Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Krátki Noémi

Adatok

Krátki Noémi

Doktorandusz hallgató
Vállalatgazdaságtan Intézet / Döntéselmélet Tanszék
PhD-hallgató
1991
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2011 - 2014
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási és menedzsment (C)
 • 2015 - 2017
  Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetés és szervezés (D)
 • 2018 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Döntéselmélet Specializáció (F)
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2012 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Consultant
 • 2019 - 2020
  Hays Hungary, Toborzó
 • 2017 - 2018
  Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft, Nemzetközi projektmunkatárs
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2019, 1 hét
  SGH Warsaw School of Economics
 • 2019, 1 hét
  Frankfurt University of Applied Sciences
 • 2019, 1 hét
  University of Seville Spain
 • 2019, 1 hét
  Glasgow Caledonian University
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Vállalatgazdaságtan, Döntési technikák, Decision Techniques

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

A társadalmi vállalkozások üzleti működésének sajátosságai

Induló kisvállalkozások stratégiaalkotási folyamata, Társadalmi felelősség és versenyelőny kapcsolata a forprofit vállalatok esetében
Fontosabb kutatások
 • 2018 - 2019, A társadalmi vállalkozók új generációja
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EFOP-3.6.2-16-2017-00007
  További információk a kutatásról: A fiatal hazai társadalmi vállalkozók társadalmi vállalkozás koncepciójának kutatása, továbbá a hazai fiatal vállalkozók generációs jellemzőinek definiálása.
 • 2019 - 2020, Társadalmi vállalkozások az egészségügyi és szociális szektorokban – intézményi keretek és szervezeti stratégiák
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
  További információk a kutatásról: Az egészségügyi és szociális szektor intézményi környezetének és annak befolyásoló hatásainak feltárása a társadalmi vállalkozásokra nézve, illetve az egészségügyben és a szociális szektorban tevékenykedő társadalmi vállalkozások aktivitásának és működési stratégiáinak elemezése.
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület
  Szobaszám: 143
  Mellék:
  Fővonal: 482-5554
  Fax:
  Belső fax:
noemi.kratki@uni-corvinus.hu
Personal data

Krátki Noémi

PhD student
Institute of Business Economics / Department of Decision Sciences
PhD student
1991
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2018 -
  Corvinus University of Budapest, Doctoral School Business Management, Institute of Business Economics, Specialization of Decision Sciences (F)
 • 2015 - 2017
  Corvinus University of Budapest, Management and Leadership (D)
 • 2011 - 2014
  Corvinus University of Budapest, Economist in Business Administration and Management (C)
Career
Workplaces
 • 2012 -
  Corvinus University of Budapest, Institute of Business Economics, Consultant
 • 2019 - 2020
  Hays Hungary, Recruiter
 • 2017 - 2018
  IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry, International project member
Important study tours, delegacies
 • 2019, 1 week
  SGH Warsaw School of Economics
 • 2019, 1 week
  Frankfurt University of Applied Sciences
 • 2019, 1 week
  University of Seville Spain
 • 2019, 1 week
  Glasgow Caledonian University
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

Business Economics, Decision Techniques

economics

The business operation features of social enterprises

Startup’s strategic process, The relationship between corporate social responsibility and competitive advantage at for-profit companies
Major research projects
 • 2018 - 2019, The new generation of social entrepreneurs
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EFOP-3.6.2-16-2017-00007
  Further info about research: The research of the social entrepreneurship concept of the domestic young social entrepreneurs and determination of their main personal characteristics.
 • 2019 - 2020, Social enterprises in the health and social sectors - institutional frameworks and organizational strategies
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
  Further info about research: The institutional environment of the health and social sector and exploring its influential effects on social enterprises, and the activity of social enterprises in the health and social sectors and analysis of operational strategies.
Contacts
Location at the university
 • Building: Main building
  Room number: 143
  Extension:
  Main line: 482-5554
  Fax:
  Internal fax:
noemi.kratki@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva