Ugrás a fő tartalomra

Akadémiai kinevezések 2023

Egyetemi adjunktus

A Projekt 1 és a Projekt 2 tantárgy során az adatelemzési és a módszertani feladatokat a hallgatók csoportban végzik. A hallgató a Projekt 1 és 2 tantárgyak során sajátítja el a tudományos megnyilvánulás azon elemeit, amelyek használata a 3. fejezet sikeres megírásához elengedhetetlen 

Adatelemzés és Informatika Intézet  

Operáció és Döntés Intézet  

Közgazdaságtan Intézet   

Boris Knapp Bécsben tanult közgazdaságtant, majd 2023-ban a Bécsi Egyetemen doktorált. Ez idő alatt fél évig az Indiana állambeli Bloomingtonban a Kelley School of Business vendégkutatója volt. Kutatási és oktatási tevékenysége az (alkalmazott) mikroökonómia és az ipari szervezet (viselkedéstani) kérdéseire fókuszál.  

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet   

Cserdi Zsófia Hajnalka 2015-ben szerzett kiváló minősítésű közgazdász diplomát a Budapesti Corvinus Egyetem turizmus-vendéglátás alapképzési szakán, melyet 2017-ben követett az ugyancsak kiváló minősítéssel elvégzett marketing mesterképzési szak. Az itt szerzett kutatási tapasztalat és tanárainak buzdítása együttesen sarkallta arra, hogy jelentkezzen doktori képzésre; PhD fokozatát summa cum laude minősítéssel szintén anyaegyetemén szerezte meg, 2023-ban a Gazdálkodástani Doktori Iskola marketing specializációján. 

Kutatási érdeklődését az egyetemi mesterszakon az önkiszolgáló technológiák vizsgálata alapozta meg, disszertációjában a mobiltechnológia fogyasztói elfogadását vizsgálta az okos hotelek világában. Nagy jelentőséget tulajdonít a kutatási területén végzett munka minél szélesebb körben való megismertetésének; mely érdekében számos nemzetközi és hazai konferencián vett részt az utóbbi években. A pedagógia, a tudás átadásának fontossága meghatározó szerepet tölt be az életében; ezért is vesz részt 2017 óta oktatói feladatok ellátásában. 2021 óta tanársegédi pozícióban dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing- és Kommunikációtudományi Intézetének Marketingmenedzsment tanszékén. 

Vezetéstudományi Intézet   

Harmat Vanda mesterszakos tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és szervezés szakán végezte 2016 és 2018 között. 2018-ban kezdte meg a doktori tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájának Szervezet- és vezetéselmélet specializációján. 2020-tól tanársegédként dolgozik a Szervezeti Magatartás Tanszéken. 2020 őszén elnyerte a Kreatív Kutatási Ötlet Díjat a komplex vizsgájára benyújtott kutatási tervével. 2018-tól az EFOP 3.6.3 pályázat keretében a fiatal oktató-kutatók karrierpályáját vizsgálták kutatótársaival, 2020-tól a Tématerületi Kiválósági Program keretében szemmozgás-követéssel támogatott kutatást végeztek szerzőtársaival az e-learning anyagok hatékonyságával kapcsolatban. Kutatási területe az ember-chatbot interakció. 

Adatelemzés és Informatika Intézet / Corvinus Institute of Advanced Studies  

Horváth Ildikó 2017-ben szerezte meg PhD fokozatát a Széchenyi István Egyetemen, majd 2023-ban habilitált doktori tudományos fokozatot szerzett informatika tudományok tudományágban az Óbudai Egyetemen. 

2001-től a Pécsi Tudományegyetemen, 2018-tól a Széchenyi István Egyetemen, majd 2022 és 2023 között az Óbudai Egyetemen vett részt oktatási, oktatás menedzsment, és K+F feladatok ellátásban. 2023 óta a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója és oktatója. 

Ildikó több, mint 10 éve dolgozik a kognitív infokommunikáció tudományterületén. Kutatási fókuszában a természetes és mesterséges, hibrid kognitív képességek hosszú távú együtt fejlődésének vizsgálata áll. Ezen a területen új módszertant dolgozott ki a digitális munkafolyamatok komplexitásának mérésére és a digitális interfészek értékelésére, és kidolgozta a kognitív profilkonstrukción alapuló VR kontextusvezérlés módszerét, amely a mesterséges intelligencia formalizmusához illeszthető megoldás, és támogatja a személyre szabott digitális terek automata adaptív tartalomelrendezésének megvalósítását. 

Nevéhez kötődik egy szellemi termék megalkotása „Disruptive technológiák oktatására fejlesztésére optimalizált VR terek” címmel, amit a Széchenyi István Egyetem Irányító testülete befogadott és értékesített. 

Kutatási eredményeit több, mint 80 nemzetközi publikációban, köztük kettő társszerzőként jegyzett könyvben, és több, mint 20 folyóirat-publikációban közölte. Az elmúlt 10 évben aktívan vett részt nemzetközi szakmai rendezvények, tudományos konferenciák szervezésében és lebonyolításában.

Társadalom- és Politikatudományi Intézet   

Katona Noémi az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem és esztétika szakán szerzett diplomát, majd 2012-ben újabb mester fokozatot szerzett a Közép-Európai Egyetemen Szociológial és Szociál-Antropológia szakon. Doktori tanulmányait a berlini Humboldt Egyetemen végezte szociológiából, majd magna cum laude minősítéssel szerzett diplomát 2020-ban. Disszertációja a prostitúcióra és az emberkereskedelemre fókuszált. 2017-től a HUN-REN Társadalomtudományi Központban (2019-ig Magyar Tudományos Akadémia) dolgozik tudományos segédmunkatársként. 2023 szeptembere óta a Corvinus Egyetem adjunktusaként dolgozik. Tagja a Helyzet Műhelynek. Fő kutatási területe a globalizáció, a nemek közötti egyenlőség, a migráció, a szexipar és a gondozási munka. 

Pénzügy Intézet 

Adatelemzés és Informatika Intézet   

Kovács László a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte BSc diplomáját gazdaságinformatikusként. MSc diplomáját a Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös biztosítási és pénzügyi matematika képzésén szerezte aktuárius szakirányon. Doktori fokozatát a Corvinus Egyetem Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskolájában szerezte.  

2016 és 2019 között elemző termékfejlesztőként dolgozott az Aegon Magyarország Általános Biztosítónál. Azóta is szakértői tevékenységet folytat különböző vállalatoknál adatelemzéssel és gépi tanulással kapcsolatos projekteken. A Corvinus Egyetemen a statisztika oktatásba harmadéves hallgatóként kapcsolódott be demonstrátorként, azóta különböző formákban folyamatosan oktat az egyetemen. 2023 tavaszi félévében munkáját az Év gyakorlatvezetője díjat szavaztak meg neki a hallgatók. Folyamatosan részt vesz tananyag- és szakfejlesztési tevékenységben is. Széles oktatási portfólióval rendelkezik, amelynek törzsét statisztika, ökonometria és üzleti intelligencia tárgyak adják. Kutatási területe elsősorban a metaheuriszikus algoritmusok alkalmazási lehetőségei adatelemzési feladatokban, valamint a gépi tanulási modellek gyakorlati alkalmazásai. 

Fenntartható Fejlődés Intézet  

Kökény László 2014-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen előbb turizmus-vendéglátás alapszakon közgazdászként, majd 2017-ben marketing mesterszakon okleveles közgazdászként diplomázott. 2022-ben fejezete be doktori tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem doktori képzésén. 2020-2023 szeptembere között főállású egyetemi tanársegéd. Fő kutatási tárgykörei a turisztikai fogyasztói magatartás, turisztikai szolgáltatások marketingje, az önvezető járművek társadalmi hatásainak vizsgálata, a smart turizmus, a sport- és szabadidő turizmus, valamint a fenntarthatósági- és energiapolitika.  

A Magyar Tudományos Művek Tárának adatbázisa szerint, több mint 100 kutatási közleménye jelent meg. Műveire érkezett hivatkozásai alapján a H-indexe 6-os értékű. Ezen publikációit több mint 20 hazai és külföldi társszerzővel történő közös munka eredményeként sikerült megjelentetni, amely együttműködési lehetőségekért nagyon hálás. Az elmúlt hat évben több mint 60 tudományos és szakmai konferenciaelőadást tartott meg Magyarországon és külföldön egyaránt.  

2018 óta ötször nyerte el az Új Nemzeti Kiválóság Program aktuális ösztöndíját, emellett az MNB Kutatási Kiválóság díját kétszer, a Corvinus Kutatási Kiválóság díját szintén kétszer, az MTA Publikációs Nívódíját egy alkalommal. Több mint hat éve tanít a Budapesti Corvinus Egyetem és a Testnevelési Egyetem BA/BSc, MA/MSc, posztgraduális képzésein magyar és angol nyelven.  

Célja ezen eredményeket és munkákat bővíteni. 

Pénzügy Intézet  

Králik Balázs kereskedői karriert követően érkezett a Corvinusra. Egyetemi tanulmányait a Stanfordi egyetemen matematika és fizika szakon folytatta, fizika doktorátusát Berkeley-ben kapta. Alkalmazott pénzügyi matematikusként főleg ultragyors kereskedési algoritmusok fejlesztésével illetve statisztikai arbitrázzsal foglalkozott.  

Balázs fő kutatási területe a piaci mikrostruktúrák és kereskedési stratégiák elemzése, mintúgy a hagyományos és kripto piacokon, külön figyelemmel a származtatott termékek piacaira.  

Operáció és Döntés Intézet  

Krátki Noémi egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte gazdálkodási és menedzsment, valamint vezetés és szervezés szakon. PhD fokozatát 2022-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.  

Kutatási témája a társadalmi vállalkozások üzleti működése. 2021 előtt külsős oktatóként dolgozott nálunk és tanított Vállalatgazdaságtant, Döntési technikákat magyar és angol nyelven. Majd 2021-től tanársegédként, 2023 őszétől pedig egyetemi adjunktusként folytatta munkáját.  

Közgazdaságtan Intézet   

Philipp Külpmann kutató, közgazdász a kísérleti közgazdaságtan és a játékelmélet területén szerzett tapasztalatot. Korábban a Bécsi Egyetem Bécsi Kísérleti Közgazdaságtani Központjának tudományos főmunkatársa és laborvezetője volt, valamint a Grazi Egyetemen posztdoktori ösztöndíjat kapott.  

A Bonni Egyetemen szerzett közgazdasági végzettséget, majd summa cum laude minősítéssel a Bielefeldi Egyetemen közgazdaságtanból doktorált, ahol fő témája a csapatmunka volt. Publikációit neves folyóiratok közölték – pl. „Comparing Theories of One-Shot Play Out of Treatment” (Journal of Economic Theory), „Probabilistic Transitivity in Sports” (Computers & Operations Research).  

Philipp jelenleg a játékelmélet és a kísérleti közgazdaságtan metszéspontjára fókuszál, beleérte a koordinációs kudarc okait és a kétértelműség stratégiai felhasználását.  

Operáció és Döntés Intézet  

Marieke Pahlke Németországban, a Bielefeldi Egyetemen szerzett diplomát matematikai közgazdaságtanból 2015-ben. Doktori fokozatát a Bielefeldi Közgazdaságtan és Menedzsment Doktori Iskolában, valamint a Bielefeldi Egyetem Matematikai Közgazdaságtani Kutatóközpontjában szerezte meg 2021-ben. Doktori tanulmányai során a Northwestern University és a Paris School of Economics vendéghallgatója volt. Az utóbbi két évet posztdoktori kutatóként a Paris School of Economics kutatóintézetben töltötte.    

Kutatási területei közé az elméleti mikroökonómia, a játékelmélet és az információ-gazdaságtan tartozik. Különösen a hiányos információ és a bizonytalanság stratégiai döntésekre gyakorolt hatását és mások befolyásolására való felhasználását vizsgálja.    

Adatelemzés és Informatika Intézet 

Vállalkozás és Innováció Intézet  

Milos Milicsevics a Budapesti Corvinus Egyetemre a Közép-európai Egyetemről érkezett, ahol pénzügyi (MSc), informatikai (MSc) és MBA diplomát szerzett. A Közép-európai Egyetemen üzleti adminisztrációból elsőként doktorált.   

A Corvinust sokéves tapasztalattal gazdagítja, amit technológiai startupokkal és befektetőkkel folytatott munkája során, valamint vállalati felsővezetőként szerzett.  

Kutatási területei közé az innovációmenedzsment és gazdálkodás, a közpolitika és a vállalkozói finanszírozás tartozik.  

Fenntartható Fejlődés Intézet  

Miskolczi Márk BSc közgazdász diplomát a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán, okleveles közgazdász diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett. Doktori disszertációját 2022-ben védte meg summa cum laude minősítéssel. Kutatási területe az Ipar 4.0 innovációk társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálata, különös tekintettel az automatizálás és mesterséges intelligencia személyközlekedésben és turizmusban betöltött szerepére.

Korábban a Siemens Mobility Kft. Mobilitás divíziójának munkatársaként vasúti digitalizációs projektek témakörében folytatott kutatómunkát. Később a KTI Közlekedéstudományi Intézet Stratégiai és Koordinációs Központjához csatlakozott, ahol tudományos segédmunkatárs majd tudományos munkatárs pozícióban végzett kutatásokat közlekedésbiztonság, közlekedéskultúra és közlekedésinnováció témakörökben.  

