Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Ugrás a fő tartalomra
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Habis Helga

Adatok

Habis Helga

Mesterképzésekért felelős dékán, Egyetemi docens / Dean for Master Programmes, Associate Professor
dékán
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2001 - 2006
  BCE, piacelemző (főiskolai)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2011, PhD
  Maastricht University
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2010 - 2015
  BCE, egyetemi adjunktus
 • 2012 - 2014
  Lundi Egyetem, kutató
 • 2010 - 2012
  MTA-KTI, Játékelméleti Kutatócsoport, kutató munkatárs
 • 2007 - 2010
  Maastricht University, egyetemi előadó
 • 2006 - 2007
  OTP bank, kockázatelemző
 • 2015 -
  BCE, egyetemi docens
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2018 - 2020
  Tanszékvezető
 • 2020 -
  Dékán
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2013,
  LUISS University of Rome
 • 2013,
  University of Montreal
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2012, Kutatási kiválósági díj
  BCE
 • 2012, Publikációs Jutalom
  MTA Közgazdaságtudományi Intézete
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Médiaszereplést vállal-e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
holland
alap
közép
közép
olasz
alap
közép
közép
német
alap
alap
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Médiaszereplést vállal-e rajta?: Igen
 • Nyelv: holland
  Beszéd: alap
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
 • Nyelv: olasz
  Beszéd: alap
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

mikroökonómia, játékelmélet

Közgazdaságtudományok

kooperatív játékelmélet, párosítás elmélet, bizonytalanság, externáliák, irracionalitás

általános egyensúly elmélet, szabályozás
Fontosabb kutatások
 • 2014 - 2018, Kooperáció externáliák mellett - elmélet és alkalmazások
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: A kutatás fő célja annak vizsgálata, hogy hogyan lehet megfelelően kezelni az externáliákat a kooperatív elméletben, továbbá, hogy ez a vizsgálat hogyan használható olyan helyzetekben, amikor az externáliák és a bizonytalanság egyszerre hatnak. Végül azt kívánjuk elemezni, hogy a hozzárendelési játékok stabil megoldásainak tulajdonságai hogyan változnak externáliák jelenlétében.
 • 2012 - 2014, Sztochasztikus kooperáció
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: A pályázat középpontjában a kooperatív játékelmélet továbbfejlesztése áll. Először szeretnénk megérteni a különböző megoldási koncepciók (dinamikus magok) között fennálló kapcsolatot. Ezután, az átruházható hasznosságú játékokba bevezetjük a bizonytalanságot, ezáltal egy olyan új játékosztályt hozva létre, aminek a segítségével számos valós problémába nyerhetünk betekintést, például a csőd játékba. A „folyó elosztása” játék is elemezhető ebben a környezetben; ellenőrizhetővé téve az elosztások sztochasztikus stabilitását. Végül, a modell további kiterjesztése is lehetséges az externáliák bevezetésével, ezáltal biztos elméleti hátteret nyújtva például a környezeti problémák megoldására irányul szerződések kialakításához.
 • 2010 - 2013, Externáliák a játékelméletben
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: MTA Lendület program
  További információk a kutatásról: Az együttműködésben rejlő konfliktusok vizsgálatával a csődbe ment háztartások, vállalatok, vagy országok problémáinak biztosabb és igazságosabb megoldásához járulhat hozzá. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézetében működő csoport főleg olyan helyzeteket vizsgált, amelyekben az érintettek egyéni érdekeinek sérülése nélkül kell társadalmilag igazságos megoldást találni.
 • 2007 - 2010, Dynamic cooperation
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: METEOR (Maastricht Research School of Economics of Technology and Organizations)
  További információk a kutatásról: While the majority of real-life decisions and economic problems involve tradeoffs over time and uncertainty, dynamic cooperation has gotten limited attention. Introducing dynamics raises many new conceptual questions. It is not straightforward how to extend the classical definition of the core to this setting. Specifically, there are various ways in whichone might formulate the notion of a profitable deviation.
 • 2018 - , Irracionalitás a pénzpiacon
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: NKFI
  További információk a kutatásról: A neoklasszikus közgazdaságtan ragaszkodik a racionális fogyasztókhoz a modellezés során, azonban a hétköznapokban megfigyelhető minták is azt mutatják, hogy ennek, mint kizárólagos elképzelésnek, egyre kevésbé van létjogosultsága. Azt járjuk körül, hogy hogyan modellezhető a klasszikus közgazdasági értelemben vett irracionális magatartás, mely a vizsgált egyének nem-sztenderd idő-preferenciáiban ölt alakot. Szemléltetjük, hogy milyen technikákkal lehet modellezni azt az önérdekkövető, haszonmaximalizáló döntéshozót, aki azonban néha meggondol(hat)ja magát, azaz intertemporálisan inkonzisztens döntéseket hoz. Bemutatjuk a naiv döntéshozót, aki minden időszakban újraoptimalizál, ami halogatáshoz vezethet, és a szofisztikáltat, aki tudatában van a halogatás lehetőségének, ezért, ha lehet, igyekszik azt megelőzni. Szemléltetni szeretnénk, hogy a racionális fogyasztó intertemporális döntéshozatalának 2 időszakos modellje kiterjeszthető 3 időszakra is, azaz levezetünk egy három időszakos, egy termékes, általános egyensúlyelméleti modellt, a pénzügyekből már jól ismert CAPM árazási képlet CCAPM változatával, amely nemzetközi szinten új eredményt jelent. A projekt fő célja az, hogy megvizsgáljuk, hogyan alakul ez a 3 időszakos modell a naiv és a szofisztikált, azaz az irracionális szereplők esetén.Ezek az eredmények lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy az aktuálisan oktatott elméleti modellek közelebb kerülhessenek a valósághoz.
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2007 - , ,
  Game Theory Society, nemzetközi
 • 2009 - , ,
  MKE, országos
 • 2012 - , ,
  Society for Social Choice and Welfare, nemzetközi
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2017 - , co-editor, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Elérhetőségek
helga.habis@uni-corvinus.hu
sites.google.com/site/helgahabis

