Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Választási kiírás – Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskolába

A Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) küldöttgyűlési képviselő jelölése és megválasztása a Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskolába (SZKDI).

A DÖK Felügyelő Bizottsága az alábbi választási kiírást teszi közzé, amelyhez az SZKDI-nek lehetősége nyílik az új hallgatóik aktívabb bevonására a DÖK választási folyamatába.

Választás szakaszai

  1. Képviselőjelöltek jelentkezése
  2. Választás
  3. Elnökjelöltek jelentkezése
  4. Elnökválasztás a Küldöttgyűlés által

A jelölésre és szavazásra jogosultak személyi köre           
A választás során minden, az Egyetemmel doktori képzésen hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz választó és választható. A doktoranduszok abban a doktori iskolában jogosultak jelöltként indulni és a választáson szavazni, amelyhez jogviszonyuk alapján tartoznak. Amennyiben egy doktorandusz több doktori iskolához is tartozik, akkor a választása szerinti, de legfeljebb egy doktor iskolában jogosult szavazni, illetve jelöltként indulni.         

A jelölés módja, helye és ideje         
A jelöltállítás elektronikusan történik a jelölt saját email címéről a DÖK Felügyelő Bizottságának email címére (dokfb@uni-corvinus.hu) megküldött jelöléssel. Az érvényes jelöléshez a jelöltnek az alábbiakat kell megjelölnie a jelölésben: 

  • teljes nevét;
  • születési dátumát;
  • NEPTUN-kódját
  • annak a doktori iskolának a megnevezését, amelyben jelöltként indul;
  • opcionálisan egy legalább 200, legfeljebb 500 leütés hosszúságú bemutatkozó szöveget (angol és magyar nyelven).

A jelöltállítási időszak 2024. május 8-tól 2024. május 15-ig tart.      

A jelöltek személyének és az általuk megadott adatok közzétételének módja helye és ideje
A jelöltek nevét, bemutatkozását a DÖK honlapján bárki számára hozzáférhetően közzé kell tenni, és gondoskodni kell arról, hogy a közzététel tényéről a szavazati joggal rendelkezők elektronikus úton értesítést kapjanak.      

A szavazás lebonyolításának módja, helye és ideje           
A szavazás elektronikusan történik a Neptun rendszeren keresztül, az Ügyintézés / Kérdőívek menüpont alatt a megfelelő kérdőív kitöltésével.           
A szavazás során csak a saját doktori iskola jelöltjeire lehet szavazni. Egy szavazó legfeljebb három jelöltet támogathat. A szavazatok súlya azonos. Egy jelöltre legfeljebb egy szavazat adható. Érvényes a szavazat, ha legalább egy jelöltet támogat a szavazó.      

A szavazási időszak 2024. május 17-től 2024. június 3. 12:00-ig tart.        
A szavazásra legalább 10 egymást követő munkanapot kell biztosítani. Amennyiben a 10. munkanapon a választás érvényességéhez és eredményességéhez szükséges feltételek fennállnak, a szavazást meg kell hosszabbítani. 

A szavazás eredménye közzétételének módja, helye és ideje       
Képviselővé az a jelölt válik, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az ugyanabban a doktori iskolában sorrendben a következő két legmagasabb szavazatszámot, de legalább egy szavazatot kapott, meg nem választott két jelölt, az általuk kapott szavazatszámok sorrendjében küldöttgyűlési póttag lesz.

A választás eredményét és a százalékos részvételi adatokat doktori iskolánkénti bontásban a DÖK honlapján bárki számára hozzáférhetően közzé kell tenni, és gondoskodni kell arról, hogy a közzététel tényéről a szavazati joggal rendelkezők elektronikus úton értesítést kapjanak.

Jogorvoslat
A választással kapcsolatban bármely doktorandusz a panaszra okot adó tényről vagy körülményről való tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül panasszal élhet az DÖK Felügyelő Bizottságához benyújtott panaszával az alábbi elérhetőségen: dokfb@uni-corvinus.hu

A választásra vonatkozó részletes szabályok megtalálhatók a DÖK Alapszabályában.      

Budapest, 2024. 05. 07.        

K. Szabó Áron s.k.      
elnök
BCE DÖK Felügyelő Bizottság

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.17. - 07:30:45