghirdetendő tárgyak listáját, és ezek közül kiválasztják a számukra leginkább megfelelő tárgyakat (törekedve mindenképpen arra, hogy ezekkel minél több Egyetemünkön oktatott tárgyat ki tudjon váltani).

2. Szintén letöltik vagy e-mailben megkérik a partnerintézmény koordinátorától azon tárgyaknak a részletes leírását, amely tárgyak közül választhat.

3. A kitöltött Learning Agreement Before-t, és a kitöltött Kötelező mellékletet (tárgyfelelős által aláírva és lepecsételve) megküldi a hallgató a corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu e-mail címre. ERASMUS partnerország esetén Online LA-t kitöltve továbbítja az OLA felületen a Corvinus Egyetem részére, melyet az itthoni nemzetközi koordinátor hagy elsőként jóvá.  Mindezt megelőzően a hallgató a kötelező melléklettel felkeresi a Corvinus Egyetemen kinti tárgyához képest releváns témában oktatott tárgy felelősét, és engedélyezteti vele a kiváltandó tárgyakat.

4. A mind három fél által jóváhagyott LA/OLA megléte feltétele az Erasmus ösztöndíj utalásának.

5. A megkezdett külföldi félév elején, a kiutazást követően 1 hónapon belül a tantárgyi változtatásokat a fent ismertetett módszerrel a Learning Agreement During-ot (e-mailben), OLA Changes-t (OLA weboldalán) a Corvinus Egyetem nemzetközi koordinátorainak küldik vissza.

6. A külföldön felveendő tárgyakat az itthoni Neptun-rendszerben nem kell előzetesen felvenni.

7. A külföldön teljesített tárgyakat a cserefélévről történt visszaérkezés, és az ott elvégzett tárgyak igazolásaként elküldött Transcript megérkezése után lehet elismertetni.

8. A külföldön végzett tárgyak itthoni elismertetésének menete:

 • A Kreditátviteli Bizottsága döntése alapján kerülnek elfogadásra és rögzítésre a Neptun-rendszerben és az indexben a külföldön elvégzett tárgyak.
timponder_photography-81_1.jpg
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.05.31. - 16:22:09