Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szervezet

A Budapesti Corvinus Egyetem Doktorandusz Önkormányzata 2019-ben alakult. Elsősorban a doktoriképzésben résztvevő hallgatók érdekképviseletének igénye hívta életre, de természetesen a felsőoktatás működését szabályozó Nemzeti Felsőoktatási Törvény idevonatkozó rendelkezései is segítették a megalakulás folyamatát. Így jelen vagyunk az egyetemi döntéshozó testületeiben – DIT-ek, EDSZ, Doktori Kabinet stb. –, melyekkel az elmúlt évek során kialakultak a konstruktív együttműködés formái és módjai.

A hallgatók véleményét és igényeit kérdőíves felmérésekkel igyekszünk felmérni, illetve a képviselőkhöz egyénileg is lehet fordulni, ha az egyetemi élet sodrása úgy hozza. Alapvető célunk, hogy minél több véleményt becsatornázzunk az egyetemi döntéshozatal folyamataiba. Tehát a hallgatók sikeres egyetemi életútját, boldogulását hivatott segíteni az érdekképviseleti szervezetünk. Így az esetleges problémákat proaktív módon igyekszünk kezelni, legyenek azok egyéni vagy csoportos jellegűek. Ezt is szolgálja a megfelelő tájékoztatás és információáramlás elősegítése a döntéshozók, oktatók, hallgatók között.

A Doktorandusz Önkormányzat a hatékonyabb érdeképviseleti tevékenység megvalósítását előmozdítandó, együttműködik többek között a Doktoranduszok Országos Szövetségével és a Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatával.

Általános és Kvalitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola

Takács Olga olga.takacs@stud.uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 258
Telefon: +36 1 482 5145 • Mellék: 5145

Gazdálkodástani Doktori Iskola

Baksa Máté mate.baksa@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 383
Telefon: +36 1 482 5187 • Mellék: 5187

Gazdaságinformatikai Doktori Iskola

Mike Nimród nimrod.mike@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Infokommunikációs Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
Sóház
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola

Klauda Zalán

Politikatudományi Doktori Iskola

Galgóczi Eszter dokweb@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Doktorandusz Önkormányzat
Irodavezető / Head of Office
Szociológia Doktori Iskola

Burcak, Merve Ketene

Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

Farkas Jácint
Az Elnökség a DÖK munkaszervezete. Az Elnökség tagjai az elnök és az alelnökök. Az alelnököket az elnök nevezi ki és menti fel. Az elnök összehangolja a DÖK szakmai munkáját, ennek során vezeti ésirányítja az Elnökséget.

  • Elnök: Farkas Jácint – dokelnok@uni-corvinus.hu
  • Nemzetközi doktorandusz hallgatók támogatásáért felelős alelnök: Merve Burcak Ketene – merve.ketene@stud.uni-corvinus.hu
  • Érdekképviseleti Ügyekért Felelős alelnök: Farkas Jácint – dok@uni-corvinus.hu
  • Gazdálkodási ügyekért felelős alelnök: Fülöp Zoltán – dok@uni-corvinus.hu
  • Kommunikációért felelős alelnök: Galgóczi Eszter – dokweb@uni-corvinus.hu
Az FB felügyeli a DÖKműködését és gazdálkodását. Az FB bármely tagja jogosult betekinteni a DÖKbármely hivatalos iratába, illetve tájékoztatást kérni, illetve kérdést intéznia DÖK elnökéhez. A Felügyelő Bizottság hivatalos elérhetősége: dokfb@uni-corvinus.hu

  • Bánki András – Felügyelő Bizottság elnöke
  • Madari Zoltán – Felügyelő Bizottság tagja
  • Csukás Máté Zoltán – Felügyelő Bizottság tagja
Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.25. - 12:01:11