Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Szenátus: Támogatták 11 új mesterszak indítását, elfogadták a könyvtári startégiát

2024-06-17 13:52:00

A testület június 11-én tartotta havi rendszeres ülését, melynek keretében leleplezték Takáts Előd korábbi rektor portréját. A testület továbbá döntött a Hallgatói Követelményrendszer több részének módosításáról, valamint megszavazták a Pro Futura díj idei szenátusi jelöltjeit is.
Budapesti Corvinus Egyetem

Az ülés ünnepi eseménnyel kezdődött. Elkészült a Takáts Elődöt ábrázoló festmény, Heinczné Rási Katalin festő alkotása; ezzel teljes lett az ülésterem falán kihelyezett, az Egyetem volt rektorairól készült portrék sora. A festményt Szabó Lajos megbízott rektor és Takáts Előd közösen leplezték le.

Szabó Lajos köszöntőjében méltatta Takáts Előd szerepét a Corvinus nemzetközi beágyazottságának növelésében, a minőségi Q1-Q2-es, illetve D1-es publikációk számának emelkedésében. Az ő irányításával alakult át az akadémiai szervezet stratégiai szempontok szerint és diszciplináris alapon jött létre az új intézeti struktúra. Takáts Előd rektori munkásságához fűződik a nehéz körülmények között élő tehetséges diákok sikeres egyetemi felvételi felkészülését segítő Illyés Gyula tehetségtámogató program megalapítása. 

Takáts Előd megköszönte az akadémiai vezetésnek, valamint az akadémiai és szolgáltató területet képviselő szenátoroknak a bizalmat és a közös munkát. Kiemelte, a csapatmunka segítette elő az egyetem nemzetközivé válását: több mint kétszeresére nőtt a nemzetközi publikációk száma, kialakultak a nemzetközi professzorok felvételét támogató folyamatok, és első hazai egyetemként nyerte el a Corvinus az AACSB nemzetközi akkreditációt. Ezt a fejlődést bizonyítja, hogy ma már angolul zajlanak a Szenátus ülései is. A korábbi rektor hangsúlyozta, a sikerért keményen meg kell küzdeni, a siker mindig kis lépéseken múlik, és mint a futballban, csak csapatban lehet győzelmet elérni. 

Az ülés ezt követően napirend szerint folytatódott. Szabó Lajos átadta szenátori megbízólevelét Varga Ákosnak, aki Patrick Bohlt váltotta az executive és szakirányú továbbképzésért felelős dékáni pozícióban.   

A testület először a Hallgatói Követelményrendszerrel kapcsolatos előterjesztésekben döntött.  

Támogatták az új Felvételi szabályzat elfogadását, mely a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény változásaiból eredően, az alap- és mesterképzési szakok megváltozott felvételi követelményei miatt vált szükségessé.  

Támogatták A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott elsőfokú kérelmek és a jogorvoslati kérelmek elbírálási rendjének (HKR 2. rész) módosítását, a szabályzat éves felülvizsgálata során technikai pontosítások történtek. 

Támogatták az új Tanulmányi és vizsgaszabályzat (HKR 3. rész) elfogadását, ami szintén a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény változása, illetve az elmúlt tanév gyakorlati tapasztalatai miatt vált szükségessé. Vas Réka oktatási rektorhelyettes elmondta, ez az oktatási terület legátfogóbb szabályzata, melyet részletekbe menően és teljeskörűen elemeztek, több mint 180 módosítási javaslatot vizsgáltak meg. A tényleges változások a következő fontosabb témaköröket érintették: új fogalmak bevezetése, meglévők fogalmak pontosítása; a tanév időbeosztásának hatékonyabb szervezést lehetővé tevő szerkezetűvé való átalakítása; a beiratkozás lépéseinek részletezése; rangsorolásos tantárgyfelvétel lehetőségének megteremtése; a nyelvi tantárgyak és a testnevelés tantárgyak felvételének pontosítása; a tantárgybefogadás, kreditelismerés szabályainak pontosítása; a vizsgajelentkezés határidejének pontosítása; a tantárgyak értékelési kategóriáinak egyszerűsítése, pontosítása; új dékáni méltányossági kérelem kategória kialakítása; a szakmai gyakorlat bejelentési szabályainak módosítása.   