Doktori kutatása mellett a Marketing Intézetben oktatott, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap által finanszírozott Tématerületi Kiválósági Program keretében az önvezető személygépjárművek társadalmi-gazdasági témakörében folytatott kutatásokat. Jelenleg a Fenntartható Fejlődés Intézet Turizmus Tanszék adjunktusa, desztinációfejlesztés, mobilitásmenedzsment, marketingkommunikáció témakörökben oktat alapszakos és posztgraduális képzési szinten. Az egyetemi pozíciója mellett szenior kutatóként a NielsenIQ (NIQ) piackutató vállalatnál is dolgozik részmunkaidőben. 

Tudományos közleményei között több SJR-lista szerinti Q1 (D1), Q2 kategóriás, valamint az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának besorolása szerint A és B kategóriás folyóiratcikkek találhatók. Szerzőként és kötetszerkesztőként is több online és nyomtatott tananyag összeállításában működött közre. Önálló szerkesztésben 2023 őszén jelent meg tanulmánykötete az Akadémiai Kiadó gondozásában. 

2020-ban és 2021-ben is elnyerte az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ösztöndíjat, publikációs teljesítménye alapján pedig 2022-ben és 2023-ban Corvinus Kutatási Kiválóság (CKK) elismerésben részesült. 

Társadalom- és Politikatudományi Intézet  

Molnár Gábor Tamás 2009-től politológiát és közgazdaságtant tanult a Corvinuson, ahol 2016-ban kitüntetéses mesterdiplomát szerzett politikatudományból. Doktori tanulmányait egyből megkezdte a Politikatudományi Doktori Iskolában, és 2023-ban summa cum laude minősítéssel doktorált. 

Doktori tanulmányai megkezdése óta nemzetközi kutatási projektekhez csatlakozhatott, amelyek doktori portfóliójának alapját képezték. Témavezetője, Mike Károly egy üzleti és szakmai szerveződésekről szóló kutatásba vonta be, míg mentora, Ilonszki Gabriella egy európai politikatudományról szóló COST Actionbe. 

Doktori tanulmányai megkezdése óta tanít a Közpolitika Tanszéken, ahol társadalomtudományi módszertant, intézményi közgazdaságtant, közösségi gazdaságtant, közösségi döntéseket és közösségi pénzügyi menedzsmentet oktat. 

A Public Policy and Management mesterképzés koordinátora és a Társadalom- és Politikatudományi Intézet Tanácsának választott tagja. Elkötelezett a mentorálás és a tehetséggondozás iránt témavezetőként, valamint a Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdálkodás és Közpolitika szekciójának titkáraként. 

Nemrégiben beválasztották a Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe vezetőségébe. Jelenlegi kutatásai a közpolitikai tanácsadásra (CoREx COST Action), a válságálló kormányzásra (ROBUST Horizon Projekt), és a szabálykövetésre (policy compliance) összpontosítanak. 

Adatelemzés és Informatika Intézet   

Operáció és Döntés Intézet 

Társadalom- és Politikatudományi Intézet

Rajnai Gergely a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett nemzetközi tanulmányok alapszakos, majd politikatudományok mesterszakos diplomát. Ezt követően szintén a Corvinuson szerzett PhD fokozatot 2022-ben a politikatudományok területén. 2021 óta tanársegédként dolgozott a Politikatudományi Tanszéken. 

2016-ban az Egyesült Államokban (Pepperdine University), 2019-21-ben pedig Kanadában (University of Alberta) volt ösztöndíjas kutató, 2015 óta pedig a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzőjeként rendszeresen publikál elemzéseket és kommentálja a politikai eseményeket a médiában. 

 

Kutatási érdeklődése sokrétű, a választási rendszerek, a szavazói magatartás, a játékelmélet és az összehasonlító politikatudomány területein is publikált már mind folyóiratokban, mind tanulmánykötetekben. 

Globális Tanulmányok Intézet  

Dr. Özgün Sarımehmet Duman 2023 szeptemberétől a Globális Tanulmányok Intézet Világgazdasági Tanszékének adjunktusa. Nemzetközi pályafutásának köszönhetően világszerte elismert egyetemeken, többek között Görögországban, Törökországban, Szingapúrban és az Egyesült Királyságban szerzett kutatási és oktatási tapasztalatokkal rendelkezik.  

Miután a Sheffieldi Egyetemen Jean Monnet-ösztöndíjasként posztdoktori kutatást folytatott, három évig a London School of Economics (LSE) és a University of East London (UEL) vendégkutatója, illetve főmunkatársa volt. Az utóbbi időben Törökországban a Hacettepe Egyetem projekttámogatási irodájának vezetője volt, míg a Bilkent Egyetemen nemzetközi politikai gazdaságtant tanított.  

Kutatási területei közé az összehasonlító politika, a nemzetközi politikai gazdaságtan, az ipari kapcsolatok, a gazdasági válságok, a neoliberalizmus, a globalizáció és a financializáció tartozik. A görögországi és törökországi munkaerő-piaci reformokról szóló munkája a Palgrave Macmillan kiadásában jelent meg. A témához számos könyvfejezettel és cikkel járult hozzá, amelyeket rangos folyóiratokban – mint a Journal of Contemporary European Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, European Journal of Industrial Relations,  Economic and Labour Relations Review – publikált.  

Kutatásait különböző intézmények, köztük az Európai Bizottság és a Török Tudományos és Technológiai Kutatási Tanács (TÜBİTAK) is elismerte és támogatta. A közelmúltban a Török Egyetemközi Tanács (ÜAK) docensi címet adományozott neki.  

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet  

Szabó Lilla Petronella a Marketing- és Kommunikációtudomány Intézet adjunktusa. Alap- és mesterszakos diplomáját angol nyelvészetből szerezte. Doktori tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikációtudomány Doktori Programjában végezte, „It’s nothing personal? A linguistic account of the personalization of American political communication” című értekezését 2022-ben védte meg summa cum laude minősítéssel. 2023-ban Corvinus Kutatási Kiválóság díjban részesült. A Corvinus Metafora Műhely alapító tagja és a Budapest Metaphor Circle előadássorozat egyik szervezője.  

Főbb kutatási területei a figuratív nyelvhasználat és az alkalmazott metaforakutatás a politikai kommunikációban. 

Operáció és Döntés Intézet  

Szöllősi Aba pszichológia szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. PhD disszertációját a University of New South Walesen írta tapasztalati tanulás és kockázatos döntéshozás témában. A University of Edinburgh-on töltött két éves post-doktori munka után most a Döntéselméleti tanszék adjunktusaként folytatja munkáját. Kutatása az emberi tanulás és döntéshozás összefüggéseit vizsgálja. 

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet  

Török Anna alap és mesterszakos diplomáját is a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte meg marketing szakirányon. Tanulmányai után 5 évet töltött nemzetközi márkák (például Danone Oikos, Nivea) brand menedzsereként különböző multinacionális cégnél (például Unilever, Danone, Beiersdorf) nemzetközi marketingkommunikáció, stratégiaalkotás és márkázás területén. Először vendégelőadóként tért vissza az egyetemre, illetve közös marketingkutatási projekteket hozott létre egyetemi hallgatókkal a Nivea márka kapcsán. Majd PhD tanulmányait 2018-ban kezdte meg, PhD fokozatát pedig 2023 márciusában szerezte meg.  

Kutatási témái között szerepel többek között az egyenlőség, diverzitás és inkluzivitás a nemzetközi marketingkommunikációban, illetve a fogyasztói magatartás különböző kultúrákban. Anna több hazai és nemzetközi kutatócsoportban tevékenykedett az elmúlt években, mely együttműködések számos publikációs eredménnyel zárultak. Emellett Anna több külföldi rövid tanulmányi úton is részt vett, melynek keretében angol, spanyol és francia nyelven mélyinterjúkat készített és előadást tartott különböző egyetemeken többek között Mexikóban (2019), Panamában (2022), Izlandon (2022) és a Zöldfoki-szigeteken (2022). 

Anna számára fontos a folyamatos tanulás és fejlődés, így a nyelvtanulás mellett jelenleg pszichológiai tanulmányokat is folytat, mely elmélyíti tudását a fogyasztói magatartás pszichológiai vonatkozásai tekintetében és jövőbeli publikációs lehetőségeket biztosít a marketing pszichológiai szakterületén.  

Operáció és Döntés Intézet / Corvinus Institute of Advanced Studies  

Varga Anita BSc tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika alapszakán végezte, majd a BME Alkalmazott Matematikus mesterszakának operációkutatás specializációján szerzett oklevelet 2016-ban. 

2023 januárjában szerzett fokozatot a BME Matematika és Számítástudományok Doktori Iskolájában, Dr. Eisenberg-Nagy Marianna témavezetése alatt. Doktori tanulmányai során kezdetben cseregazdasági egyensúlyi modellekkel foglalkozott, majd később lineáris programozási és lineáris komplementaritási feladatokat megoldó belsőpontos módszerek bevezetésén dolgozott. Az utóbbi témakör eredményei adják doktori disszertációjának vázát. Több kutatási és alkalmazott projektben vett részt tanulmányai alatt, ezáltal lehetősége nyílt részt venni számos hazai és nemzetközi konferencián, továbbá együtt dolgozni más területekről érkező szakemberekkel is, és gyakorlati problémák megoldására alkalmas optimalizálási modelleket kidolgozni. 

A BME Differenciálegyenletek Tanszékének oktatási feladataiba már MSc hallgatóként bekapcsolódott, és a 2021/2022 tanévben a Budapesti Corvinus Egyetem operációkutatással kapcsolatos tárgyainak oktatásában is részt vett óraadóként.  

2023 szeptembere óta adjunktusként dolgozik az Operáció és Döntés Intézetének Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékén, valamint a Corvinus Institute Corvinus Institute for Advanced Studies Corvinus Center for Operations Research csoportjában. 

Fenntartható Fejlődés Intézet  

Vetőné Mózner Zsófia a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett okelves közgazdászként vállalati pénzügy szakirányon és marketingkommunikáció mellékszakirányon. Doktori fokozatát a Környezetgazdaságtan Tanszéken szerezte dr. Csutora Mária témavezetésével. Tudományos érdeklődése középpontjában a fenntartható fogyasztás témakörének vizsgálata áll mind háztartási szinten, mind gazdasági szektorok szintjén. Doktori disszertációjában a magyar lakosság élelmiszer-fogyasztásának ökológiai lábnyomát számszerűsítette és elemezte. 

Doktori tanulmányainak kezdetétől aktívan bekapcsolódott a tanszéki oktatásba és kutatásokba, több hazai és nemzetközi projektben vett részt. Kutatási eredményei nemzetközileg elismert Q1 és Q2-es folyóiratokban jelentek meg, amelyeket nemzetközi konferenciákon is bemutatott. Doktori tanulmányai során a kölni egyetemen volt vendégdoktorandusz.  

Legfontosabb szakterületei: fenntartható fogyasztói magatartás, ökológiailábnyom-számítás, karbonkibocsátások elemzése ágazati kapcsolatok mérlegével, 

Egyetemi docens

A Projekt 1 és a Projekt 2 tantárgy során az adatelemzési és a módszertani feladatokat a hallgatók csoportban végzik. A hallgató a Projekt 1 és 2 tantárgyak során sajátítja el a tudományos megnyilvánulás azon elemeit, amelyek használata a 3. fejezet sikeres megírásához elengedhetetlen 

Adatelemzés és Informatika Intézet   

Asefeh Asemi a Budapesti Corvinus Egyetem Adatelemzés és Informatika Intézetének docense. Tudományos pályája során két doktori fokozatot szerzett. A másodikhoz a doktori tanulmányait a Corvinus Egyetemen 2018-ban kezdte meg, ahol a rangos SH ösztöndíjat is elnyerte.  

Dr. Asemi pályája az iráni Isfahan Egyetemtől kezdve, ahol több mint egy évtizeden át főállású tanárként dolgozott, az új-zélandi Victoria University of Wellington és a malajziai University of Malaya vendégkutatói pozíciójáig terjedt, így gazdag nemzetközi tapasztalatokra tett szert.  

Kutatási érdeklődése – informatika, információs rendszerek, üzleti informatika, MI, IoT, HCI – meglehetősen széles körű. Különösen nagy tapasztalattal rendelkezik a befektetési ajánlórendszerek terén; az adatelemzés, a gépi tanulás és a fuzzy következtetési rendszerek alkalmazásával a befektetői adatok elemzését forradalmasítja.  

Pályafutása során számos elismerést szerzett. Az oktatás és a kutatási kiválóság iránti elkötelezettségét jól példázza, hogy az iszfaháni megbízatása alatt mindvégig a legjobb kutatóként és tanszékvezetőként ismerték el.  

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem magas h-indexszel rendelkező kutatója, aki a Kutatási Kiválóság Díjat (CKK) harmadik alkalommal kapta meg. Asefeh Asemi az általa képviselt területeken elkötelezett a tudás előmozdítása, az együttműködés elősegítése és az innováció ösztönzése iránt. Jövőbeli céljai között szerepel az információs rendszerek és a gazdasági informatika területének további gazdagítása élvonalbeli kutatásokkal a hasonló gondolkodású tudósokkal való együttműködésen keresztül.  

Közgazdaságtan Intézet 

Adatelemzés és Informatika Intézet / Corvinus Institute of Advanced Studies  

Csapó Ádám Balázs 2014-ben szerezte meg PhD fokozatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2013-tól a Széchenyi István Egyetemen, majd 2022 és 2023 között az Óbudai Egyetemen vett részt oktatási illetve K+F feladatok ellátásban. 2023 óta a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója és oktatója. 