kedd 13:41-15:10
Adatok

Habis Helga

Mesterképzésekért felelős dékán, Egyetemi docens / Dean for Master Programmes, Associate Professor
dékán
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2001 - 2006
  CUB, Economics - Industrial Organizations (MSc/MA)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2011, PhD
  Maastricht University
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2010 - 2015
  CUB, assistant professor
 • 2012 - 2014
  Lund University, postdoctoral researcher
 • 2010 - 2012
  Hungarian Academy of Sciences, research assistant
 • 2007 - 2010
  Maastricht University, lecturer
 • 2006 - 2007
  OTP bank, credit risk analyst
 • 2015 -
  CUB, Associate Professor
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2018 -
  Departmenthead of Microeconomics
 • 2020 -
  Dean of Graduate Programs
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2013,
  LUISS University of Rome
 • 2013,
  University of Montreal
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2012, Excellence in Research Award of the Corvinus University of Budapest
  CUB
 • 2012,
  Hungarian Academy of Sciences
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Médiaszereplést vállal-e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
holland
alap
közép
közép
olasz
alap
közép
közép
német
alap
alap
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Médiaszereplést vállal-e rajta?: Igen
 • Nyelv: holland
  Beszéd: alap
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
 • Nyelv: olasz
  Beszéd: alap
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

microeconomics, game theory

Közgazdaságtudományok

cooperative game theory, matching, uncertainty, externalities, irrationality

general equilibrium theory, regulation
Fontosabb kutatások
 • 2014 - 2018,
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2012 - 2014,
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2010 - 2013,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2010,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2018 - , Irrationality in financial markets
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Neoclassical economics generally assumes rational agents in its models, while empirical evidence suggests that everyday patterns of human behavior tend to fall quite far from it. In our project, we would like to explain how those types of manners can be modelled, that are labelled as ‘irrational’ according to the classical economics. Irrational agents tend to have non-standard time preferences. We wish to demonstrate the technical tools required to model the self-interested decision makers, who maximize their utility, nevertheless having the possibility to change their mind; with other words making inconsistent decisions in an intertemporal setting. We will introduce two types of irrational agents: the naïve and the sophisticated. The naïve agent restarts the optimization process in each period, which can lead to procrastination. The sophisticated one is well-aware of the potential procrastination, hence, in case it is possible, she tries to prevent it. In our study, we have also set the goal to extend the model of intertemporal consumption choice of the rational agent in a finance economy from 2 periods to 3 periods to derive the CAPM equation. Thus, we will construct a 3-period general equilibrium model with one product to derive the consumption based version of the well-known CAPM formula, which would be an internationally unprecedented result. The main intention of this project is to examine how this 3-period model would look like in case we replace the rational agents with naïve or sophisticated ones.These results could serve educational purposes as well, since they can be used to drive current theoretical models closer to reality.
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2007 - , ,
  Game Theory Society, nemzetközi
 • 2009 - , ,
  , országos
 • 2012 - , ,
  Society for Social Choice and Welfare, nemzetközi
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2017 - , co-editor, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Elérhetőségek
helga.habis@uni-corvinus.hu
sites.google.com/site/helgahabis

Tuesday 13:41-15:10 Please send an e-mail in advance!
Vágólapra másolva
X
×