Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Deutsch Nikolett

Adatok

Deutsch Nikolett

Egyetemi docens / Associate Professor
Vállalkozásfejlesztési Intézet
habilitált egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2003 - 2006
  Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Doktori Iskola (F)
 • 1998 - 2003
  Miskolci Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Menedzsment szakirány (B)
 • 2014 - 2014
  Eruditio Oktatási Zrt, Innovációs menedzser (I)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2012, PhD
  Pécsi Tudományegyetem
 • 2020, Dr.Habil
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2020 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, habilitált egyetemi docens
 • 2018 - 2020
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2015 - 2017
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 2013 - 2015
  Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar,, egyetemi adjunktus
 • 2008 - 2013
  Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar,, egyetemi tanársegéd
 • 2007 - 2009
  GreenSky Modeling Bt, Kutató
 • 2006 - 2007
  ELCOTEQ Magyarország Kft, Production Planner
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2011 - 2015
  PTE-KTK, Francia MBA ügyintéző
 • 2013 - 2013
  PTE, Simonyi BEDC, TICEBED program vezetője
 • 2017 - 2019
  BCE, FÜOB tag
 • 2020 -
  Vállalkozásfejlesztés mesterszak, szakfelelős
 • 2020 -
  Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász, szakfelelős
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2006, 2 hét
  II. International Summer School on European Peripheries, University of Cantabria, Santander, Spain
 • 2005, 2 hét
  I. International Summer School on European Peripheries, University of Tampere, Finland
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2002, Köztársasági ösztöndíj
  Magyar Köztársaság
 • 2003, II. helyezés, Marketing szekció
  OTDK
 • 2010, Konferencia előadás III. díj
  SZVT
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
közép
közép
francia
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: francia
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Stratégiai menedzsment Stratégiai tervezés Stratégiai és üzleti tervezés Üzleti stratégia és pénzügyi elemzés Stratégiai vezetés Vállalati stratégia Üzleti kommunikáció Innováció és innováció menedzsment A társadalmi felelősség, mint szervezeti stratégia Stratégiai technológia menedzsment

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Stratégiai menedzsment Környezettudatos gazdálkodás Rendszerinnováció Green banking Megújuló energiahordozók hasznosítása Stratégiai technológia menedzsment
Fontosabb kutatások
 • 2006 - 2006, A magyar szervezeti kultúra változása a rendszerváltástól napjainkig, a jövő fejlődési irányai
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EON-DÉDASZ Rt
  További információk a kutatásról:
 • 2005 - 2006, PTE-KTK Biomassza kutatási projekt
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: NKFP 061
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2009, Minienergetikai hálózatok a fenntarthatóság szolgálatában
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Kozma László kutatási program
  További információk a kutatásról:
 • 2009 - 2009, PTE Science Building
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2009 - 2010, Verseny és szabályozás az árampiacon
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: GVH
  További információk a kutatásról:
 • 2010 - 2011, IPA-CHEE, Energy efficiency in public buildings
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2011 - 2013, Korszerő építészeti és energiahasznosítási megoldások gazdaságossági vizsgálata
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: TÁMOP
  További információk a kutatásról:
 • 2013 - 2014, Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi, regionális és makrogazdasági hatásainak komplex vizsgálata és modellezése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: TÁMOP
  További információk a kutatásról:
 • 2014 - 2014, A fenntartható rendszerinnovációk és a Kék Gazdaság
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Nemzeti Kiválóság Program, TÁMOP
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2011 - , Tag,
  MTA-PAB Megújuló Energia Munkabizottság, regionális/helyi
 • 2019 - , Tag, tag
  Magyar Közgazdasági Társaság, Fintech és pénzügyi kultúra szakosztály, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2015 - , European Scientific Journal, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: E épület
  Szobaszám:
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
nikolett.deutsch@uni-corvinus.hu
Personal data

Deutsch Nikolett

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute for the Development of Enterprises
Associate professor with habilitation
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2003 - 2006
  University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Doctoral School of Business Administration (F)
 • 1998 - 2003
  University of Miskolc, Faculty of Economics, Organization Management (B)
 • 2014 - 2014
  Eruditio Oktatási Zrt, Innovation manager (I)
Scientific degrees and awards
 • 2012, PhD
  University of Pécs
 • 2020, Dr.Habil
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2006 - 2007
  ELCOTEQ Magyarország Kft, Production Planner
 • 2007 - 2009
  GreenSky Modeling Bt, Researcher
 • 2008 - 2013
  University of Pécs, Faculty of Business and Economics, assistant lecturer
 • 2013 - 2015
  University of Pécs, Faculty of Business and Economics, senior lecturer
 • 2015 - 2017
  Corvinus University of Budapest, senior lecturer
 • 2018 - 2020
  Corvinus University of Budapest, Associate professor
 • 2020 -
  Corvinus University of Budapest, Associate professor with habilitation
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2011 - 2015
  Administrator, French MBA Program
 • 2013 - 2013
  Co-Executive of TICEBED, Simonyi BEDC, University of Pécs
 • 2017 -
  CBS: CRME
 • 2020 -
  Vállalkozásfejlesztés MSC, programme coordinator
 • 2020 -
  Research and Innovation manager, programme coordinatoror
Important study tours, delegacies
 • 2006, 2 weeks
  II. International Summer School on European Peripheries, University of Cantabria, Santander, Spain
 • 2005, 2 weeks
  I. International Summer School on European Peripheries, University of Tampere, Finland
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2002, Fellowship granted by the Republic
  Hungarian Republic
 • 2003, Second Best, Section:Marketing
  National Scientific Students' Associations Conference
 • 2010, Presentation III. Prize
  SZVT Research and Development Center
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
French
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: French
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Strategic Management Strategic Planning Strategic and Business Planning Business and Financial Planning Strategic Leadership Corporate Strategy Business Communication Innovation Management Corporate Social Responsibility Strategic Technology Management

organization science

Strategic management Corporate Environmental Awareness System innovation Green banking Renewable energy technologies Strategic Technology Management
Major research projects
 • 2006 - 2006, Changes in the corporate culture of Hungarian firms
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EON-DÉDASZ Rt
  Further info about research:
 • 2005 - 2006, PTE-KTK Biomass Research Project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: NKFP 061
  Further info about research:
 • 2007 - 2009, Minigrids serving the aims of Sustainable Development
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Laszlo Kozma Research Program
  Further info about research:
 • 2009 - 2009, PTE Science Building Project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2009 - 2010, Competition and regulation in the electricity sector
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Competition Authority
  Further info about research:
 • 2010 - 2011, IPA-CHEE, Energy efficiency in public Buildings
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2011 - 2013, Economic Analysis of Modern Architectural and Energy Utilization Solutions
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: SROP
  Further info about research:
 • 2013 - 2014, Complex Analysis and Modeling of the corporate competitiveness, urban, regional and macroeconomic impacts of energy generation, energy utilization and waste management technologies
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: SROP
  Further info about research:
 • 2014 - 2014, Sustainable System Innovations and the Concept of Blue Economy
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: NKP, SROP
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2011 - , Member,
  , regional/local
 • 2019 - , Magyar Közgazdasági Társaság, Fintech és pénzügyi kultúra szakosztály,, országos, member
  , national
Contacts
nikolett.deutsch@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva