Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Meghosszabbított határidő: Pályázati felhívás – MNB forrás terhére történő könyvkiadás támogatására

Pályázati lehetőség

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) együttműködése keretében – pályázatot ír ki könyvkiadás költségeinek támogatására.

Az új határidő: 2020. december 07.

Részletes pályázati leírás

Corvinus Ambassador Photos

 

1. A pályázat célja az Egyetem és az MNB közötti együttműködési megállapodás által érintett tudományterületeken – a közgazdász társadalom számára kiemelkedően érdekes témák kapcsán – tudományos kiadványok megjelentetése, ezen kiadványok megjelentetésének támogatása (a továbbiakban: Támogatás).

2. A támogatás feltételei:

a) Pályázat nyújtható be tudományos jellegű és igényű (szak)könyvek, tankönyvek, példatárak, feladatgyűjtemények kiadásának támogatására. Olyan művek, amelyek alkalmasak az egyetem hírnevének hazai és nemzetközi ismertségének és elismertségének növelésére; az egyetem érdekeit szolgáló művek.

b) Olyan pályamunkák beadását várjuk, amelyek szorosan kötődnek a BCE–MNB együttműködéshez kapcsolódó szakokhoz, illetve tudományterületekhez az alábbiak szerint: gazdaságföldrajz, geopolitika, regionális környezeti gazdaságtan, nemzetközi tanulmányok, regionális- és településfejlesztés, geostratégia, urbanizáció, közgazdasági, gazdaságpolitikai, pénzügyi, valamint módszertani (matematika, operációkutatás, statisztika) tudományterületek az alkalmazott közgazdaságtan alapszak, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak, biztosítási és pénzügyi matematika, közgazdasági elemző és közgazdálkodás és közpolitika mesterszakok, regionális gazdaságtan mesterszak, geopolitika és regionális fejlesztés szakirányok számára tananyag, példatár kiadására.

c) Új, másutt még meg nem jelentetett teljesen kész, kéziratokat várunk. Azokkal a kéziratokkal, amelyek nem készültek el teljesen, nem lehet pályázni. A pályázat elküldésekor a szerzőnek rendelkeznie kell a kéziratban felhasznált ábrák, képek, grafikonon stb. felhasználásának engedélyével, azok forrását a kéziratban pontosan jelölni kell.

d) Pályázni magyar és angol nyelvű kéziratokkal lehet.

e) A mindenkor megadott határidőn túl nincs lehetőség pályázatot benyújtani.

f) A pályázat benyújtásakor kérjük pontosan megjelölni a mű szerző(i)t, címét, terjedelmét. A pályázat keretében a kiadvány e-book formában jelentethető meg. Nyomtatott formában kizárólag reprezentációs célból készülhet, amelyhez a kapcsolódó adóteher a pályázat költségkalkulációjában megjelenik, és az IB a pályaműről való pénzügyi döntés során ezt az adótényezőt is figyelembe veszi.

g) A támogatandó mű rövid szinopszisát, recenzióját is kérjük megküldeni.

3. A kézirat benyújtásának formai követelményeiről a 30/2018. (VI. 19.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 1. melléklete ad részletes tájékoztatást.

4. A pályázatokat a könyvkiadásért felelős koordinátornak kell megküldeni: krisztina.szekely@uni-corvinus.hu e-mail címre.

5. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 23. 9.00 (CET)

6. A pályázat elbírálása A pályázatokat az MNB Irányító Bizottság bírálja el a pályázatbenyújtási határidőt követően.

7. A pályázatról további felvilágosítás Székely Krisztinától (482-7012 vagy krisztina.szekely@uni-corvinus.hu) kérhető.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.24. - 19:08:05