Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Külföldi cserefélévvel kapcsolatban

 • Aktív félévet regisztrálnia és a Külföldi félév adminisztrációs tárgyat fel kell vennie a Neptun-rendszerben (regisztrációs hét).
 • Amennyiben a külföldi félév alatt itthon, és itthon is szeretne tárgyat teljesíteni, azt Kedvezményes Tanulmányi Rend kérvény beadásával teheti meg (elektronikusan Neptun-rendszerben) – maximum két tantárgyra vonatkozóan, melyeket előre fel kell vennie a regisztrációs héten a tárgyfelvételkor.
 • Amennyiben nem fogadtat el kötelező/kötelezően választható tárgyat, akkor a Learning Agreement-jéhez egy kérvényt kell csatolnia. A kérvényhez mellékelnie kell a saját, itthoni tantárgylistát a már elvégzett és a még elvégzendő tantárgyak megjelölésével, illetve a partner egyetem által akiutazás félévében kínált tantárgyak listáját, ahonnan összeállította a felveendő‘ tárgyak listáját. A kérvény beadási határidejét a Learning Agreement külföldi egyetemeken történő leadásának határidejéhez igazodva a Kari Erasmus Iroda határozza meg, a leadás helye a Kari Erasmus Iroda. A benyújtott kérvényekről az illetékes oktatási dékánhelyettes dönt, mely döntésről e-mailben kapnak értesítést.
 • A kitöltött Learning Agreement-et a Gazdálkodástudományi kari kötelező melléklettel (vagy a kérvénnyel) együtt kell eljuttatni a Kari Erasmus Irodába (E.148.) aláírásra (kivéve azok a DSG hallgatók, akik nem szerepelnek a MOB rendszerében, ők a DSG koordinátornak adják le). Kérjük,figyeljenek a határidők betartására. A Learning Agreement engedélyezés átfutása 10-15 munkanap.
 • A külföldi intézményben csak a képzési szintjüknek megfelelőszintű tárgyak közül választhatnak.
 • Külföldi egyetemen csak olyan tantárgy teljesíthető, melyet itthon még nem teljesített a hallgató, illetve melyből még nem volteredménytelen kísérlete.
 • A BCE Kreditátviteli Szabályzata 16. pontja alapján más intézményben szerzett idegen nyelvi kurzus nem akkreditálható.
 • Ha változtatnia kell a Learning Agreementjén (mert pl.: egy tárgy nem indul, vagy ütközik egy másikkal), a Learning Agreement második oldalát, a During the mobility/Changes oldalait kell kitöltenie, aláírnia, a fogadóintézménnyel aláíratnia, majd az első oldallal együtt elküldenie az aliz.vegh(kukac)uni-corvinus(pont)hu címre a fogadóintézményben érvényes tárgyfelvételi időszak végét követő maximum 15 munkanapon belül. A visszaérkezést követően csak így fogadjuk el a beszámítani kívánt tárgyakat.
 • Amennyiben később adja le a módosítást, a dékánhelyettes nem fogja azt aláírni. Amennyiben Erasmus+ csereféléven volt, a mindhárom fél által aláírt Learning Agreement During the mobility/Changes oldalait az erasmus@uni-corvinus.hu-ra kell küldeni, hogy érvényes legyen az Erasmus+féléve.

 • A tárgybefogadási kérelmet és a mellékleteket (Transcript,Learning Agreement, Changes – kötelező melléklet) le kell adnia a tanulmányi előadójának. Csak azok a tárgyak fogadhatók el, amelyek szerepelnek a Transcripten, és a kiutazás előtt leadott Learning Agreement-en (és aChanges-en) is.
 • Az eredeti Transcriptet a hallgatónak kell beszereznie a Nemzetközi/Kari Erasmus Iroda koordinátorától.
 • A tárgybefogadási kérelem leadása díjköteles, letölthető a BCE GTK honlapjáról.
A kérelem leadásának határideje:
 • Őszi külföldi félév esetén március 14.
 • Tavaszi külföldi félév esetén szeptember 14.
 • A tárgybefogadási kérelemben akkreditált/befogadott tárgyak a kint tartózkodás félévére (külföldi félév) kerülnek berögzítésre. Az akkreditációt követően a tárgyakat és az elfogadott érdemjegyeket a Kreditátviteli Bizottság határozata alapján a tanulmányi előadók rögzítik a NEPTUN-rendszerbe.
 • A külföldi kint tartózkodás félévében (külföldi félév) a hallgató záróvizsgát nem tehet.

 • E-mailben tanulmányi előadójánál.
 • Meghatalmazottja útján a Tanulmányi Irodában ügyfélfogadási időben előadójánál, a honlapon található meghatalmazás forma kitöltésével (csak eredeti meghatalmazást fogadunk el).
 • Changes ügyintézés, leadás e-mailben.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 04:46:55