Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Speciális Pénzügyi-Matematikai program

A magyar nyelvű Speciális Pénzügyi-Matematikai kiegészítő képzésen alapszakos hallgatók vehetnek részt.

A magyar nyelvű Speciális Pénzügyi-Matematikai (SPM) kiegészítő képzésen alapszakos hallgatók vehetnek részt. Az SPM elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem azon hallgatóinak szól, akik pénzügy vagy egyéb módszertanigényes mesterszakokon szeretnék folytatni tanulmányaikat. Az SPM program keretében a hallgatók a választható tárgyaik órakeretére vehetnek fel egy blokkban emelt szintű pénzügyi és matematikai jellegű tárgyakat. A program elsődleges célja megadni, begyakoroltatni azokat a matematikai, statisztikai és programozási módszertani alapokat, amelyekkel a pénzügy MSc kurzusok könnyebben elvégezhetők.

Az SPM elvégzése nem előfeltétele a későbbi pályaválasztás egyik elemének sem, az itt megszerzett és elmélyült ismeretek jelentik a hasznot a programot elvégzőknek.

Az SPM program tekinthető egyfajta mesterelőkészítő kurzus-sorozatnak is.

A programon belül választható az emelt matematika mellé emelt közgazdaságtan is (SPM/EK).

Bárki felveheti a programot. Az alábbi magyar nyelvű alapszakok hallgatói tudnak kötelező tantárgyakat kiváltani az SPM-es tárgyakkal külön kérvény nélkül:


• Pénzügy és számvitel
• Alkalmazott közgazdaságtan
• Gazdálkodási és menedzsment
• Gazdaságinformatikus

Évfolyamonkénti létszám: kb. 60-100 fő, ezen belül SPM/EK: 10-20 fő.

Programra jelentkezés

Az SPM programra a lenti felvételi lap kitöltésével lehet jelentkezni 2024. augusztus 26-ig: Kérjük külön megjelölni, ha valaki a makro- és mikroökonómiát is emelt szinten (EK) szeretné tanulni!

Írásbeli felvételi vizsga: 2024. augusztus 27.-én 16:00 órától a C nagyelőadóban.

Programfelelős: Dr. Dömötör Barbara


Mi az SPM?

Az SPM emelt szintű matematikai, statisztikai, programozási és pénzügyi ismereteket adó program.
Az egyetemi alapképzés matematika oktatásához képest nagyobb óraszámban és más struktúrában (négy féléven keresztül) hallgatják a program résztvevői a matematikai tárgyakat. Az emelt óraszám azt a mélyebb megértést és elsajátítást biztosítja, amely a pénzügy (befektetéselemző) és kvantitatív pénzügy mester szakok sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen.
A többlet matematika nem több képletet jelent ez esetben, hanem kiemelt hangsúlyt a numerikus számításokra, a problémák és folyamatok algoritmikus szemléletére.
E program keretében rendszeres használjuk az alapozó informatika tárgy keretében tanult programozási ismereteket (EXCEL VBA).

Az SPM-es matematika, statisztika és vállalati pénzügy tárgyakat az eredeti alapozó képzés tárgyai helyett és nem mellé kell felvenniük a hallgatóknak!

Emelt szintű makro és mikro ökonómia

Az SPM programon belül választható még az emelt szintű makro- és mikroökonómia képzésben való részvétel. Ennek keretében a hallgatók az emelt szintű makro és mikro tárgyak mellett önálló tárgyként ismerkedhetnek meg a játékelmélettel és a makroökonómiai modellépítés fortélyaival.

A program előtörténete

A Közgázon évtizedeken át 4 félév volt a matematika képzés: analízis, lineáris algebra (mátrix-számítás), valószínűségszámítás, operációkutatás. Minden hallgató számára. Hetven évvel ezelőtti indexek tanulsága szerint a számvitel tanárszakos hallgatók 10 félév matematikát tanultak. Csak valószínűségszámítást két féléven át. A 4 félév alapmatematikán felül volt emelt szintű matematika oktatás is, és matematika igényes szakok. A legendás terv-matematika szakon volt, hogy egy félévben 14 óra matematika volt.
A Bologna-rendszerre való átállásnál a hazai gazdasági felső¬oktatásban általában radikálisan csökkent matematika és statisztika órák száma, mivel a legtöbb nyugati üzleti iskolában csak 1-2 félév matematika van.

Az SPM program valójában csak a 4 félév matematika megőrzése, kiegészítve alkalmazásokkal.
Az oktatás középpontjában az áll, hogy miként összegződnek a véletlen hatások nem csak az árfolyamok vagy kamatlábak időbeli alakulásában, hanem az üzleti élet (pl. vállalati nyereség) vagy a nemzetgazdaság egészét jellemző folyamatokban (GDP, infláció, foglalkoztatottság alakulása, stb).
Mindez igényli a számítógép használatát, amely egyben szemléletessé, élvezetessé és színessé teszi e folyamatok követését, megértését.

