Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Közlemény választási kiírásról

Technikai okokból kérnénk mindenkit, aki beadta a jelentkezését, az küldje meg ismételten a dokfb@uni-corvinus.hu, illetve a peter.bera@uni-corvinus.hu email címre.

Kapcsolódó posztok

Kapcsolódó események

Aki még nem jelentkezett, de érez magban kihívást, hogy részt vegyen a Doktorandusz Önkormányzat munkájában az adja be a jelentkezését. A jelöltállítási időszak 2023. május 15-éig módosul.

Választási kiírás

A Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása

DÖK Felügyelő bizottsága az alábbi választási kiírást teszi közzé, amelyhez a doktori iskoláknak lehetőségük nyílik az új hallgatóik aktívabb bevonására a DÖK választási folyamatába. A Küldöttgyűlés képviselőinek megválasztása doktori iskolánkként történik, egy doktori iskola egy választókörzetet képez.

Választás szakaszai

1. Képviselőjelöltek jelentkezése

2. Választás

3. Elnökjelöltek jelentkezése

4. Elnökválasztás a Küldöttgyűlés által


A jelölésre és szavazásra jogosultak személyi köre

A választás során minden, az Egyetemmel doktori képzésen hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz választó és választható. A doktoranduszok abban a doktori iskolában jogosultak jelöltként indulni és a választáson szavazni, amelyhez jogviszonyuk alapján tartoznak. Amennyiben egy doktorandusz több doktori iskolához is tartozik, akkor a választása szerinti, de legfeljebb egy doktor iskolában jogosult szavazni, illetve jelöltként indulni. 

A jelölés módja, helye és ideje

A jelöltállítás elektronikusan történik a jelölt saját email címéről a DÖK Felügyelő Bizottságának email címére (dokfb@uni-corvinus.hu) megküldött jelöléssel. Az érvényes jelöléshez a jelöltnek az alábbiakat kell megjelölnie a jelölésben: 

  • teljes nevét;
  • születési dátumát;
  • NEPTUN-kódját
  • annak a doktori iskolának a megnevezését, amelyben jelöltként indul;
  • opcionálisan egy legalább 200, legfeljebb 500 leütés hosszúságú bemutatkozó szöveget.

A jelöltállítási időszak 2023. március 1-jétől 2023. május 15-ig.

A jelöltek személyének és az általuk megadott adatok közzétételének módja helye és ideje

A jelöltek nevét, bemutatkozását doktori iskolánkénti bontásban a DÖK honlapján bárki számára hozzáférhetően közzé kell tenni, és gondoskodni kell arról, hogy a közzététel tényéről a szavazati joggal rendelkezők elektronikus úton értesítést kapjanak.

A szavazás lebonyolításának módja, helye és ideje

A szavazás elektronikusan történik a Neptun rendszeren keresztül, az Ügyintézés / Kérdőívek menüpont alatt a megfelelő kérdőív kitöltésével.
A szavazás során csak a saját doktori iskola jelöltjeire lehet szavazni. Egy szavazó legfeljebb három jelöltet lehet támogathat. A szavazatok súlya azonos. Egy jelöltre legfeljebb egy szavazat adható. Érvényes a szavazat, ha legalább egy jelöltet támogat a szavazó.

A szavazási időszak 2023. május 16-tól 2021. június 1. 12:00-ig.tart.

A szavazásra legalább 10 egymást követő munkanapot kell biztosítani. Amennyiben a 10. munkanapon a választás érvényességéhez és eredményességéhez szükséges feltételek fennállnak, a szavazást meg kell hosszabbítani. 

A választás érvényes, ha azon a teljes idejű nappali doktori képzésben részt vevő doktoranduszok legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. A választás eredményes, ha a képviselők közül legalább három megválasztásra került. 

A szavazás eredménye közzétételének módja, helye és ideje

Képviselővé doktori iskolánként az a jelölt válik, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az ugyanabban a doktori iskolában sorrendben a következő két legmagasabb szavazatszámot, de legalább egy szavazatot kapott, meg nem választott két jelölt, az általuk kapott szavazatszámok sorrendjében küldöttgyűlési póttag lesz.

A választás eredményét és a százalékos részvételi adatokat doktori iskolánkénti bontásban a DÖK honlapján bárki számára hozzáférhetően közzé kell tenni, és gondoskodni kell arról, hogy a közzététel tényéről a szavazati joggal rendelkezők elektronikus úton értesítést kapjanak.

Jogorvoslat

A választással kapcsolatban bármely doktorandusz a panaszra okot adó tényről vagy körülményről való tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül panasszal élhet az DÖK Felügyelőbizottságához benyújtott panaszával az alábbi elérhetőségen: dokfb@uni-corvinus.hu

A választásra vonatkozó részletes szabályok megtalálhatók a DÖK Alapszabályában.

Budapest, 2023. 04. 25.

Bera Péter s.k.
elnök
BCE DÖK Felügyelő Bizottság

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.18. - 08:16:07