Ádám fő kutatási területe a kognitív infokommunikáció, amely az emberi felhasználók és informatikai eszközök hosszabb távú koevolúciójára épülő újszerű, hibrid képességeket vizsgálja, különösen napjaink mesterséges intelligencia és virtuális valóság megoldásainak kontextusában. Ezen a területen belül megalkotta a kognitív infokommunikációs csatornák elméletét, melyet a kollaboratív virtuális valóságban alkalmazott 3D oktatási terek, illetve a 2D digitális környezetek információszervezésénél hatékonyabb 3D digitális munkafolyamatok kialakítása során. 

Fentiek mellett az elmúlt években két magyar startup fejlesztési tevékenyéségben is részt vett: aktív szerepet vállalt egy ipari és oktatási célú desktop 3D platform fejlesztésében, másrészt egy mesterséges intelligencia módszerekre támaszkodó, beszédhang-alapú információs ágens tervezésében. 

Kutatási eredményeit közel 100 nemzetközi publikációban, köztük egy társszerzőként jegyzett könyvben, és több, mint 25 folyóirat-publikációban közölte. Vendégkutatóként másfél évet töltött a Tokiói Egyetemen, K+F tevékenységét meghívott előadóként több országban, így Olaszországban, Hongkongban és Ausztráliában is bemutatta. 

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Corvinus Institute of Advanced Studies  

Jessie Labov a Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék, valamint a Corvinus Institute for Advanced Studies munkatársa lesz. Emellett a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) keretein belül az Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Tanszékének kutatója. Diplomáját a Harvard Egyetemen (BA) és a New York-i Egyetemen (M.A., PhD) szerezte, majd a Stanford Egyetemen posztdoktori ösztöndíjas volt. Ezután az Ohio Állami Egyetem Szláv és Kelet-európai Nyelvek és Kultúrák Tanszékére került.  2015 óta él Budapesten, ahol a Közép-európai Egyetemen szövegelemzési projektek fejlesztésén dolgozott, majd a McDaniel College Budapest tudományos és intézményfejlesztési igazgatója lett. Tudományos munkásságának középpontjában mindig is Közép- és Délkelet-Európa állt, különösen a kivándorlók és a régió kulturális fejlődésének kapcsolatát vizsgálta. A Transatlantic Central Europe: Contesting Geography and Creating Culture Beyond the Nation (CEU Press, 2019) című kötet szerzője,  valamint Friederike Kind-Kovács mellett a Samizdat, Tamizdat and Beyond: Independent Media Crossing Borders before and after 1989 (Berghahn, 2013) című kiadvány társszerkesztője. Jelenlegi projektjei a kulturális örökség digitális megközelítésével foglalkoznak, különös tekintettel a huszadik század második felének magyar és közép-európai kivándorlási útvonalaira. 

Adatelemzés és Informatika Intézet / Corvinus Institute of Advanced Studies 

Lengyel Balázs közgazdász, hálózatkutató. Egyetemi diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte 2004-ben, doktori fokozatát 2010-ben védte meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2006 óta dolgozik kutatóként a Magyar Tudományos Akadémia és jogutódjai intézeteiben. 2013-tól a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos munkatársa, 2018-tól tudományos főmunkatársa. 2010 és 2018 között az International Business School tudományos munkatársa. 

Lendület ösztöndíjasként 2017-ben megalapította az Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Lendület Kutatócsoportot. 2020-ban lett a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos főmunkatársa. Ekkor vett részt a CIAS Laboratory for Networks, Technology, and Innovation csoport megalapításában. 2023-tól a Corvinuson megalakult Center for Collective Learning Board tagja. 2023-tól dolgozik az Egyetem Adatelemzés és Informatika Intézetében. 

Kutatásai a gazdaságföldrajz és hálózattudomány határterületén találhatók. Célja, hogy jobban megértse a társas kapcsolatainkban megvalósuló interakciók szerepét a városok és régiók gazdasági és technológiai fejlődésében, az innovációk terjedésében, és az egyenlőtlenségek kialakulásában. Jelenleg a városi mobilitás hálózatainak városi gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatását vizsgálja. 

Lengyel Balázs 63 folyóirat publikációja közül 40 nemzetközi lapban jelent meg. Publikált többek között a Nature, Nature Communications, PNAS Nexus, Scientific Reports interdiszciplináris folyóiratokban, illetve az Economic Geography, Research Policy, Regional Studies, Journal of Economic Geography, Journal of Technology Transfer szaklapokban. Hivatkozásainak száma az MTMT-ben 1154, a Google Scholaron 1981. Az iWiW kapcsolathálózatról készült kutatásait bemutatták az Álmok Álmodói kiállításon 2022-2023-ban. 

Adatelemzés és Informatika Intézet / Corvinus Institute of Advanced Studies 

Közgazdaságtan Intézet  

Andreas Orland a Jénai Egyetemen és a lisszaboni NOVA Egyetemen tanult, majd a Bonni Egyetemen szerzett diplomát. Ezt követően a Bochumi Egyetemen közgazdaságtanból doktorált. Andreas ezután a Potsdami Egyetemen kapott posztdoktori állást. A Corvinus Institute for Advanced Studies tudományos főmunkatársa volt, majd a Budapesti Corvinus Egyetem docense lett.   

Kutatási területe a viselkedési és kísérleti közgazdaságtan. Ezen belül makroökonómiai kérdésekre (pl. a háztartások vagy a vállalatok viselkedésének vizsgálata az intertemporális optimalizálás során) és az ipari szervezet (pl. a vállalatok közötti összejátszás és az azt elősegítő piaci feltételek bemutatása) témáira összpontosít.  

Pénzügy Intézet  

Schindele Ibolya 2023 szeptemberében csatlakozott a Corvinus Egyetem Pénzügy Intézetéhez, emellett  a CEU Közgazdaságtan tanszékén oktató és a Magyar Nemzeti Bankban külsős akadémiai kutató. Karrierje során több európai intézményben tanított, köztük BI Norvég Üzleti Főiskolán, az EDHEC-en Franciaországban, Toulouse-i Üzleti Főiskolán, és a Bécsi Egyetemen. Doktori fokozatát az Amszterdami Egyetemen szerezte, pénzügyi közgazdaságtan témakörben. Fő kutatási területei a vállalati pénzügyek és a pénzügyi közvetítés. Kutatási cikkei olyan neves szakmai folyóiratokban jelentek meg, mint a Journal of International Economics, Review of Finance, és a Review of Financial Studies. Ibolya jelenleg a Journal of Multinational Financial Management szakmai újság egyik szerkesztője. 

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet  

Székely László Levente szociológiai tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi Karán végezte, doktori (PhD) értekezését 2014-ben védte meg summa cum laude minősítéssel a Budapesti Corvinus Egyetemen.  

