Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Kutatástámogató kurzusok 2021-ben

A Corvinus Egyetem kutatóinak szakmai fejlődését, a nemzetközi publikációs térben való érvényesülését támogatja értékes gyakorlati ismeretekkel és aktuális információkkal a Könyvtár támogatásával újraszervezett képzéssorozat.

A Corvinus Egyetem kutatóinak szakmai fejlődését, a nemzetközi publikációs térben való érvényesülését támogatja értékes gyakorlati ismeretekkel és aktuális információkkal a Könyvtár támogatásával újraszervezett képzéssorozat.

A Corvinus Egyetem kutatóinak szakmai fejlődését, a nemzetközi publikációs térben való érvényesülését támogatja értékes gyakorlati ismeretekkel és aktuális információkkal a Könyvtár támogatásával újraszervezett képzéssorozat.
 

A kutatástámogató kurzusokat a Teams felületén tartjuk, az alábbi témakörökben. A képzéssorozat 2021 január 25-én, hétfőn indul. Az egyes előadások részletes kezdési időpontja megtalálható a jelentkezési lapon. 
A jelentkezéseket január 21-ig (csütörtök) várjuk, a jelentkezési lap kitöltésével és a választott előadások bejelölésével.

Kutatási infrastruktúra a BCE-n 
Trénerek: Fischer Monika, Kőrösi Krisztina
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció 

• a Corvinus polgárai számára elérhető megbízható, lektorált szakirodalmi források és az előfizetett üzleti, pénzügyi, statisztikai adatbázisok kínálatának ismertetése
• hozzáférési módok megválasztásának segítése
• a legális forráshasználat támogatása
• a szakirodalom felhasználói igények szerinti beszerzésének lehetőségei
• a naprakész kutatás eszközeinek, a forráskezelésnek és -rendszerezésnek a bemutatása

Publikációnyilvántartás, MTMT 


Trénerek: Demecs Éva, Lőrinczi Erzsébet, Tóth Judit, Vitéz Veronika
Tervezett időigény:2 × 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció 

• publikációk nyilvántartásával kapcsolatos szerzői feladatok, lehetőségek ismertetése
• a Könyvtár támogató szolgáltatásainak bemutatása
• a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), mint hazai tudományos bibliográfiai adatbázis jellemzőinek vizsgálata
• nemzetközi bibliográfiai adatbázisok jellemzőinek feltárása
• személyes profilok, azonosítók használatának bemutatása
• gyakorlati tudnivalók ismertetése némi tudománymetriai háttérrel

Egyéni publikációs stratégiák 


Trénerek: Hoffmann Ádám, Nagy Zsuzsanna
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció 

• publikációs csatornák, folyóiratrangsorok, mérőszámok, predátor kiadók ismertetése
• hagyományos és újszerű publikációs csatornák bemutatása
• a folyóiratok különféle értékelési módszereinek, mérőszámoknak és rangsoroknak a vizsgálata
• predátor folyóiratok és könyvkiadók jellemzőinek, valamint a felismerhetőségnek és az ellenőrzési módszereknek a feltárása

Tudományos közösségi hálózatok (ASNS – academic social networking sites), digitális repozitóriumok
Tréner: Vitéz Veronika
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció 

• a közösségi hálózatok jellemzőinek, használatuk előnyeinek és hátrányainak bemutatása
• intézményi és tudományterületi repozitóriumok, preprint szerverek jellemzőinek ismertetése
• a Corvinus Kutatásoknak az egyetemi tudástartalom disszeminációjában való szerepe – miért érdemes feltölteni a műveket?
• a hálózatok és a repozitóriumok összehasonlítása

Bibliometriai alapok a tudományos teljesítmények értékelési eljárásaiban
Trénerek: Hoffmann Ádám, Nagy Zsuzsanna
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció 

• alapelvek, mutatók, referencia adatbázisok ismertetése
• nemzetközi példák és helyi követelmények vizsgálata
• lehetőség igények megfogalmazására és a téma megvitatására

Open Access közzététellel kapcsolatos tudnivalók
Tréner: Vitéz Veronika, Schenk Borbála
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció 

• az Open Access alapelveinek, típusainak bemutatása
• a kutatásfinanszírozó testületek követelményeinek ismertetése
• az Európai Bizottság követelményei a Horizon Europe keretprogramban
• a kiadói oldal és a pénzügyi megfontolások vizsgálata
• nemzeti és egyetemi lehetőségek, finanszírozási módok feltárása
• gyakorlati kérdések megtárgyalása

A tudományos kommunikáció újdonságai
Trénerek: Hoffmann Ádám, Nagy Zsuzsanna, Schenk Borbála
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció 

• a nyitott tudományhoz kapcsolódó minták és lehetőségek (open peer reviews, open data, open educational resources, altmetrics…) bemutatása
• Disszemináció és kommunikáció az európai kutatási keretprogram pályázataiban: trendek, követelmények és jó gyakorlatok
• Mit jelent a Responsible Research and Innovation követelménye a tudományos kommunikációra nézve? Nyitott tudomány és citizen science
• lehetőség a téma megvitatására

Academic writing (akadémiai írás angol nyelven) 

Trénerek: Halm Tamás, Kelecsényi Nóra
Tervezett időigény: 4 × 1-1,5 óra + otthoni munka + 1 óra egyéni konzultáció 

• az Egyetem kutatóinak (PhD hallgatók és oktatók) támogatása magas színvonalú angol nyelvű kutatási eredmények eléréséhez
• ez a képzés azoknak a kutatóknak szól, akik már tudják, hogy miről akarnak írni – ideális esetben már vázlatuk is van erről –, és biztosak szeretnének lenni abban, hogy a kutatás leírása kiváló angolságával és formai felépítése révén is a maximális hatást váltja majd ki a célközönségből
• központi témák: átláthatóság, koherencia, egyértelmű és hatékony érvelés, stílus, szókincs, nyelvtan
• a képzés során tárgyalt szövegtípusok: konferencia-összefoglalók, eredeti kutatási cikkek, áttekintő cikkek
• két képzési szinten: Intermediate és Advanced
• a négy csoportos, interaktív órát követően a résztvevők lehetőséget kapnak egyéni konzultációra is

Ezeket a tartalmi elemeket különböző kombinációkban, hat online képzési modulban kínáljuk: 

Képzési modul 1.

Időigény: 3 × 2 óra bemutató, 3 × 1 óra konzultáció
Tartalmi elemek: Kutatási infrastruktúra a BCE-n, Open Access közzététellel kapcsolatos tudnivalók , Egyéni publikációs stratégiák 

Képzési modul 2.
Időigény:  3 × 2 óra bemutató, 3 × 1 óra konzultáció
Tartalmi elemek: Open Access közzététellel kapcsolatos tudnivalók, A tudományos kommunikáció újdonságai, Egyéni publikációs stratégiák 

Képzési modul 3.
Időigény: 3 × 2 óra bemutató, 3 × 1 óra konzultáció
Tartalmi elemek: Egyéni publikációs stratégiák, Publikációnyilvántartás, MTMT, Bibliometriai alapok a tudományos teljesítmények értékelési eljárásaiban 

Képzési modul 4.
Időigény: 3 × 2 óra bemutató, 3 × 1 óra konzultáció
Tartalmi elemek: Kutatási infrastruktúra a BCE-n, Open Access közzététellel kapcsolatos tudnivalók, Tudományos közösségi hálózatok (ASNS), digitális repozitóriumok 

Képzési modul 5.
Időigény: 4 × 1,5 óra, otthoni munka, 1 óra egyéni konzultáció
Tartalmi elemek: Academic writing (különálló tréning) Level 1: Intermediate 

Képzési modul 6.
Időigény:  4 × 1 óra, otthoni munka, 1 óra egyéni konzultáció
Tartalmi elemek: Academic writing (különálló tréning) Level 2: Advanced 


A kurzusokra az alábbi linken elérhető űrlap kitöltésével lehet jelentkezni.

Kérdés esetén a kapcsolattartók Nagy Zsuzsanna (zsuzsanna.nagy@uni-corvinus.hu) Fischer Monika (monika.fischer@uni-corvinus.hu).
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.20. - 16:22:18