Gyakori kérdések

Mire jó az SPM?

Elsősorban a pénzügy mesterszak, valamint a biztosítási és pénzügyi matematikai mesterszak elvégzéséhez adja meg a stabilabb alapokat. De bárkinek ajánljuk, aki szeretne az alapszakos módszertan oktatásnál kicsit mélyebb tudást kapni.

Nem elég, amit alapképzésben tanulok?

Sok gazdálkodási szakfeladat elvégzésére elég, de a magasabb hozzáadott értékű, jellemzően kvantitatív pénzügyi ismeretekhez már kevésnek bizonyulhat.

Mennyire erős ez a matek? Fogom bírni?

Aki szorgalmas, rendszeresen gyakorolja a példákat, készül és nem volt rossz középiskolában matematikából, annak nem okozhat gondot, sőt! Mivel nagyobb az óraszám, így jobban a dolgok mögé lehet látni, sokkal dinamikusabban elsajátíthatók az új ismeretek és élvezetesebb is!
Nem olyan absztrakt a matematika, mint például a gazdaságelemzőké, de azért lényegesen több, mint az alapképzés tárgyain. Kisebb méretű csoportos szemináriumok vannak, ahol valóban meg lehet érteni az anyagot, kellő kitartással. Sok konzultáció van és jó a csapat is.

Mi történik akkor, ha mégsem megy?

Általában ez ritkán esik meg, bár nem ígérjük, hogy minden vizsga és tananyag “sétagalopp”. Az elvégzett tárgyak elfogadása, illetve a kötelező és a választható tárgyak kiváltása szakfüggő, az SPM vezetőség és a tárgyfelelősök segítenek ebben.

Ha még nem tudom, hogy mit szeretnék később csinálni, akkor is érdemes az SPM-képzést elkezdeni?

Minél többet lát és tapasztal az ember, annál jobban alkalmazkodik az új helyzetekhez, annál inkább lehet sikeres. Sokan vannak olyanok, akik egész konkrétan használják fel a megszerzett tudást mindennapjaikban, vannak olyanok, akik közvetlenül szinte semmit, de nem bánták meg, hogy komolyabban vették az egyetemet. Akiben van egy kis “matekos” véna, az általában szereti a programot, de szorgalom és kitartás is kell, anélkül nem megy. Aki úgy érzi, bejön neki az, hogy gazdasági kérdésekkel számolósabb, matekosabb, akár programozósabb stílusban foglalkozzon, itt a helye!

Ki az, akihez fordulhatok, ha valamilyen SPM tantárgyfelvételi kérdésem, problémám van?

Első sorban a program felelőséhez, valamint a tárgyfelelősökhöz. Az SPM-Diákszervezet diákjai tudnak minden “fogást”, “trükköt”, amit az adminisztrációban tenni kell, általában ők a leginkább informáltak.

Vannak ajánlott tárgyak, illetve a tantárgyi szerkezetben meg nem hirdetett, de elindított SPM-es órák. Fel kell-e ezeket venni?

Néhány tanszék felajánlja, hogy külön csoportban kezeli az SPM-eseket. Ez általában nem jelent extra tananyagot, de több odafigyelést igen.
Nem kötelező ide jelentkezni, de mindenképpen érdemes.
A választható SPM-es tárgyak is ajánlottak, de nélkülük is el lehet végezni az SPM-programot.

A többletteljesítmény többletkredittel is jár. Belefér a keretbe?

Ez szakfüggő, általában belefér az ösztöndíjjal támogatott kreditkeretbe.
Azonban, mivel a többlet krediteket a választható tárgyak terhére írják, kevesebb választható tárgyat kell/lehet teljesíteni. Mindenkinek javasoljuk, hogy figyeljenek a kreditek számára az órarendjük tervezésekor!
Aki úgy gondolja, hogy a kereten felül is vesz fel tárgyakat (pl. extra idegen nyelv óra, stb.), számoljon azzal, hogy keretének túlcsordulása esetén be kell fizetni az ezért számított összeget.

Mi a különbség az SPM és az SPM-EK között?

Az EK programot is végző hallgatók erősebb közgazdasági és számítógépes modellezési ismereteket kapnak. Nagyon sok pénzügyes téma szorosan kapcsolódik a közgazdaságtan kérdéseihez, aki kicsit “mögé is szeretne látni” a pénzügyeknek, az SPM-EK-t vegye fel. A két szint közül az SPM-EK-a bővebb.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.24. - 16:18:05