Szakmai pályafutásét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Információs Társadalom- Trendkutató Központban (ITTK) kezdte kutatóként. Számos neves piackutató intézettel, civil kutatóhelyekkel, ad-hoc kutatócsoportokkal dolgozott együtt, az elmúlt évtizedben a Kutatópont kutatási igazgatója volt, ahol évi kb. félszáz, zömében piackutatási projekt menedzseléséért felelt. 

2012-ben vette át a nagymintás ifjúságkutatás szakmai irányítását. Vezetésével zajlottak le a 2012-es, 2016-os és 2020-as kutatások. A legutóbbi kutatások 12 ezer fős, a 15-29 éves magyar fiatalokra vonatkozó reprezentatív mintával készültek jelentős médiafigyelmet is generálva. 

Több mint száz tudományos publikációnak (folyóiratcikkek, könyvfejezetek, jelentések) önálló vagy társszerzője, és számos konferencia-előadást tartott elsősorban az ifjúságügy és az információs társadalom tématerületein. 

Kutatási érdeklődése legfontosabb területei az ifjúság mellett az új médiához kötődnek, de ezeken kívül is sok minden érdekli a kultúrafogyasztástól a pénzügyi kultúráig, a társadalomelméleti kérdések megfogalmazásától azok gyakorlati megválaszolásáig, a kutatástervezéstől a kutatások megvalósításáig. 

Adatelemzés és Informatika Intézet   

Tarcsay Zsigmond 2008-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett matematikus szakon, PhD fokozatát 2013-ben szerezte az ELTE Doktori iskolájában, 2022-ben pedig habilitált. 2011-től az ELTE Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai tanszék munkatársa, 2011-2015 között tanársegéd, 2015-2022-ig adjunktus, majd a 2022 óta egyetemi docens, jelenleg félállásban. 2023. február 1-től a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemen dolgozik. Oktatóként az analízis és funkcionálanalízis tárgyakat tanította. Fő kutatási területe a funkcionálanalízis, ezen belül is elsősorban a Hilbert-terek közötti lineáris operátorok elmélete. Rendszeresen publikál nemzetközi folyóiratokban, részt vesz hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. 

 

Adatelemzés és Informatika Intézet   

Johannes Wachs 2019-ben doktorált hálózattudományból a Közép-európai Egyetemen. Ugyanitt alkalmazott matematika szakon MSc diplomát is szerzett. Kutatásai az adat- és hálózattudomány módszereinek felhasználásával a társadalmi, műszaki és gazdasági hálózatok kölcsönhatását és társadalomra gyakorolt hatását vizsgálják. Jelenleg a szoftverek társadalmi és gazdasági hatásait tanulmányozza, különös tekintettel a nyílt forráskódú szoftverekre és a mesterséges intelligenciára.   

A Corvinushoz való csatlakozása előtt a Bécsi Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa, valamint a bécsi Complexity Science Hub oktatója volt. A németországi RWTH Aachen Egyetemen egy évet posztdoktori ösztöndíjasként töltött. Doktoranduszként az Oxford Internet Institute, a berlini Hertie School of Governance és a Magyar Tudományos Akadémia vendégkutatója volt.  

Címzetes egyetemi docens

A Projekt 1 és a Projekt 2 tantárgy során az adatelemzési és a módszertani feladatokat a hallgatók csoportban végzik. A hallgató a Projekt 1 és 2 tantárgyak során sajátítja el a tudományos megnyilvánulás azon elemeit, amelyek használata a 3. fejezet sikeres megírásához elengedhetetlen 

Pénzügy Intézet  

Juhász Jácint Bank és Pénzügy szakirányt végzett 1998-ban a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen, majd 2000-ben menedzsment területen szerzett mesteri diplomát a Műszaki Egyetemen. Doktori disszertációját 2006-ben védte meg. A Kolozsváron újonnan indított magyar nyelvű közgazdasági képzésben kezdte el pályafutását 2000-ben. Előbb, mint óraadó tanár, majd 2006-tól a mai napig, mint egyetemi adjunktus. 2007-től 2011-ig a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatért felelős dékánhelyettese. 2011-ben vendégoktató a kínai Zhejiang University of Science and Technology-n.  

2011-től 2014-ig a Melinda Instal (Székelyudvarhely) épületgépészeti termékek forgalmazásával foglalkozó vállalat stratégiai igazgatója. 2014-től Massimo Zanetti Beverage Group romániai képviseletének pénzügyi igazgatója.  

Oktatási tevékenysége főként a vállalati pénzügyekre, beruházás értékelésre, pénzügyi szimulációkra terjed ki. Két mesteri képzés elindításában volt meghatározó szerepe: 2007-ben a Vállalati Pénzügyi Menedzsment, majd 2023-ban a Vállalati és Pénzügyi Adattan. Fő kutatási és érdeklődési területe a gépi tanulás és neurális hálózatok üzleti szférában való alkalmazása.  

Pénzügy Intézet  

Kóbor Ádám a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát pénzügy szakirányon 1997-ben, illetve PhD fokozatot az Egyetem Gazdálkodástani doktori iskolájában 2003-ban. Számos pénzügyi befektetési és kockázatkezelési témájú tanulmány és könyvfejezet szerzője, illetve társszerzője, és rendszeresen beszél szakmai konferenciákon is. Kóbor Ádám előad a Corvinus Egyetemen, korábban oktatott a George Washington University-n is, illetve aktívan hozzájárul a CFA (Chartered Financial Analyst) Institute tanulmányi programjának alakításához. 

Főállásban Kóbor Ádám 2016 óta a New York University (NYU) alapítványát kezelő befektetési iroda munkatársa: fő területe az alapítványi portfólió eszközallokációjának meghatározása, kockázatkezelés, illetve a likvid kötvénybefektetések illetve magánhitelpiaci befektetések kezelése. 

Szakmai pályafutását Budapesten az Állami Bankfelügyeleten kezdte gyakornokként, ezt követően a Citibanknál illetve a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékkezelési területén dolgozott 1998 és 2001 között. 2001 és 2011 között a Világbank Treasury-jének munkatársa volt, ahol jelzálogkötvény-portfóliókat kezelt és szaktanácsadást végzett jegybanki tartalékkezelők számára. Jelen pozícióját megelőzően dolgozott a Rock Creek Group alapkezelőnél, illetve az Apple kaliforniai központjában, ahol a vállalat likvid megtakarításaihoz és devizakockázat-fedezéséhez kapcsolódó elemzéseket végzett.  

