Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Pinke-Sziva Ivett

Adatok

Pinke-Sziva Ivett

Egyetemi docens, szakfelelős / Associate Professor, Head of Study Programme
Marketing Intézet / Turizmus Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1998 - 2003
  Budapesti Corvinus Egyetem, Szolgáltatásmenedzsment (B)
 • 2004 - 2011
  , Budapesti Corvinus Egyetem; Gazdálkodástudományi Doktori Iskola (A)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2011, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2016 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, oktató, egyetemi docens, Turizmus és vendéglátás alapszak szakfelelőse
 • 2013 - 2016
  Budapesti Metropolitan Egyetem, oktató, főiskolai docens
 • 2013 - 2016
  Budapesti Metropolitan Egyetem, Intézetvezető-helyettes, szakfelelős, főiskolai docens
 • 2004 - 2011
  Budapesti Corvinus Egyetem, PhD hallgató; tanársegéd, egyetemi adjunktus
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2017 -
  Turizmus és Vendéglátás alapszak szakfelelős
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2012, Január
  Aalborgi Egyetem, Dánia
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2020, Országos CHECKINN verseny győztes csapatának konzulense
 • 2020, Best paper award Emerald Literati Award
 • 2021, OTDK I. helyezést nyert Hallgató konzulense
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
közép
közép
közép
francia
alap
alap
alap
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: francia
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Desztináció menedzsment-, marketing; Vonzerő- és látogatómenedzsment, Egészségturizmus; Online marketing a turizmusban; Turisztikai Termékek, Ökoturizmus

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Desztináció menedzsment és márkázás; Egészségturizmus

Desztinációs versenyképesség;Fenntartható turizmus
Fontosabb kutatások
 • 2017 - , EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítószámú „Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek” projektben
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Magyar Állam
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2016 - , bizottsági tag, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2009 -
  Xellum Kft., Desztináció menedzsment, marketing, fenntartható fejlesztés, egészségturizmus
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület
  Szobaszám: 312
  Mellék: 5131
  Fővonal: 61482
  Fax:
  Belső fax:
ivett.sziva@uni-corvinus.hu
Personal data

Pinke-Sziva Ivett

Egyetemi docens, szakfelelős / Associate Professor, Head of Study Programme
Institute of Marketing / Tourism Centre
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1998 - 2003
  Corvinus University of Budapest, Service management (B)
 • 2004 - 2011
  , Corvinus University of Budapest; Doctoral School of Business Administration (A)
Scientific degrees and awards
 • 2011, PhD
  Corvinus University of Budapest
 • ,
Career
Workplaces
 • 2016 -
  Corvinus University of Budapest, lecturer, senior lecturerProgram director of Tourism & Hospitality BA Program
 • 2013 - 2016
  Metropolitan University Budapest, lecturer, associate professor
 • 2013 - 2016
  Metropolitan University Budapest, Deputy Leader of Institute, Program director of BA and MA Programs; lecturer
 • 2004 - 2011
  Corvinus University of Budapest, PhD student; assistant lecturer, associate professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2017 -
  Program leador of Tourism and Hospitality BA Program
Important study tours, delegacies
 • 2012, January
  Aalborg University, Denmark
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2021, Supervising the winner student of National Scientific Students' Associations Conference
 • 2020, Supervising the winner team of national CHECKINN competion
 • 2020, Best paper award of Emerald Literati Award
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
French
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: French
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

Destination management-, marketing; Attraction and visitormanagement; Health Tourism; Online marketing in Tourism; Tourism products, Tourism management and marketing; Ecotourism

organization science

Destination management; - branding; Health Tourism, Wellbeing

Destination competitiveness; Sustainable Tourism
Major research projects
 • 2017 - , EFOP-3.6.2-16-2017-00017 „Sustainable, intelligent regional and urban models” - Social innovation
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian State
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations Board memberships and positions
 • 2016 - , committee member, president or member of the editorial board
  Hungarian language
Expert consultancy activities
 • 2009 -
  Xellum Ltd., Destination management and marketing, sustainable development, health tourism
Contacts
Location at the university
 • Building: Main building
  Room number: 312
  Extension: 5131
  Main line: 361482
  Fax:
  Internal fax:
ivett.sziva@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva