Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Felsőoktatási ösztöndíj

Pályázati felhívás 2020/2021-es tanévre
2020. július 3., 10:00
1093 Budapest Fővám tér

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 12. §-a és 1.sz. melléklete alapján pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NEMZETI FELŐSOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA 2020/2021 tanévre

Az oktatásért felelős miniszter döntése alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) az Nftv. 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2017. (III.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Budapesti Corvinus Egyetem pályázatot hirdet 60 fő részére a 2020/2021. tanévre.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege megegyezik az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontjában e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az oktatási ügyekért felelős miniszter pályázati felhívása alapján az a hallgató pályázhat, aki:
  • teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, illetve mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben vesz részt;
  • tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett;
  • tanulmányai során legalább 55 kreditpontot megszerzett;
  • az Egyetemen folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el és e) kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett.

Azon mesterképzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a 2019/2020. tanév II. félévében kezdték meg tanulmányaikat Egyetemünkön és a 2. pont a)-e) alpontjaiban meghatározott feltételeknek megfelelnek. Esetükben az első félévükben elért eredmények vehetők figyelembe az alábbi módon:
  • nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlaguk az első félévben elért ösztöndíjátlaguk;
  • szakmai és közösségi tevékenységeikre kapott pontszámokat duplán kell figyelembe venni, kivéve a TDK vagy OTDK pontokat.

Pályázási időszak kezdete: 2020. június 15. 10.00
Pályázási időszak vége: 2020. július 03. 10.00

A teljes pályázati kiírás itt elérhető
Információ: hszb@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva