Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Választási kiírás

A Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása


English version

DÖK Felügyelő bizottsága az alábbi választási kiírást teszi közzé, amelyhez az alábbi kiegészítést fűzi: a COVID-19 pandámia teremtette helyzetben, úgy gondoljuk hasznos lehet egy hosszabb jelöltállítási periód megadása, amely alatt a fuzionált doktori iskoláknak lehetőségük nyílik az új, sok esetben fizikálisan eddig nem is találkozó hallgatóik aktívabb bevonására a DÖK választási folyamatába. A Küldöttgyűlés képviselőinek megválasztása doktori iskolánkként történik, egy doktori iskola egy választókörzetet képez.

Budapesti Corvinus Egyetem

 
A választás időbeli ütemezése
 

  • A választás kiírása: 2021. január 29.
  • Jelöltállítási időszak: 2021. január 29-től 2021. április 15-ig.
  • Szavazási időszak legalább: 2021. április 21-től 2021. május 5-e 12:00-ig.


A jelölésre és szavazásra jogosultak személyi köre

A választás során minden, az Egyetemmel doktori képzésen hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz választó és választható. A doktoranduszok abban a doktori iskolában jogosultak jelöltként indulni és a választáson szavazni, amelyhez jogviszonyuk alapján tartoznak. Amennyiben egy doktorandusz több doktori iskolához is tartozik, akkor a választása szerinti, de legfeljebb egy doktor iskolában jogosult szavazni, illetve jelöltként indulni.


A jelölés módja, helye és ideje

A jelöltállítás elektronikusan történik a jelölt saját email címéről a DÖK Felügyelő Bizottságának email címére (dokfb@uni-corvinus.hu) megküldött jelöléssel. Az érvényes jelöléshez a jelöltnek az alábbiakat kell megjelölnie a jelölésben:
 

  • teljes nevét;
  • születési dátumát;
  • NEPTUN-kódját
  • annak a doktori iskolának a megnevezését, amelyben jelöltként indul;
  • opcionálisan egy legalább 200, legfeljebb 500 leütés hosszúságú bemutatkozó szöveget.


A jelöltállítási időszak 2021. január 29-től 2021. április 15-ig.


A jelöltek személyének és az általuk megadott adatok közzétételének módja helye és ideje

A jelöltek nevét, bemutatkozását doktori iskolánkénti bontásban a DÖK honlapján bárki számára hozzáférhetően közzé kell tenni, és gondoskodni kell arról, hogy a közzététel tényéről a szavazati joggal rendelkezők elektronikus úton értesítést kapjanak.


A szavazás lebonyolításának módja, helye és ideje

A szavazás elektronikusan történik a Neptun rendszeren keresztül, az Ügyintézés / Kérdőívek menüpont alatt a megfelelő kérdőív kitöltésével.
A szavazás során csak a saját doktori iskola jelöltjeire lehet szavazni. Egy szavazó legfeljebb három jelöltet lehet támogathat. A szavazatok súlya azonos. Egy jelöltre legfeljebb egy szavazat adható. Érvényes a szavazat, ha legalább egy jelöltet támogat a szavazó.

A szavazási időszak 2021. január 29-től legalább 2021. május 5-e 12:00-ig.tart.

A szavazásra legalább 10 egymást követő munkanapot kell biztosítani. Amennyiben a 10. munkanapon a választás érvényességéhez és eredményességéhez szükséges feltételek fennállnak, a szavazást meg kell hosszabbítani.

A választás érvényes, ha azon a teljes idejű nappali doktori képzésben részt vevő doktoranduszok legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. A választás eredményes, ha a képviselők közül legalább három megválasztásra került.


A szavazás eredménye közzétételének módja, helye és ideje

Képviselővé doktori iskolánként az a jelölt válik, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az ugyanabban a doktori iskolában sorrendben a következő két legmagasabb szavazatszámot, de legalább egy szavazatot kapott, meg nem választott két jelölt, az általuk kapott szavazatszámok sorrendjében küldöttgyűlési póttag lesz.

A választás eredményét és a százalékos részvételi adatokat doktori iskolánkénti bontásban a DÖK honlapján bárki számára hozzáférhetően közzé kell tenni, és gondoskodni kell arról, hogy a közzététel tényéről a szavazati joggal rendelkezők elektronikus úton értesítést kapjanak.


Jogorvoslat

A választással kapcsolatban bármely doktorandusz a panaszra okot adó tényről vagy körülményről való tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül panasszal élhet az DÖK Felügyelőbizottságához benyújtott panaszával az alábbi elérhetőségen: dokfb@uni-corvinus.hu

A választásra vonatkozó részletes szabályok megtalálhatók a DÖK Alapszabályában.

Budapest, 2021. 01. 29.

Bánki András s.k.
elnök
BCE DÖK Felügyelő Bizottság

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.25. - 16:17:05