Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Mihalkovné Dr. Szakács Katalin

Adatok

Mihalkovné Dr. Szakács Katalin

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Vállalkozásfejlesztési Intézet
adjunktus
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2001 - 2008
  Budapesti Corvinus Egyetem, közgazdász, közgazdász tanár és közgazdász angol tanár (B)
 • 2019 -
  British Council, Academic Teaching Excellence – Teaching with English as the Medium of Instruction – ATE EMI) - Kiválóság a felsőoktatás angol nyelvi programjaiban (H)
 • 2019 -
  BCE - TDTK, „Egyénre szabott oktatás-módszertani tanácsadás és fejlesztés” az EFOP-3.4.3 projekt keretében (H)
 • 2017 -
  BCE - TDTK, „Blended Learning – a hibrid oktatás jellemzői” az EFOP-3.4.3 projekt keretében (H)
 • 2017 -
  BCE - TDTK, „Blended Learning és a Moodle” az EFOP-3.4.3 projekt keretében (H)
 • 2017 -
  BCE - TDTK, „Korszerű módszerek a tanítási-tanulási folyamatokban” az EFOP-3.4.3 projekt keretében (H)
 • 2011 -
  Warsaw School of Economics, EFER - European Entrepreneurship Colloquium 2011 - one week course for teaching entrepreneurship (H)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2014, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2015 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 2012 - 2014
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2011 - 2012
  Budapesti Corvinus Egyetem, tudományos segédmunkatárs
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2019 -
  Kisvállalkozás specializáció felelős - Székesfehérvári Campus
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2011, 1 hét
  EFER - European Entrepreneurship Colloquium 2011 Warsaw School of Economics
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2019, HÖK Félév Tanára Díj - "legjobb gyakorlatvezető" 3. helyezett
 • 2019, HÖK Félév Tanára Díj - "legjobb gyakorlatvezető - Székesfehérvári Campus" 2. helyezett
 • 2019, HÖK Félév Tanára Díj - "akitől a legtöbbet tanultam - Székesfehérvári Campus" 3. helyezett
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
orosz
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Kisvállalkozások indítása és működtetése
Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei
Vállalkozások üzleti tervezése és menedzsmentje

Közgazdaságtudományok

a sikeres vállalkozásindításhoz és működtetéshez szükséges vállalkozói kompetenciák
a növekedésben sikeres vállalkozó személyiségprofilja
személyiségprofil alapú kompetencia-fejlesztés a vállalkozásoktatásban
a vállalkozói kompetenciák fejlesztése digitális pedagógiai eszközökkel
a vállalkozásoktatás eredményességének és hatékonyságának növelése
a vállalkozásoktató pedagógus hatékony képzése
Fontosabb kutatások
 • 2010 - 2010, A KKV szektor szerepe a foglalkoztatáspolitikában. Fejlesztési lehetőségek .
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Nonprofit Kft.
  További információk a kutatásról:
 • 2009 - 2009, Kisvállalkozások reakciója, védekezési mechanizmusok a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság stressztényezőivel szemben a közép-kelet európai régió egyes országaiban.
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTP Bank
  További információk a kutatásról:
 • 2008 - 2008, A felelős vállalati tevékenység javítása
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Shell Hungary
  További információk a kutatásról:
 • 2008 - 2008, The Economics of Entreprenurial Activity and SMSs: Policy Implications for the EU – Hungary
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: European Network for Social Researches
  További információk a kutatásról:
 • 2008 - 2008, Közvéleményre hangolva” – Az Üzletre Hangolva program 2008-as intézkedési tervének megalapozása a vállalkozói vélemények összegyűjtésével
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: GKM
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2007, Kisvállalkozások bankválasztással kapcsolatos véleményei és attitűdjei
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTP Bank
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2007, A Virág féle csődmodell adaptációja a KKV szektorra
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTP Bank
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2007, Kis- és középvállalkozások fejlett információtechnika használata Európában és kiemelten Magyarországon
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Generali-Providencia Biztosító ZRt.
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - , A BA Kisvállalkozás specializáció képzési és kimeneti követelményeit feltáró kutatás az EFOP-3.4.3-16-2016-00006 A Budapesti Corvinus Egyetem intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című pályázat keretében
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - 2017, Local Case Study az INTERREG – Danube Transnational Programme keretében (DTP1-1-415-1.2, NewGenerationSkills – Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation skills) keretében
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Újbuda Önkormányzat
  További információk a kutatásról:
 • 2015 - 2016, Vállalkozójelölteket szűrő kompetenciavizsgálat módszertanának, mérésének és értékelésének kidolgozása a „GINOP-5.2.2-14-2015-00027 „Vállalkozz Magyarország!” fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföldi Régióban” Program és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00028 „Vállalkozz Magyarország!” fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl Régióban” Program keretében – kutatás és kompetenciamérő teszt készítése
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Enterprise Hungary
  További információk a kutatásról:
 • 2013 - 2014, A növekedésben sikeres vállalkozó személyisége NEO-PI-R kérdőíves vizsgálat alapján
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2018 - , A BA Kisvállalkozás specializáció tananyagának tartalmi és módszertani megújítása tanulásieredmény alapú szemléletben, blended learning módszertannal támogatva című kutatás az EFOP-3.4.3-16-2016-00006 A Budapesti Corvinus Egyetem intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című pályázat keretében
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület (E)
  Szobaszám: 331.
  Mellék: 5451
  Fővonal: (+36 1) 482 5451
  Fax: (+36 1) 482 5408
  Belső fax:
katalin.szakacs@uni-corvinus.hu
katalin.szakacs@gmail.com

szerda 13:40-15:10 (előzetes egyeztetés alapján!)
Personal data

Mihalkovné Dr. Szakács Katalin

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Institute for the Development of Enterprises
Senior lecturer
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2001 - 2008
  , (B)
 • 2019 -
  , (H)
 • 2019 -
  , (H)
 • 2017 -
  , (H)
 • 2017 -
  , (H)
 • 2017 -
  , (H)
 • 2011 -
  , (H)
Scientific degrees and awards
 • 2014, PhD
Career
Workplaces
 • 2015 -
  ,
 • 2012 - 2014
  ,
 • 2011 - 2012
  ,
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2019 -
Important study tours, delegacies
 • 2011,
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2019,
 • 2019,
 • 2019,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Russian
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

economics
Major research projects
 • 2010 - 2010,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2009 - 2009,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2008 - 2008,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2008 - 2008,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2008 - 2008,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2007 - 2007,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2007 - 2007,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2007 - 2007,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2017 - ,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2017 - 2017,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2015 - 2016,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2013 - 2014,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2018 - ,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2014 - , , member
  , regional/local
 • 2020 - , , leadership position (president, director etc)
  , regional/local
Contacts
katalin.szakacs@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva