Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - dr. Szabó Zoltán

Adatok

dr. Szabó Zoltán

Egyetemi docens / Associate Professor
Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
egyetemi docens
tanszékvezető
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1989 - 1994
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem , Gazdálkodástudományi kar, közgazdász szak (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2001, PhD
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2006 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2001 - 2006
  Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 1998 - 2000
  Világbanki Felsőoktatási Reform Projekt (FVP, FIPI), MIS programfelelős koordinátor
 • 1997 - 2001
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2007 - 2016
  Corvinno Technology Transfer Center Kft, Tanácsadó
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2008 -
  tanszékvezető, Információrendszerek tanszék
 • 2015 -
  Kari tanács tag
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1997, 5 hónap
  Erasmus University of Rotterdam
 • 2015, 1 hónap
  Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand (gLINK oktatói mobilitás)
 • 2016, 1 hónap
  Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand (gLINK oktatói mobilitás)
 • 2005, 1 hét
  University of Amsterdam (Erasmus oktatói mobilitás)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2003, Békésy György posztdoktori ösztöndíj
  Nemzeti Erőforrások Minisztériuma (http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/eredmenyek-archivum/szechenyi-istvan)
 • 2020, Év oktatója
  BCE
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

InformációmenedzsmentIT kontrollingIT szolgáltatásmenedzsment (ITIL)FolyamatmenedzsmentInformatikai stratégia

Informatikai tudományok

Digitalizáció, Folyamatmenedzsment, IT szolgáltatásmenedzsment, Információgazdaságtan, Vállalati architektúra menedzsment

Információstratégia, információmenedzsment
Fontosabb kutatások
 • 2013 - 2018, FUSION Erasmus Mundus projekt
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EU (EACEA)
  További információk a kutatásról: http://www.fusion-edu.eu/
 • 2012 - 2016, cLINK Erasmus Mundus Mobility Project
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU (EACEA)
  További információk a kutatásról: http://www.clink-edu.eu/
 • 2010 - 2013, UbiPol: policy modeling
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EU FP7
  További információk a kutatásról:
 • 2009 - 2011, TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 (Hatékony állam, szakértő közigazgatás, versenyképes társadalom) alprojekt
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió és a Magyar Állam
  További információk a kutatásról: http://corvinusscience.uni-corvinus.hu/
 • 2005 - 2008, SAKE - Semantec enabled Agile Knowledge-based E-government
  Részvétel formája:
  Finanszírozó: IST 027128
  További információk a kutatásról: http://informatika.bke.hu/root/web/web.nsf/do?open&lang=hu&page=proj-sake
 • 2004 - 2007, „Tudásszintkiegyenlítő, rövid ciklusú e-Learning kurzusok kifejlesztése” HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0093/1.0
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: HEFOP 3.3.1
  További információk a kutatásról:
 • 2004 - 2007, „A felsőoktatásoi intézmények minőségi kultúraváltásának pilot programja” - BPR alprojekt, HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0129/1.0
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: HEFOP 3.3.1
  További információk a kutatásról: Felsőoktatási intézmények számára normatív intézményi folyamatmodell kidolgozása
 • 2003 - 2007, GUIDE FP6 IST Integrated Project
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU-FP6
  További információk a kutatásról: www.guide-project.org
 • 2003 - 2004, COBIR – CobiT alapú intelligens, interaktív, informatikai auditot támogató szakértő rendszer fejlesztése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: ITEM-2003 - G6216
  További információk a kutatásról:
 • 2003 - 2004, Fenntartható e-kormányzati szolgáltatások – finanszírozási és működtetési modellek
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: MEH IKB - SZT-2002-EG-2 pályázat
  További információk a kutatásról:

  Részvétel formája:
  Finanszírozó: IKTA 17/99 sz. pályázat
  További információk a kutatásról:
 • 2002 - 2003, Ecrime (bírósági szakértő rendszer fejlesztése)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: IKTA-00136/2001 az OMFB K+F projektje
  További információk a kutatásról:
 • 2001 - 2003, Információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: NKFP 2/021/2001
  További információk a kutatásról: A BKÁE és az MTA SZTAKI közös projektje
 • 2017 - 2018, A jó kormányzást megalapozó közszolgálat fejlesztés
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - 2018, TÉT projekt (TÉT_16-1-2016-0052 Slovenian - Hungarian scientific and technological cooperation project: Comparative Analysis of Trends, Tools and Success Factors of Digital Transformation in Slovenia and Hungary)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2015 - 2018, gLink projekt (552099-EM-1-2014-1-UK-ERA MUNDUS-EMA21) intézményi koordinátor
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EU (EACEA)
  További információk a kutatásról: http://glink-edu.eu/
 • 2019 - 2021, SunSpace (Sustainable development Smart Agriculture Capacity)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EU Erasmus+ (SUNSpACe 598748-EPP-1-2018-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP)
  További információk a kutatásról: https://sunspace.farm/
 • 2021 - , BIPER (BUSINESS INFORMATICS PROGRAMM REENGINEERING – Strategic Partnership in the response of the COVID-19 situation)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU/EACEA
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2016 - 2020
  InvenQ tanácsadó: Magyar Államkincstár, Evosoft , IT szolgáltatásmenedzsment (ITIL/ITSM)
 • 2008 - 2016
  ERGO Életbiztosító Zrt., Magyar Államkincstár, Diákhitel Központ Zrt, Corvinno TTC, Folyamatmenedzsment
 • 2002 - 2012
  Westel Rt., Budapest Bank, Raiffeisen Bank, Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Corvinno TTC, IT szolgáltatásmenedzsment (ITIL/ITSM)
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Fővám tér 13-15 (Sóház)
  Szobaszám: 224
  Mellék: 7413
  Fővonal: 482-7413
  Fax: 482-7422
  Belső fax:
zoltan.szabo@uni-corvinus.hu
http://informatika.bke.hu/root/web/web.nsf/do?open&lang=hu&tpage=oktatokSzaboZoltan
Personal data