Számviteli és Jogi Intézet 

Printz János Károly közgazdász, okleveles könyvvizsgáló 1978-ban végezett kitűnő eredménnyel az egyetem pénzügy szakának pénzügypolitikai szakágazatán. Pályafutása az elmúlt évtizedekben mindvégig az államháztartás gazdálkodásához, ellenőrzéséhez, majd könyvvizsgálatához kötődött. Fiatal éveiben a Pénzügyminisztériumban, később az Állami Számvevőszéknél töltött be az említett területeken felelős vezetői (osztályvezetői, főcsoportfőnök-helyettesi) beosztásokat, de később könyvvizsgálóként sem szakadt el a közszférától. Elméleti munkássága széles körű, félszáznál több könyvet jegyez szerzőként, szerkesztőként vagy lektorként, s számos szakcikket, tanulmányt is publikált. Négy évtizede vállal szerepet egyetemi oktatásban, valamint szakmai képzésekben. A Corvinus Egyetem Államigazgatási Karán az Államháztartás szervezeteinek számvitele c. tantárgyért felelt, a pénzügyi és számviteli alapszakon az Ellenőrzés és könyvvizsgálat államháztartási témaköreiben ad elő, a számviteli mesterszakon az államháztartás könyvvizsgálatának sajátosságait osztja meg gyakorlatias megközelítésben hallgatóival. Közös cikkek szerzőjeként, lektoraként, konzulensként folyamatosan részt vesz e szakterületek elméleti hátterének, tananyagainak fejlesztésében. Megalakulásától elnöke az MKVK Költségvetési Tagozatának, amely módszertani, továbbképzési tevékenységet végez, s egyben – beleértve neves előadók, így egyetemi oktatók meghívását is – rendszeres szakmai fórumot jelent. Dr. Printz János Károly szeptember 14-én átvehette a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíjat.

Egyetemi tanár

A Projekt 1 és a Projekt 2 tantárgy során az adatelemzési és a módszertani feladatokat a hallgatók csoportban végzik. A hallgató a Projekt 1 és 2 tantárgyak során sajátítja el a tudományos megnyilvánulás azon elemeit, amelyek használata a 3. fejezet sikeres megírásához elengedhetetlen 

Operáció és Döntés Intézet   

Bozóki Sándor az ELTE alkalmazott matematikus szakán végzett 2001-ben. A Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte doktori fokozatát 2006-ban, és ugyanitt habilitált 2019-ben.  

2001 óta a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium Operációkutatás és Döntési Rendszerek Kutatócsoportban dolgozik, 2021 óta kutatócsoport-vezetőként.  

Kutatási területei a preferenciamodellezés, többszempontú döntési modellek, rangsorolás és optimalizálás. Erdős-száma 2. 

Bolyai és ÚNKP Bolyai+ ösztöndíjas, illetve 2014-2019 között egy OTKA-kutatás vezető kutatója. A European Journal of Operational Research és a Central European Journal of Operations Research folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, valamint az Alkalmazott Matematikai Lapok felelős szerkesztője. 

2002 óta tanít döntéselméleti és operációkutatási tárgyakat az egyetem – SZTAKI-ba kihelyezett – Gazdasági Döntések Tanszékén, majd 2006 óta az Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszékén. Vendégoktatóként az ELTE-n, a BME-n, valamint a CEU-n tartott kurzusokat. 

35 szakdolgozat és 2 PhD értekezés témavezetője, és további 11 PhD hallgatóval írt közös cikket. 3 hallgatója nyert OTDK első díjat.  

Számos döntéstámogatási feladat megoldásában vett részt, pl. döntéstámogató rendszer kidolgozása az átoltottság szintjét növelő kutatási projektek csoportos többszempontú modellen alapuló rangsorolására, gyógyszergyári készletmodellezés, a szegedi villamos- és trolitenderben szereplő részszempontsúlyszámok és a részszempontok szerinti értékelési módszerek elemzése, banki projektek rangsorolása. 

 

Kutatási rektorhelyettes 

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet  

Keszey Tamara 25 éve dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetemen. Akadémiai pályafutását megelőzően a KPMG vezető tanácsadója volt, 2004-ben szerezte meg doktori fokozatát, 2019 és 2021 között a Marketing menedzsment tanszék vezetője, 2021 óta az egyetem kutatási rektorhelyettese. Tudományos érdeklődése a vevőkkel kapcsolatos vállalati megértés feltárására, a vevői adatok marketing folyamatokba, termékfejlesztésbe történő becsatornázására, valamint a fogyasztók innováció elfogadási folyamatának megértésére koncentrál olyan új területeken, mint például az önvezető autók. Publikációi a kapcsolódó tudományterületek vezető folyóirataiban jelentek meg, mint például a Journal of Business Research, Journal of Cleaner Production. Hazai és nemzetközi kutatócsoportok tagja, társszerzői között vezető európai egyetemek mellett kiváló amerikai, japán és új-zélandi kutatók egyaránt vannak. Több hazai és nemzetközi kutatási pályázat nyertese, 2021-ben a Horizon Europe magas presztízsű Marie Skłodowska Curie pályázatában vállalt vezető kutatóként szerepet Moreno Frau posztdoktori témavezetőjeként. Évekig látta el Magyarország képvieletét az Európai Marketing Akadémián. Oktatási tevékenysége a marketing menedzsment különböző aspektusaira koncentrál. Oktatási fejlesztéseivel két alkalommal nyerte el az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért leginnovatívabb marketing kurzusának díját, hallgatói több első helyezést szereztek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 

Fenntartható Fejlődés Intézet  

Mizik Tamás a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén diplomázott 1999-ben, majd a Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban szerzett doktori címet 2005-ben. Az értékezésében a magyar tesztüzemek jövedelmezőségi és versenyképességi helyzetét elemezte. A Budapesti Corvinus Egyetemen 2006 óta tanít, alapvetően agrárpolitikai és agrárközgazdasági ismereteket. Kutatási területe szerteágazó, az oktatott témákhoz kapcsolódóan foglalkozik a nemzetközi agrárkereskedelemmel, bioüzemanyagokkal, valamint a fenntarthatóság és versenyképesség kérdéskörével. Ezeken a területeken aktív publikációs tevékenységet folytat. 2010-ben a Corvinus Visiting Scholar program keretében egy évet töltött a University of Missouri egyetemen (Columbia, USA), majd 2019-ben egy szemesztert ugyanitt Fulbright kutatói ösztöndíjjal. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek dolgozott szakértőként vagy tanácsadóként, mint például a FAO, Világbank, az EU Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága, vagy a horvát és a magyar mezőgazdasági minisztérium. Több hazai és nemzetközi kutatási projektnek volt aktív tagja, amelyek közül kiemelésre érdemes az egyetemen jelenleg is futó H2020-as Trade4SD projekt. 

Társadalom- és Politikatudományi Intézet  

Rencz Fanni a Budapesti Corvinus Egyetem Egészségpolitika Tanszékének egyetemi tanára. Kutatómunkája középpontjában az egészségügyi beavatkozások költséghatékonyságának vizsgálatára és közvetlen finanszírozói döntéshozatalra használható egészségi állapot és életminőség mérési és értékelési módszerek fejlesztése áll.  

