Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Szervezet

A Budapesti Corvinus Egyetem Doktorandusz Önkormányzata 2019-ben alakult. Elsősorban a doktoriképzésben résztvevő hallgatók érdekképviseletének igénye hívta életre, de természetesen a felsőoktatás működését szabályozó Nemzeti Felsőoktatási Törvény idevonatkozó rendelkezései is segítették a megalakulás folyamatát. Így jelen vagyunk az egyetemi döntéshozó testületeiben – DIT-ek, EDSZ, Doktori Kabinet stb. –, melyekkel az elmúlt évek során kialakultak a konstruktív együttműködés formái és módjai.

A hallgatók véleményét és igényeit kérdőíves felmérésekkel igyekszünk felmérni, illetve a képviselőkhöz egyénileg is lehet fordulni, ha az egyetemi élet sodrása úgy hozza. Alapvető célunk, hogy minél több véleményt becsatornázzunk az egyetemi döntéshozatal folyamataiba. Tehát a hallgatók sikeres egyetemi életútját, boldogulását hivatott segíteni az érdekképviseleti szervezetünk. Így az esetleges problémákat proaktív módon igyekszünk kezelni, legyenek azok egyéni vagy csoportos jellegűek. Ezt is szolgálja a megfelelő tájékoztatás és információáramlás elősegítése a döntéshozók, oktatók, hallgatók között.

A Doktorandusz Önkormányzat a hatékonyabb érdeképviseleti tevékenység megvalósítását előmozdítandó, együttműködik többek között a Doktoranduszok Országos Szövetségével és a Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatával.

Küldöttgyűlés

Gazdálkodástani Doktori Iskola

Hartyándi Mátyás matyas.hartyandi@stud.uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
PhD hallgató / PhD Student
E épület, 342
Telefon: +36 1 482 5488 • Mellék: 5488

Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola

Mike Nimród nimrod.mike@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Infokommunikáció Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
Sóház, 20

Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola
Sodip Roy
sodip.roy@stud.uni-corvinus.hu

Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola
Burcak, Merve Ketene
merve.ketene@stud.uni-corvinus.hu

Elnökség

Az Elnökség a DÖK munkaszervezete. Az Elnökség tagjai az elnök és az alelnökök. Az alelnököket az elnök nevezi ki és menti fel. Az elnök összehangolja a DÖK szakmai munkáját, ennek során vezeti ésirányítja az Elnökséget.

  • Elnök: Klauda Zalán – dokelnok@uni-corvinus.hu

Felügyelő Bizottság

Az FB felügyeli a DÖK működését és gazdálkodását. Az FB bármely tagja jogosult betekinteni a DÖKbármely hivatalos iratába, illetve tájékoztatást kérni, illetve kérdést intéznia DÖK elnökéhez. A Felügyelő Bizottság hivatalos elérhetősége: dokfb@uni-corvinus.hu

  • Bánki András – Felügyelő Bizottság elnöke
  • Dorogi Zoltán – Felügyelő Bizottság tagja
  • Csukás Máté Zoltán – Felügyelő Bizottság tagja
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.05.28. - 15:45:39