Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Tanszékünk bemutatkozása

Alapelvek, oktatási és kutatási tevékenység

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán az 1992/93-as tanév óta zajlik a közgazdászhallgatók közpolitikai és közgazdálkodási irányú képzése. A bolognai rendszerre történő átállást követően tanszékünk felelőse a 2008/09-es tanévben indult Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) mesterszak oktatásának és fejlesztésének.

 
A Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszéken zajló képzések célja a korszerű és nemzetközi összehasonlításban versenyképes közszektor kialakításában és menedzsmentjében közreműködő jövőbeli szakértők képzése, akik alapos közgazdasági felkészültséggel és a közszektorban szükséges sokrétű speciális szakismerettel egyaránt rendelkeznek. Célunk, hogy végzett hallgatóink helyi, regionális, nemzetállami és uniós szintű stratégiai és szakpolitikai döntéselőkészítéshez és a közszektor feladatait ellátó szervezetek menedzsmentjéhez egyaránt felhasználható, biztos tudással rendelkezzenek. Hallgatóink megismerkednek a kormányzást és a közpolitikák megvalósítását meghatározó jogi, politikai, szervezeti és kulturális környezeti tényezőkkel is.

Alapelveink:

 • Nemzetközi beágyazottság. Tanszékünk a hasonló profilú intézmények között az országban, de a régióban is egyedi, igen kiterjedt és értékes nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Állandó meghívottjai vagyunk a legmagasabb presztízsű nemzetközi kutatási pályázatoknak/konzorciumoknak (jelenleg két ilyen, az EU Bizottság által finanszírozott kutatási programban veszünk részt). E beágyazottságnak köszönhetően esetenként a tudományterület vezető kutatói tartanak hallgatóinknak szemináriumokat; a nemzetközi együttműködésekből származó kutatási eredményeinket pedig a képzési programokban is megjelenítjük. Ezen túlmenően hallgatóink számára segítséget nyújtunk ahhoz, a terület legjobb európai intézményeiben folytassanak rész- (Erasmus) vagy önálló diplomát adó (pl. EMPA) tanulmányokat.
 • Gyakorlatközeliség. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink ne „csak” elméletet tanuljanak. A Tanszék állományának jelentős része kormányzati-közpolitikai gyakorlati – a közigazgatásban vagy azzal foglalkozó tanácsadó szervezetben betöltött vezetői – tapasztalattal rendelkezik. Ezen túlmenően gyakran hívunk vendégoktatóként az egyes friss problémákat és gyakorlatokat első kézből bemutatni képes gyakorlati szakembereket. Hallgatóinknak pedig segítséget nyújtunk – sokszor nagy kihívást jelentő – gyakornoki pozíciók betöltéséhez.
 • Hallgatóközpontúság. Mindent megteszük azért, hogy hallgatóinkkal szoros és személyes kapcsolatot ápolhassunk (rendszeres konzultációk képzésszervezési ügyekben, közös szakmai és informális programok, ill. kiterjedt együttműködés a Tanszék hallgatói által alapított diákszervezettel). A képzés tartalmi és szervezési elemeinek alakításában nagy mértékben támaszkodunk a hallgatói igényekre és visszajelzésekre.


Oktatási tevékenységünk

Tanszékünk összességében jelenleg az alábbi oktatási programokat nyújtja:

1. Magyar nyelvű programok: Közgazdálkodás és Közpolitika Mesterszak (MSc – EAPAA által akkreditált)

2. Angol nyelvű programok:

 • MSc in Public Policy and Management (PUMA – EAPAA által akkreditált)
 • European Master’s in Public Administration (EMPA)
 • Double Degree program a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemmel
 • Double Degree program a Palermói Egyetemmel
 • A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán az 1992/93-as tanév óta zajlik a közgazdászhallgatók közpolitikai és közgazdálkodási irányú képzése. A bolognai rendszerre történő átállást követően tanszékünk felelőse a 2008/09-es tanévben indult Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) mesterszak oktatásának és fejlesztésének.

A Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszéken zajló képzések célja a korszerű és nemzetközi összehasonlításban versenyképes közszektor kialakításában és menedzsmentjében közreműködő jövőbeli szakértők képzése, akik alapos közgazdasági felkészültséggel és a közszektorban szükséges sokrétű speciális szakismerettel egyaránt rendelkeznek. Célunk, hogy végzett hallgatóink helyi, regionális, nemzetállami és uniós szintű stratégiai és szakpolitikai döntéselőkészítéshez és a közszektor feladatait ellátó szervezetek menedzsmentjéhez egyaránt felhasználható, biztos tudással rendelkezzenek. Hallgatóink megismerkednek a kormányzást és a közpolitikák megvalósítását meghatározó jogi, politikai, szervezeti és kulturális környezeti tényezőkkel is.

