Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Ábele-Nagy Kristóf

Adatok

Ábele-Nagy Kristóf

Egyetemi adjunktus / Senior Lecturer
Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
adjunktus
1987
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2005 - 2010
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Alkalmazott Matematikus (B)
 • 2010 - 2012
  Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági Elemző (D)
 • 2012 - 2019
  Budapesti Corvinus Egyetem, Átalános és Kvantitatív Közgazdaságtani Doktori Iskola (F)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2019, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2015 - 2020
  Budapesti Corvinus Egyetem, Egyetemi Tanársegéd
 • 2015 - 2017
  MTA-SZTAKI, Tudományos Segédmunkatárs
 • 2020 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Egyetemi Adjunktus
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
német
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd:
  Írás:
  Olvasás:
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd:
  Írás:
  Olvasás:
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység

Operációkutatás, Döntéselmélet

Matematika- és számítástudományok

Döntéselmélet, páros összehasonlítások
Fontosabb kutatások
 • 2014 - 2019, Páros összehasonlítás alapú preferenciamodellezés és rangsorolás
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról:
Elérhetőségek
kristof.abele-nagy@uni-corvinus.hu
Personal data

Ábele-Nagy Kristóf

Egyetemi adjunktus / Senior Lecturer
Institute of Mathematical Statistics and Modelling / Department of Operations Research and Actuarial Sciences
Senior lecturer
1987
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2005 - 2010
  Eötvös Loránd University, Applied Mathematician (B)
 • 2010 - 2012
  Corvinus University of Budapest, Economic Analysis (D)
 • 2012 - 2019
  Corvinus University of Budapest, General and Quantitative Economics (F)
Scientific degrees and awards
 • 2019, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2015 - 2020
  Corvinus University of Budapest, Assistant Lecturer
 • 2015 - 2017
  MTA-SZTAKI, Assistant Research Fellow
 • 2020 -
  Corvinus University of Budapest, Senior Lecturer
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
German
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking:
  Writing:
  Reading:
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking:
  Writing:
  Reading:
  Media appearance: No
Research, professional activity

Operations Research, Decision Theory

mathematics and computer sciences

Decision Theory, Pairwise comparisons
Major research projects
 • 2014 - 2019, Preference modelling and ranking based on pairwise comparisons
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
Contacts
kristof.abele-nagy@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva