Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Markos-Kujbus Éva

Adatok

Markos-Kujbus Éva

Egyetemi Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Marketing Intézet
adjunktus
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2004 - 2009
  Budapesti Corvinus Egyetem, Szolgáltatásmenedzsment és marketingkommunikáció szakirány (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2017, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2013 - 2016
  Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet, tudományos segédmunkatárs
 • 2010 - 2013
  Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet, Ph.D. hallgató
 • 2009 - 2010
  KP. Kft., asszisztens
 • 2016 - 2018
  Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet, tanársegéd
 • 2018 -
  Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet, adjunktus
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2019 -
  Gazdálkodástudományi Kar - Kari Tanács - tag
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Marketing
Marketingkommunikáció alapjai
A marketingkommunikáció pszichológiai alapjai
Médiaismeret
Kreatív és médiatervezés a reklámban
Kommunikációs gyakorlatok
Szakszeminárium

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

- online fogyasztói tartalmak és marketingkommunikációs értékük
- online szájreklám (electronic word-of-mouth) mint csatorna és mint tartalom a virtuális közösségekben
- virtuális közösségek típusai, jellemzői, azokban megjelenő szerepkörök
- fogyasztói részvétel az online térben
- közösségi média mint marketingkommunikációs eszköz
- digitális bennszülöttek olvasási szokásainak változása

- virtuális közösségekben való részvétel motivációi
- közösségi média fogyasztói használata
- online információkeresés folyamata és információkeresési stratégiák
Fontosabb kutatások
 • 2013 - 2016, FP7 Unveiling Creativity for Innovation in Europe
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU
  További információk a kutatásról: http://www.cre8tv.eu/
 • 2010 - , Mikor szólnak a fogyasztók a vállalatok érdekében? - Az online szájreklám a virtuális közösségekben
  Részvétel formája:
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: doktori kutatás
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2011 - , tag,
  Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja,
 • 2014 - , tag,
  EMAC,
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: E épület
  Szobaszám: 337
  Mellék: 5390
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
eva.kujbus@uni-corvinus.hu

http://marketing.uni-corvinus.hu/index.php?id=mmifaculty
Personal data

Markos-Kujbus Éva

Egyetemi Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Institute of Marketing
Senior lecturer
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2004 - 2009
  Corvinus University of Budapest, Service management major and marketing communications minor program (B)
Scientific degrees and awards
 • 2017, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2013 - 2016
  Corvinus University of Budapest, Institute of Marketing and Media, Assistant Research Fellow
 • 2010 - 2013
  Corvinus University of Budapest, Institute of Marketing and Media, Ph.D. stutent
 • 2009 - 2010
  KP. Kft., assistant
 • 2016 - 2018
  Corvinus University of Budapest, Institute of Marketing and Media, Assistant Lecturer
 • 2018 -
  Corvinus University of Budapest, Institute of Marketing and Media, Assistant Professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2019 -
  member of the faculty council
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Marketing
Introduction to Marketing Communications
Psychological aspects of marketing communications - an introduction
Media vehicles and advertising an introduction
Creative and Media Planning in Advertising
Communication skill development
Thesis seminar

organization science

- online consumer contents and their marketingcommunication value
- electronic word-of-mouth as a channel and a content in virtual communities
- virtual communities: typology, attributes and participants' roles
- social media as a marketing communications tool
- reading habits of the ditigal natives

- motivation of participating in virtual communities
- consumers' usage of social media
-online information seeking: process and strategies
Major research projects
 • 2013 - 2016, FP7 Unveiling Creativity for Innovation in Europe
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU
  Further info about research: http://www.cre8tv.eu/
 • 2010 - , When the consumers support firms... - Electronic word-of-mouth in virtual communities
  Form of participation:
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2011 - , member,
  Hungarian Marketing Association ,
 • 2014 - , member,
  EMAC,
Contacts
Location at the university
 • Building: E (main) building
  Room number: 337
  Extension: 5390
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
eva.kujbus@uni-corvinus.hu

http://marketing.uni-corvinus.hu/index.php?id=mmifaculty
Vágólapra másolva
GEN.:2021.06.17. - 18:27:22