Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Neulinger Ágnes

Adatok

Dr. Neulinger Ágnes

Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Marketing Intézet / Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
egyetemi docens
tanszékvezető
1976
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1995 - 2000
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Marketing szakirány (B)
 • 2019 - 2020
  Budapesti Corvinus Egyetem, Tanár-közgazdásztanár (D)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2008, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2018, Dr.Habil
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2003 - 2004
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2004 - 2006
  British American Tobacco Hungary, Consumer Research Executive
 • 2006 - 2007
  Ringier Lapkiadó Kft., Senior Piackutató
 • 2008 - 2011
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 2012 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2013 -
  tanszékvezető, Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
 • 2014 - 2015
  programigazgató, International Study Programs
Felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságok
 • 2019 - 2021
  Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért, Felügyelőbizottsági Tag
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2011, Febr, Jun
  Research and Publishing, Bled
 • 2009, Jun
  IMTA, Bled
 • 2003, Aug-Szept
  Tilburg University, NL
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2011, Az év oktatója
  BCE
 • 2010, Rektori Kitüntető Oklevél
  BCE
 • 2007, Az év kutatója
  Ringier Kiadó
 • 2018, Egyetemért Emlékérem
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2018, Corvinus Kiváló Mentor Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Nem
német
alap
alap
közép
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
 • Nyelv: német
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység

Fogyasztói MagatartásFogyasztáselmélet és Vásárlói MagatartásMarketingkutatás

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Fenntartható fogyasztás. A fogyasztói magatartás kérdései, benne a csoport befolyása a fogyasztásra. Marketingkutatás módszertan. Fogyasztói jól-lét. Fogyasztási szokások alternatív élelmiszerellátási hálózatokban.

Családi rítusok. Családi életciklus befolyása a fogyasztásra. Sportfogyasztás. A lakosság anyagiasságának vizsgálata
Fontosabb kutatások
 • 2011 - 2015, A családi életciklus szakaszok és hatásuk a fogyasztói viselkedésre a családforma változásának tükrében
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: A családforma változása a fogyasztói viselkedés kutatását, mérését is kihívások elé állítja, hiszen a hagyományos családtípusok mellett az egyéb családformák is fontossá válnak. Jelen kutatás célja, hogy megértse a családformák változása és a család fogyasztása közötti összefüggéseket.
 • 2009 - 2012, COBEREN - Erasmus kutatási hálózat
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU
  További információk a kutatásról: A COBEREN (COnsumer BEhaviouR Erasmus Network) együttműködés fogyasztói magatartással foglalkozó kutatók hálózatát jelenti Európában. A csoport célja a fogyasztói magatartás, benne a fogyasztási szokások, a különbségek és hasonlóságok tanulmányozása és az eredmények megosztása Európa-szerte.
 • 2017 - , EFOP 3.6.2 Social Innovation Research, Alternative Food Networks
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EFOP
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2015 - , JEL-KÉP folyóirat, szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület
  Szobaszám: 316
  Mellék: 5610
  Fővonal: 482 5610
  Fax: 482 5236
  Belső fax:
agnes.neulinger@uni-corvinus.hu

http://marketing.uni-corvinus.hu/index.php?id=mmifaculty
Personal data

Dr. Neulinger Ágnes

Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Institute of Marketing / Department of Marketing Research and Consumer Behaviour
Associate professor
head of department
1976
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1995 - 2000
  Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Faculty of Business Administration, Marketing Specialisation (B)
 • 2019 - 2020
  Corvinus University of Budapest, Teacher of Economics (D)
Scientific degrees and awards
 • 2008, PhD
  Corvinus University of Budapest
 • 2018, Dr.Habil
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2003 - 2004
  Corvinus University of Budapest, Assistant Professor
 • 2004 - 2006
  British American Tobacco Hungary, Consumer Research Executive
 • 2006 - 2007
  Ringier Publishing House, Hungary, Senior Researcher
 • 2008 - 2011
  Corvinus University of Budapest, Senior Assistant Professor
 • 2012 -
  Corvinus University of Budapest, Associate Professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2013 -
  Head of Department, Department of Marketing Research and Consumer Behaviour
 • 2014 - 2015
  Program Director, ISP
Membership in board of supervision and directors
 • 2019 - 2021
  Association for the Education and Research of Marketing, Member of the Supervisory Committee
Important study tours, delegacies
 • 2011, Feb, Jun
  Research and Publishing, Bled
 • 2009, Jun
  IMTA, Bled
 • 2003, Aug-Sep
  Tilburg University, NL
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2011, Teacher of the Year
  Corvinus University of Budapest
 • 2010, Rector's Award
  Corvinus University of Budapest
 • 2007, Researcher of the Year Award
  Ringier Publishing House, Hungary
 • 2018,
  Corvinus University of Budapest
 • 2018,
  Corvinus University of Budapest
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
No
German
Basic
Basic
Intermediate
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: No
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
Research, professional activity

Consumer BehaviourTheory of Consumption and Consumer BehaviourMarketing Research

social science

Sustainable consumption. Consumer behaviour. Research Methodology. Consumer well-being. Consumer behaviour in alternative food networks.

Sport consumption. Materialism. Family life-cycles. Family rituals.
Major research projects
 • 2011 - 2015, Family life cycles and their impact on consumer behaviour in light of changes in family-form
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research: Current research aims to understand the relationship between changes of family-form and the expenditures and habits of the family. The main objectives of this study are to identify the changes in family form and they impact on family consumption.
 • 2009 - 2012, COBEREN - Erasmus Network
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU
  Further info about research: The CONsumer Behaviour Erasmus Network (COBEREN) is an Erasmus Academic Network (Lifelong Learning Programme) developed to analyze consumption culture, consumer behaviour and the linkage among them in 30 countries in Europe.
 • 2017 - , EFOP 3.6.2 Social Innovation Research, Alternative Food Networks
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EFOP
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations Board memberships and positions
 • 2015 - , JEL-KEP academic journal, editorial board member, president or member of the editorial board
  Hungarian language
Contacts
Location at the university
 • Building: Main Building (E)
  Room number: 316
  Extension: 5610
  Main line: 482 5610
  Fax: 482 5236
  Internal fax:
agnes.neulinger@uni-corvinus.hu

http://marketing.uni-corvinus.hu/index.php?id=mmifaculty
Vágólapra másolva