dr. Szabó Zoltán

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of Informatics / Department of Information Systems
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1989 - 1994
  Budapest University of Economic Sciences, Faculty of Business and Administration, Economist (B)
Scientific degrees and awards
 • 2001, PhD
  Budapest University of Economic Sciences and Public Administration
Career
Workplaces
 • 2006 -
  Corvinus University of Budapest, Associate professor
 • 2001 - 2006
  Budapest University of Economics and Public Administration, Lecturer
 • 1998 - 2000
  World Bank Higher Education Reform Project (PMU Hungary), MIS program coordinatior
 • 1997 - 2001
  Budapest University of Economics, Assistant Professor
 • 2007 - 2016
  Corvinno Technology Transfer Center, Consultant
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2008 -
  Head of Department
 • 2015 -
  Member of the Faculty Council
Important study tours, delegacies
 • 1997, 5 months
  Erasmus University of Rotterdam
 • 2015, 1 month
  Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand (gLINK visiting staff)
 • 2016, 1 months
  Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand (gLINK visiting staff)
 • 2005, 1 week
  University of Amsterdam (erasmus staff exchange)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2003, Békésy György postdoctor fellowship
  Ministry of National Resources
 • 2020, Lecturer of the year
  Corvinus University of Budapest
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

IT controlling, IT Service management (ITIL), Business Process Management, IT Strategy

informatics

Business Process Management, IT Service management, Digitization, Enterprise Architecture Management

Information management, information strategy
Major research projects
 • 2013 - 2018, FUSION Erasmus Mundus project
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU (EACEA)
  Further info about research: http://www.fusion-edu.eu/
 • 2012 - 2016, cLINK Erasmus Mundus Mobility Project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU (EACEA)
  Further info about research: http://www.clink-edu.eu/
 • 2010 - 2013, UbiPol: policy modeling
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU FP7
  Further info about research:
 • 2009 - 2011, TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 - Efficient State, Professional Public Administration, Competitive Society
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU
  Further info about research: http://corvinusscience.uni-corvinus.hu/
 • 2005 - 2008, SAKE - Semantec enabled Agile Knowledge-based E-government
  Form of participation:
  Moneylender: EU - IST 027128
  Further info about research: http://informatika.bke.hu/root/web/web.nsf/do?open&lang=hu&page=proj-sake
 • 2004 - 2007, Development of eLearning courses
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU (HEFOP 3.3.1)
  Further info about research:
 • 2004 - 2007, BPR in Higher Education
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU (HEFOP 3.3.1)
  Further info about research:
 • 2003 - 2007, GUIDE FP6 IST Integrated Project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU-FP6
  Further info about research: www.guide-project.org
 • 2003 - 2004, COBIR - Development of a CobiT based intelligent, interactive expert system supporting IT Audit
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: ITEM-2003 - G6216
  Further info about research:
 • 2003 - 2004, Sustainable e-government Services
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: MEH IKB - SZT-2002-EG-2 pályázat
  Further info about research:
 • 2002 - 2004, TELEPIAC project (knowledge base related to e-commerce topics)
  Form of participation:
  Moneylender: IKTA 17/99 sz. pályázat
  Further info about research:
 • 2002 - 2003, Ecrime (development of a judiciary expert system)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OMFB
  Further info about research:
 • 2001 - 2003, IT services and tools for the Information Society (simulation modelling of the Hungarian Information Society development)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: NKFP 2/021/2001
  Further info about research: Joint project with MTA SZTAKI
 • 2017 - 2018, Digital government - ICT in the development of public sector
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
  Further info about research:
 • 2017 - 2018, Slovenian - Hungarian scientific and technological cooperation project: Comparative Analysis of Trends, Tools and Success Factors of Digital Transformation in Slovenia and Hungary)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2015 - 2018, gLink project (552099-EM-1-2014-1-UK-ERA MUNDUS-EMA21) local coordinator
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU (EACEA)
  Further info about research: http://glink-edu.eu/
 • 2019 - 2021, SunSpace (Sustainable development Smart Agriculture Capacity)
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU/EACEA (Erasmus+ (SUNSpACe 598748-EPP-1-2018-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP))
  Further info about research: https://sunspace.farm/
 • 2021 - , BIPER (BUSINESS INFORMATICS PROGRAMM REENGINEERING – Strategic Partnership in the response of the COVID-19 situation)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU/EACEA (Erasmus+)
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations Expert consultancy activities
 • 2016 - 2020
  InvenQ, Hungarian State Treasury,, Evosoft, IT Service Management (ITIL/ITSM)
 • 2008 - 2016
  ERGO Life Insurance Co., Hungarian State Treasury, Student Loan Center Ltd., Corvinno TTC, Process Management
 • 2002 - 2012
  Westel, Budapest Bank, Raiffeisen Bank, Corvinno TTC, IT Service Management
Contacts
Location at the university
 • Building: Fővám tér 13-15 (Salt House)
  Room number: 224
  Extension: 7413
  Main line: 482-7413
  Fax:
  Internal fax:
zoltan.szabo@uni-corvinus.hu
http://informatika.bke.hu/root/web/web.nsf/do?open&lang=hu&tpage=oktatokSzaboZoltan
Vágólapra másolva