Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Szervezet

A Budapesti Corvinus Egyetem Doktorandusz Önkormányzata 2019-ben alakult. Elsősorban a doktoriképzésben résztvevő hallgatók érdekképviseletének igénye hívta életre, de természetesen a felsőoktatás működését szabályozó Nemzeti Felsőoktatási Törvény idevonatkozó rendelkezései is segítették a megalakulás folyamatát. Így jelen vagyunk az egyetemi döntéshozó testületeiben – DIT-ek, EDSZ, Doktori Kabinet stb. –, melyekkel az elmúlt évek során kialakultak a konstruktív együttműködés formái és módjai.

A hallgatók véleményét és igényeit kérdőíves felmérésekkel igyekszünk felmérni, illetve a képviselőkhöz egyénileg is lehet fordulni, ha az egyetemi élet sodrása úgy hozza. Alapvető célunk, hogy minél több véleményt becsatornázzunk az egyetemi döntéshozatal folyamataiba. Tehát a hallgatók sikeres egyetemi életútját, boldogulását hivatott segíteni az érdekképviseleti szervezetünk. Így az esetleges problémákat proaktív módon igyekszünk kezelni, legyenek azok egyéni vagy csoportos jellegűek. Ezt is szolgálja a megfelelő tájékoztatás és információáramlás elősegítése a döntéshozók, oktatók, hallgatók között.

A Doktorandusz Önkormányzat a hatékonyabb érdeképviseleti tevékenység megvalósítását előmozdítandó, együttműködik többek között a Doktoranduszok Országos Szövetségével és a Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatával.

Küldöttgyűlés

Gazdálkodástani Doktori Iskola

Beke Diána Dóra Vezetéstudományi Intézet
Doktorandusz / Doctoral student
E épület, 375

Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola

Tóth Gábor gabor.toth3@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Gyakornok / Teaching Assistant
Eépület, 254
Telefon: +36 1 482 5364 • Mellék: 5364

Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola
Tenczer Ádám
adam.tenczer@stud.uni-corvinus.hu

Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola
Bagi Alexandra
alexandra.bagi3@stud.uni-corvinus.hu

Elnökség

Az Elnökség a DÖK munkaszervezete. Az Elnökség tagjai az elnök és az alelnökök. Az alelnököket az elnök nevezi ki és menti fel. Az elnök összehangolja a DÖK szakmai munkáját, ennek során vezeti ésirányítja az Elnökséget.

  • Elnök: Szabó Krisztofer – dokelnok@uni-corvinus.hu

Felügyelő Bizottság

Az FB felügyeli a DÖK működését és gazdálkodását. Az FB bármely tagja jogosult betekinteni a DÖKbármely hivatalos iratába, illetve tájékoztatást kérni, illetve kérdést intéznia DÖK elnökéhez. A Felügyelő Bizottság hivatalos elérhetősége: dokfb@uni-corvinus.hu

  • K.Szabó Áron – Felügyelőbizottság elnöke
  • Fábics István – Felügyelőbizottság tagja
  • Rónaföldi-Széll Gábor – Felügyelőbizottság tagja
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.12.06. - 13:45:20