A tárgyi tudás átadása mellett nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati készségek és képességek fejlesztésére. Ehhez az oktatás módja is igazodik, amennyiben a megszokott előadásokon és szeminarizáláson túl az egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások is nagy szerepet játszanak a képzésben. Így biztosítjuk, hogy gyakorlatias, döntés-előkészítő, elemző és vezetési feladatok ellátására képes szakemberek kerüljenek ki szakunkról. Végzett hallgatóink a közszektor bármely ágazatában vagy szervezetében képesek lesznek érdemben részt venni stratégiák és programok kialakításában, megvalósításában és kiértékelésében, illetve képesek lesznek érdemi szervezési, irányítási, vezetési feladatok ellátására.

Mesterprogramunk az üzleti képzési ág gazdálkodási és menedzsment alapszakjain végzett hallgatók számára is perspektívát kínál, hiszen szakunkon elsajátítható a döntéselőkészítési, elemzési és szervezeti jellegű tudás az üzleti világban is kiválóan alkalmazható, és különösen hasznos azoknak, akik az állami szerepvállalás által jelentősen befolyásolt, szabályozott ágazatokban (pl: energetika, távközlés és infokommunikáció, pénzügyi szolgáltatások) kívánnak eredményesen tevékenykedni.

A közpolitikai orientáció kiegészíti, teljesebbé teheti a politikatudományi, valamint a közigazgatási jellegű alapszakokon végzett hallgatók tudását, eszköztárát, miközben gondolkodásmódjukkal hozzájárulnak a szakot jellemző közpolitikai és közgazdasági kérdések komplex megközelítéséhez.

Mesterképzésünkben – felzárkóztató tárgyak beiktatásával – más felsőfokú intézményekben végzett hallgatók is részt vehetnek. Mivel jelenlétük segíti a közigazgatást egyébként is jellemző szakmai-kulturális diverzitás megjelenítését már az oktatásban is, örömmel fogadjuk az ilyen hallgatók jelentkezését.

A mesterképzésen végzett hallgatók a köz- és a magánszektorban egyaránt betölthetnek majd többféle, szakmai kihívásokat és komoly tartalmi munkát kínáló állást. Képesek lesznek a munkavégzésük során felmerülő feladatok és problémák közgazdasági szemléletű megközelítésére, analitikus és stratégiai gondolkodásmóddal értelmezni tudják akár a közszektor, akár az üzleti világ szervezeteinek működésével és irányításával járó kihívásokat, elfogadják és helyesen értelmezik a felelősséget.

Bár elsődleges célunk az állami, szakpolitikákhoz kapcsolódó feladatok (elemzés, döntés-előkészítés, stratégiaalkotás, közfeladatok ellátásának megszervezése, jogszabály-alkotás és a jogszabályok érvényre jutásának szakmai támogatása) ellátását magas színvonalon segíteni képes, a közigazgatásban és a közpolitika-alkotásban közreműködő szakértők képzése, végzett hallgatóink felkészültségük alapján a magánszektorban, érdekképviseleti szervezetekben vagy civil szervezetekben komoly szakmai tudást igénylő és ezzel járó felelősséget és megbecsülést biztosító munkakörökben helyezkedhetnek el.


Kutatási tevékenység

Tanszékünkön a közszektor hatékony működéséhez és az eredményes közpolitika-alkotáshoz kapcsolódó kutatási tevékenység zajlik, amelynek újszerű, tudományos értékű eredményei egyaránt szolgálhatják az oktatás fejlesztését és a közszféra működését.

Kiemelt kutatási témák:

Alkalmazott (ágazati) közpolitikai kutatások: társadalom- és gazdaságpolitikai intézkedések, közcélú programok és közszolgáltatások
 

 • hatékonyságának mérése,
 • eredményeinek, társadalmi hasznosságának értékelése;

Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok
 

 • a közintézményi irányítási és szervezeti reformok
 • az emberi erőforrás menedzsment területén;

Az Európai Unió közigazgatási irányelveinek érvényesülése Kelet- és Közép- Európában.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.25. - 08:35:18