Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Nemzetközi képzésekért felelős vezető

A Budapesti Corvinus Egyetem (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. pályázatot hirdet 2022. szeptembertől betöltendő Nemzetközi képzésekért felelős vezető munkakörre.

Kapcsolódó posztok

Kapcsolódó események

A Nemzetközi képzésekért felelős vezető munkáltatója az oktatási rektorhelyettes.

A Nemzetközi képzésekért felelős vezető vezető állású munkavállaló.

Az intézetvezető főbb felelősségei/ feladatai:

A nemzetközi képzésekért felelős vezető felelős az irányítása alá tartozó nemzetközi képzések koordinációjáért.

A nemzetközi képzésekért felelős vezető fő feladatai:

 • Nemzetközi oktatási együttműködések (double degree, joint degree, multiple degree) megállapodások kialakítása és kezelése az érintett szakfelelősök és dékánok bevonásával és jóváhagyásával.
 • Nemzetközi részképzési és rövid képzési programok oktatásszervezési és speciális értékesítési feladatainak ellátása, illetve ezen hallgatók kiszolgálásához szükséges kommunikációs feladatok irányítása
 • Új, magas színvonalú nemzetközi partnerek keresése és összekötése a szakfelelőssel és a dékánnal.
 • Az irányítása alatt működő szakok és programok vonatkozásában a piaci igényekhez illeszkedő képzési portfólió összeállítása.
 • A képzési portfólió eredményességének rendszeres mérése és értékelése a nemzetközileg elfogadott normák alapján a nemzetközi vezető, valamint a szakfelelősök bevonásával.
 • A képzési portfólióba tartozó szakok folyamatos értékelése a szakfelelősök bevonásával.
 • Rendszeres kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel (kamarák, szakmai szövetségek, akadémiai, tudományos testületek, vállalkozások), vendégoktatók egyetemi programokban történő részvételének összehangolása, a képzési programok és a szakmai közösségek közötti együttműködések szervezése.
 • Közreműködés a nemzetközi hallgatók számának növeléséhez szükséges akciókban, valamint az ehhez kapcsolódó beiskolázási folyamatban.
 • A képzések személyi és infrastrukturális feltételeinek, megfelelőségének folyamatos ellenőrzése és a koordinátorok munkájának irányítása és értékelése. A képzési portfólió értékelési eredményének elfogadása, jóváhagyásra továbbítása az oktatási rektorhelyetteshez.
 • Az éves és a stratégiai tervek megvalósulásának értékelése a szakfelelősök bevonásával a nemzetközi képzések területén
 • Folyamatos kapcsolattartás az intézetek vezetőivel.
 • A képzési portfólió működéséről évente beszámoló készítése az oktatási rektorhelyettesnek.
 • Az irányítása, felügyelete alá tartozó területek kockázatelemzésének elkészítése és a kockázatkezelés elvégzése.
 • Mindazon feladatok ellátása, amelyet a rektor vagy belső szabályozó dokumentum a feladatkörébe utal, továbbá, amelyek megoldása az oktatást érinti az egyetem hazai és nemzetközi együttműködési feladatainak teljesítése keretében.
 • A nemzetközi képzésekért felelős vezető az oktatási rektorhelyettesnek tartozik felelősséggel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, határozatlan időre szóló munkajogviszony, melyet a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény), valamint az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzata szabályoz. A vezetői megbízás határozott időre szól, 2026. szeptember 30. napjáig.

A munkavégzés helye:

Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Szervezeti egység: Rektori Szervezet, Oktatásmenedzsment

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi tanár, egyetemi docens és/vagy 5-10 éves vezetői tapasztalat és tudományos fokozat.
 • Felsőoktatási intézményben oktató vagy tudományos kutató munkakörben való foglalkoztatás.
 • Nemzetközi akadémiai élvonalba tartozó oktatási-kutatási tapasztalat.
 • Tárgyalóképes angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:                                                                                                                              

 • Stratégiai szemlélet, stratégiai menedzsment.
 • Stratégiai változásmenedzsment eszköztárának ismerete és alkalmazási képessége.
 • Felhatalmazó és motiváló vezetői attitűd.
 • Vezetési, irányítási tapasztalat.
 • Koordináció-, együttműködési készség.
 • Nemzetközi akadémiai és szakmai kapcsolatrendszer.
 • Teljesítmény-, és eredményorientáció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Személyes dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • 3 hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy nem áll a felsőoktatástól eltiltás hatálya alatt;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyével kapcsolatban a munkáltató Foglalkoztatási szabályzata szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget megszünteti;
 • Az előírt végzettség és tapasztalat igazolását alátámasztó irat(ok) másolata.

Szakmai és vezetői koncepció (3-5 oldal), amely tartalmazza a következőket:

 • A nemzetközi képzési portfólió működtetésére és a kapcsolódó nemzetközi partnerségek fejlesztésére vonatkozó stratégiai elképzelések bemutatása (3 éves kitekintéssel és a következő 1 évre vonatkozó cselekvési irányok meghatározásával, konkrét célkitűzésekre építve);
 • A képzésekért felelős dékánokkal és szakfelelősökkel való együttműködésre vonatkozó tervek bemutatása.

Munkabér és juttatások:

A munkabér és juttatások megállapítása az Egyetem Javadalmazási politikájában lefektetett, vezetőkre vonatkozó munkakörértékelési rendszer és a differenciált bérezési feltételei szerint történik, amelyről a HR vezetőtől lehet előzetesen tájékozódni.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. szeptember 2.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani a „Jelentkezem” gombra való kattintással:

A pályázat elbírálásnak várható időpontja:

2022. szeptember 9.

A munkakör betöltésének várható kezdési időpontja:

2022. szeptember 15.

További információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Egyetem HR vezetője, Csentericsné Arnold Zsuzsanna nyújt (e-mail: zsuzsanna.arnold@uni-corvinus.hu ).

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.21. - 22:35:49