Kutatási eredményei az egészségügyi erőforrások hatékony elosztását és a társadalmi összegészség maximalizálását szolgálják. Publikációinak száma 105, összesített impakt faktora 323, független hivatkozásainak száma pedig 1290. Kimagaslónak számít, hogy a tudományterületi folyóiratok legjobb 10%-ába (D1) tartozó folyóiratokban összesen 23 első- vagy utolsó szerzős közleménye jelent meg.  

Kutatómunkáját számos díjjal ismerték el, ezek közül kiemelkedő az MTA Prémium Posztdoktori Ösztöndíj, MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj, Corvinus Kutatási Kiválóság Díj, Semmelweis Egyetem Doktorandusz Kiválósági Díja, a EuroQol Research Foundation, a European Society for Dermatological Research, a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság és a Magyar Dermatológiai Társulat ösztöndíjai. A kutatómunka mellett elkötelezett oktató és témavezető, az elmúlt években több mint harminc egyetemi hallgató csatlakozott kutatásaihoz, akik számos díjat nyertek TDK konferenciákon. Jelenleg öt PhD hallgató témavezetője.  

Professor emeritus

A Projekt 1 és a Projekt 2 tantárgy során az adatelemzési és a módszertani feladatokat a hallgatók csoportban végzik. A hallgató a Projekt 1 és 2 tantárgyak során sajátítja el a tudományos megnyilvánulás azon elemeit, amelyek használata a 3. fejezet sikeres megírásához elengedhetetlen 

Közgazdaságtan intézet 

Mihályi Péter 1999 és 2022 között napi rendszerességgel tanított egyetemi szinten közgazdaságtant. Ennek első színtere a veszprémi Pannon Egyetem volt, ahol 2002-től vezetőként irányította az általa alapított Pénzügytan tanszéket; 2015-ben a Közgazdasági Intézet megbízott vezetőjeként is tevékenykedett. 2016 és 2018 között a budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómiai Tanszék vezetője volt, a Közép-Európai Egyetem közgazdasági tanszékén 1996 óta meghívott professzorként tanít.  

2004 óta aktívan részt vesz az MTA köztestületének munkájában, 2022-től az MTA levelező tagjaként. 2008 és 2011 között a Pénzügytani Bizottság elnöke volt, 2004-től pedig választott tagja, 2012-ben alelnöke a Közgazdaságtudományi Bizottságnak.  

Kutatási területei  


1. Lakásgazdálkodás, lakáspolitika (1977-1981) 

2. Nagy-Britannia gazdaságpolitikája (1977-1984) 

3. Az NSZK gazdaságpolitikája (1984-1990) 

4. Munkaérték-elmélet, közgazdasági méréselmélet, makro-statisztikai problémák  (1982-től) 

5. 1945 előtti külföldi adósságok, az államosítások miatti kártalanítás (1987, 2013) 

6. Beruházási ciklusok a szocializmusban (1986-1993) 

7. Fogyasztás és életszínvonal Kelet-Európában és a Szovjetunióban (1989-1990) 

8. Nyugati segítség a posztszocialista transzformációban (1990-1991) 

9. Privatizáció és állami vagyonkezelés Magyarországon és más posztkommunista országokban (1990-től) 

10. Korrupció, gazdasági bűnözés és pénzmosás (1999-től) 

11. Az egészségügy és a nyugdíjrendszer közgazdaságtana (1997-től) 

12. Makroszintű gazdaságpolitika Magyarországon (2005-től) 

13. A gyermekvállalás határhasznai és határköltségei (2018-2019) 

14. Társadalmi egyenlőtlenségek a posztszocialista társadalmakban (2015-től) 

Pénzügy Intézet 

Száz János a Pénzügyi Intézet Apáczai-Csere díjas tanára 1976 óta dolgozik az egyetemünkön. A 90-es évek második felében a Közgazdasági Kar dékánja, később a Befektetések tanszék tanszékvezetője, Zalai Ernő után a Közgazdasági doktori iskola vezetője. 

Tagja volt az erdélyi Sapientia Egyetemet létrehozó 9 tagú Programtanácsnak. A kolozsvári Babes-Bolyai egyetem tiszteletbeli professzora. Megkapta az Egyetemért Aranyérmet, az Egyetemért Emlékérmet, az MNB-től a Popovics díjat, a Pénzügyi Felügyelettől a Prudencia díjat. Erdélyben 22 pénzügyi nyári tábort szervezett, előadó volt az IMF kurzusain több Közép-ázsiai országban.  

Számos új tantárgyat hozott létre a 90-es években a befektetések, értékpapírok, tőzsde témakörben. Régóta kedvenc témaköre az opcióárazás. A tantárgyak mellett kezdeményezője és kiharcolója (MAB) volt szakirányoknak, szakoknak, speciális programoknak: Befektetéselemző szakirány, Gazdaságmatematikai elemző közgazdász szak /amely a Bolognai rendszer elindulása miatt szűnt meg/, BPM /Biztosítás-Pénzügy Matematika/ szak, SPM /Speciális Pénzügy Matematika/ program. Indulástól a múlt évig a GPME szak /osztatlan képzés/ Pénzügy specializációjának vezetője. Az SPM program felelőse a kezdettől fogva a nyugdíjazásáig. 

1999-ben megkapta az Év oktatója díjat. Több szakkönyv és tankönyv szerzője, társzerzője. Legutóbbi könyve a 3 kötetes Numerikus Pénzügyek tankönyv. 

Egykori pénzügyes diákjai között szép számmal vannak egyetemi tanárok, docensek, tanszékvezetők (külföldön is), rangos amerikai egyetemen PhD-zott kutatók, vezető beosztású üzletemberek. 10 elkészült PhD dolgozatnak volt témavezetője. 

Egykori MNB elnöki tanácsadó, majd MNB Jegybanktanácstag. Az 1990-ben újjáalakult tőzsde Tőzsdetanácsának tagja, majd elnöke. Elnöksége alatt alakult át a tőzsde részvény-tőzsdéből integrált elektronikus piaccá, amely már magába foglalta a derivatív ügyletek szekciót is. Tőzsdetanács tagként az ő feladata volt az tőzsdei szakvizsga megszervezése, ideértve Brókerképző Központ felállítását.  

Első szakmai igazgatója volt a Nemzetközi Bankárképző Központnak (amely 1989-ben az első volt a maga nemében a Kelet-Európai régióban), majd éveken át elnöke, és mai napig külsős oktatója.  

Sokáig elnöke volt a hazai Befektetéselemző Egyesületnek, és 3 éven át tagja a Befektetéselemzők Nemzetközi Szervezetének (ACIIA) 7 tagú szakmai testületének, amely a nemzetközi vizsgák kérdéseit és megoldókulcsát ellenőrzi. 

Előadója volt a két népszerű tudományos ismeretterjesztő TV-s sorozatnak, a Mindentudás Egyeteme (TV1, 2005), és a Mindenki Akadémiája (TV5, 2017) sorozatnak. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.22. - 13:51:47