Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Kiss Kornélia

Adatok

Dr. Kiss Kornélia

Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Marketing Intézet / Turizmus Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1994 - 2000
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Marketing fő-, Turizmus mellékszakirány (D)
 • 2014 - 2015
  Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola (F)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2015, PhD
  Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2013 - 2016
  Budapesti Metropolitan Egyetem, tudományos főmunkatárs
 • 2004 - 2013
  Magyar Turizmus Zrt., kutatási igazgató, illetve piac- és termékmenedzsment irodavezető
 • 2000 - 2004
  Magyar Turizmus Zrt., vezető kutató
 • 2000 - 2000
  Horwath Consulting Budapest, junior tanácsadó
 • 2000 - 2004
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Közgazdasági Továbbképző Intézet, szaktitkár (Turizmus szak)
 • 1999 - 2000
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Külgazdasági Tanszék, Turizmus Kutatócsoport, tanszéki demonstrátor
 • 2015 - 2017
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 2001 - 2004
  Kodolányi János Főiskola, óraadó
 • 2017 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, tanszékvezető egyetemi docens
 • 1998 - 2003
  LT Consorg Kft., junior tanácsadó
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2018 -
  turizmus menedzsment mesterszak, szakkoordinátor
 • 2018 -
  TDK Turizmus szekció, titkár
 • 2017 -
  Turizmus Tanszék, tanszékvezető
 • 2016 - 2017
  Turizmus Központ, központvezető
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2000, 4 hét, április
  Hame Polytechnic, Mustiala, Finnország
 • 1999, 6 hét, július-augusztus
  Hame Polytechnic, Mustiala, Finnország
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
közép
közép
német
közép
közép
közép
olasz
alap
alap
alap
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: olasz
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Szabadidő és turizmus, Turizmus rendszere, Turizmus gazdaságtana, Turizmusmarketing, Turisztikai termékek, Turizmus tervezése, fejlesztése és szabályozása, Sportturizmus

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Szabadidő, szabadidős és turisztikai trendek, életminőség, idősödő társadalmak, fenntartható turizmus

Fogyasztói magatartás, turisztikai trendek, életminőség
Fontosabb kutatások
 • 2017 - , EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítószámú „Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek”
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Szécshenyi 2020 OP
  További információk a kutatásról:
 • 2000 - 2010, Magyarország főbb küldőpiacai lakosságának utazási szokásai (fogyasztói magatartás, utazási potenciál, elégedettség, imázs)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Magyar Turizmus Zrt.
  További információk a kutatásról:
 • 2018 - , DTP2-055-2.2 EcoVeloTour azonosítószámú "A hatékony ökoturizmus tervezés elősegítése az EUROVELO kerékpárút hálózatban a Duna régióban"
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Európai Unió - Széchenyi 2020 OP - Zugló Önkormányzata
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2004 - 2010, főszerkesztő, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
 • 2019 - , társszerkesztő, a szerkesztőség tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 1999 - 2000
  LT Consorg Kft., Idegenforgalmi fejlesztési tanácsadás, koncepciók, fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmányok készítése.
 • 2000 - 2000
  Horwath Consulting , Idegenforgalmi fejlesztési tanácsadás, koncepciók, fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmányok készítése.
 • 2017 - 2017
  Magyar Turisztikai Ügynökég, „Alföld Spa” és „Nyugat-Dunántúl Termálút” egészségturisztikai termékek termékfejlesztési koncepciójának elkészítése
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: E
  Szobaszám: 312
  Mellék: 5131
  Fővonal: 3614825000
  Fax:
  Belső fax:
kornelia.kiss@uni-corvinus.hu

Szerda 09.50-11.20 (előzetes e-mailes bejelentkezés alapján)
Personal data

Dr. Kiss Kornélia

Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Institute of Marketing / Tourism Centre
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1994 - 2000
  Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Specialization in Marketing and Tourism (D)
 • 2014 - 2015
  Szent István University, Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences (F)
Scientific degrees and awards
 • 2015, PhD
  Szent István University, Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences
Career
Workplaces
 • 2013 - 2016
  Budapest Metropolitan University, senior research fellow
 • 2004 - 2013
  Hungarian National Tourist Office, research director, head of research and product management
 • 2000 - 2004
  Hungarian National Tourist Office, senior researcher
 • 2000 - 2000
  Horwath Consulting Budapest, junior consultant
 • 2000 - 2004
  Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, szaktitkár (Tourism specialization)
 • 1999 - 2000
  Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Department of Foreign Trade, Tourism Research Centre, professor's assistant
 • 2015 - 2017
  Corvinus University of Budapest, assistant professor
 • 2001 - 2004
  Kodolányi János University of Applied Sciences, lecturer
 • 2017 -
  Corvinus University of Budapest, associate professor, head of department
 • 1998 - 2003
  LT Consorg Ltd., junior consultant
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2018 -
  tourism management MA, coordinator
 • 2018 -
  Conference of the Scientific Students' Associations, Section Toursim, secretary
 • 2017 -
  Department of Tourism, head of department
 • 2016 - 2017
  Tourism Centre, head of department
Important study tours, delegacies
 • 2000, 4 weeks, April
  Hame Polytechnic, Mustiala, Finland
 • 1999, 6 weeks, July-August
  Hame Polytechnic, Mustiala, Finland
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Italian
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Italian
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

Leisure and Tourism, System of Tourism, The Economics of Tourism, Tourism Marketing, Tourism Products, Planning and Developement of Tourism, Sport tourism

organization science

Leisure, Trends of Leisure and Tourism, Quality of life/Well-being, Ageing and tourism Sustainable Tourism

Consumer behavior, Trends of Tourism, Quality of life/Well-being
Major research projects
 • 2017 - , EFOP-3-6-2-16-2017-00017 Sustainable and intelligent regional and city models
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Széchenyi 2020 OP
  Further info about research:
 • 2000 - 2010, The traveling habits of Hungary's most important tourism generating markets (consumer behavior, tourism potential, satisfaction, image)
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian National Tourist Office
  Further info about research:
 • 2018 - , DTP2-055-2.2 EcoVeloTour Sustainable planning of ecotourism in the EUROVELO cycle path network in the Danube region
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: European Union - Széchenyi 2020 OP - Municipality of Zugló
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations Board memberships and positions
 • 2004 - 2010, editor in chief, president or member of the editorial board
  Hungarian language
 • 2019 - , associate editor, editor-in-cheif, member of the editorial team
  Hungarian language
Expert consultancy activities
 • 1999 - 2000
  LT Consorg Ltd., Development consultation, concepts, strategies, development plans, feasibilty studies.
 • 2000 - 2000
  Horwath Consulting, Development consultation, concepts, strategies, development plans, feasibility studies.
 • 2017 - 2017
  Hungarian Tourism Agency, Product development concept for health tourism for "the Great Plain" and "Western Transdanubia"
Contacts
Location at the university
 • Building: E
  Room number: 312
  Extension: 5131
  Main line: 3614825000
  Fax:
  Internal fax:
kornelia.kiss@uni-corvinus.hu

Wednesday 09.50-11.20 (a priori application via e-mail is needed)
Vágólapra másolva
GEN.:2021.06.20. - 01:46:03