Ugrás a fő tartalomra

Oktatás

Oktatási küldetésünk

Oktatási küldetésünk: Köztervezési szakemberek gyakorlat-orientált képzése a hallgatókkal közösségben – földrajzi szemléletben a fenntartható fejlődés szolgálatában. 

 
A Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék oktatási küldetése két fő irányvonallal írható le. 

Az egyik irányvonal szerint a Tanszék küldetése a kimagaslóan felkészült köztervező szakemberek képzése, igazodva a magyarországi és nemzetközi munkaerőpiac elvárásaihoz. A köztervezés gyűjtőfogalma alatt a következő témakörökkel foglalkozunk: köztervezés, stratégiai tervezés, fejlesztéspolitikai tervezés, területi tervezés, várostervezés, területfejlesztés, vidékfejlesztés, társadalmi-gazdasági tervezés, valamint a piaci szférában elterjedt tervezési és menedzsmenti eljárások (pl. stratégiai menedzsment és projektmenedzsment). A komplex földrajzi szemléletben végzett oktatási munkánk kiterjed a környezeti tervezési, klímapolitikai, fenntarthatósági és környezeti értékelési, környezetföldrajzi ismereteket átadására. 

 
A Tanszék a köztervezést megalapozó, a részét képező vagy vele rokon témakörökben a legjobb oktatást kívánja nyújtani. Az oktatási munkát ezért a tervezés hazai és európai gyakorlatában jártas és elismert, elméletileg felkészült szakemberek végzik. 
A Tanszék legmagasabb szintű küldetése, hogy átlagon felül jól felkészült, széles körűen tájékozott, kimagaslóan kreatív, ugyanakkor gyakorlatorientált és problémamegoldásra képes szakembereket indítson el szakmai életútjukon. Olyan képzett főket kíván kibocsátani, akik szakmai értékrendjében fontos a társadalmi jóllét biztosítása, a társadalmi, gazdasági és környezeti struktúrák, továbbá a térségi és települési rendszerek fenntarthatósága. 
A Tanszék oktatási tevékenysége során több tudományág eredményeire támaszkodó interdiszciplináris megközelítéseket alkalmaz, különösen földrajzi, valamint környezet- és gazdaságtudományi alapokra épít. Oktatásunk továbbá térszemléletet, valamint környezeti, táji és természeti erőforrásokkal kapcsolatos információkat visz a gazdaság- és társadalomtudományi képzésekbe. A Tanszék fontos oktatás-módszertani küldetése továbbá a gyakorlatorientált ismeretátadás. 

A Tanszék oktatási küldetésének másik meghatározó tényezője a hallgatókkal közösségben végzett oktatási-kutatási tevékenységek. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, hallgatóinknak számos lehetőséget kínálunk kutatási projektekbe való bekapcsolódásra (pl. Selyemút, KÖFOP, EFOP, STRAGEO, Mentorprogram, Szakszeminárium verseny és műhelytalálkozó, stb.). Igyekszünk lépést tartani a legmodernebb oktatástechnikai újításokkal is. A hallgatóknak számtalan kihelyezett órán és több terepgyakorlaton is lehetőségük van részt venni a félév során. Célunk az Alumni-közösséggel ápolt minél szorosabb kapcsolat fenntartása is. 

Összefoglalva tehát a Tanszék oktatási küldetése a következő: 

A Tanszék által oktatott szakterületek összefoglalása: 

  • Köztervezési (planning) oktató (és kutató) műhely. 
  • Környezeti és klímapolitikai tervezés, fenntarthatósági értékelések és stratégiai környezeti vizsgálatok. 
  • A gazdaság- és társadalomtudományi képzések fejlesztéspolitikai földrajzi összefüggéseinek biztosítása. 

 A Tanszék oktatás-módszertani küldetéseinek összefoglalása: 

  • Kiemelkedő gyakorlatorientált köztervezési képzőhely (terepgyakorlatok, szakmai gyakorlatok, oktatók a gyakorlati életből). 
  • Társadalmi hasznosság és munkaerőpiaci relevancia szem előtt tartása 
  • Hallgatóközpontúság (szolgáltatások, rendelkezésre állás, igénykövetés) 
  • Elitképzés (műhelymunkák, bevonás kutatási projektekbe) 
  • Pályakövetés (elhelyezkedés támogatása) 
  • Nemzetközi kitekintés biztosítása (előadókkal, tanulmányutakkal) 

Képzések

Specializációk

Szociológia – Regionális – és településfejlesztés specializáció  

Nemzetközi tanulmányok – Geopolitika specializáció  

Tantárgyaink

Fejlesztés-tervezés, urbanisztika 

Fenntarthatóság és klímavédelem

Feltöltés alatt

Geopolitika és társadalomföldrajz 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.18. - 08:24:16