Támogatták – a HÖK és a DÖK egyetértésével – az új Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (HKR 4. rész) elfogadását, melyről a fenntartó fog végső döntést hozni. Vas Réka kiemelte, hosszú egyeztetési folyamat eredménye a megújított szabályzatnak az ösztöndíjrendszerre vonatkozó része, ami a korábbinál jobban motiválja a hallgatókat tanulási teljesítményük növelésében, másrészt kiegyensúlyozottabbá teszi a rendelkezésre álló ösztöndíj elosztását. 

Támogatták a Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi esélyegyenlőségét biztosító szabályzat (HKR 5. rész) módosítását, mely kiegészült a fogyatékosságot igazoló, az egyetem által elfogadható további, szakértői vélemények típusaival. 

Támogatták a Doktori (PhD) szabályzat (HKR 8. rész) módosításának elfogadását, itt is jogszabályi megfelelés okán technikai, minimális pontosítások történtek. 

A következő napirendi pont a Corvinus Könyvtári stratégiája volt, mely a korábban elfogadott kutatási stratégia mellékleteként került előterjesztésre. Szántó Zoltán Oszkár megbízott kutatási rektorhelyettes elmondta, a Könyvtárnak nem volt korábban a Szenátus által elfogadott stratégiája, a most elkészült dokumentum célja, hogy a kutatási infrastruktúra jelenlegi elemeire, egyúttal a Könyvtár hagyományos feladatkörére és szolgáltatáskínálatára építve meghatározza azokat a fejlesztési irányokat és tevékenységi területeket, melyek hozzájárulnak az Egyetem egyéni és intézményi szintű sikerességének előmozdításához. A dokumentumot előzetesen a Kutatási Bizottság és az Elnöki Testület is elfogadta, a szenátorok is egyhangúlag támogatták. 

Harmadik napirendi pontként új mesterképzési szakok alapításáról és indításáról tárgyalt a Szenátus. Idén év elején fogadta el a testület az új mesterképzési portfólió koncepcióját, ez alapján határozták meg első körben azt a 11 új szakot, melyek indítását a 2025/2026. őszi félévtől tervezi az Egyetem. Vas Réka megköszönte az előkészítésben résztvevők, különösen Havran Dániel megbízott dékán intenzív munkáját, hangsúlyozta, a fejlesztési munka valójában most indul a programok tartalmi felépítésével.  

Havran Dániel összegezte, hogy a nemzetközileg is vonzó és a piaci igényekhez illeszkedő új mesterképzések rendszere a két- és egyéves mesterszakok dinamikusan egymásra épülő rendszerén alapszik. A most meghatározott 11 új képzésből kettő kétéves mesterszak (Általános menedzsment,  Innováció és menedzsment) lesz, mindkettő 4-4 specializációval  rendelkezik a második évtől (Általános menedzsment: Stratégiai projektmenedzsment specializáció, Nemzetközi sportüzlet specializáció, Diverzitásmenedzsment specializáció, Haladó ellátásilánc-menedzsment specializáció, illetve Innováció és menedzsment: Agilis vállalkozás specializáció, Digitális innováció specializáció, Design, üzlet, társadalom specializáció, Fenntarthatósági menedzsment és vállalkozás specializáció). A specializációk mindegyike önálló, egyéves mesterképzésként is elvégezhető lesz. Különálló, új egyéves programként indul majd a Társadalmi adattudomány mesterképzési szak, illetve a meglévő kétéves nappali MBA szak versenyképesebb, egyéves alternatívája is. A Szenátus egyhangúlag támogatta a 11 új képzés létesítését és indítását a 2025/2026-os tanévtől. 

Negyedik napirendi pontban személyi ügyekben döntött a testület. Két hónappal ezelőtt írták ki a pályázatot a mesterszakokért felelős dékáni pozícióra, egy pályázat érkezett, Havran Dánielé, aki megbízott vezetőként már tavaly október óta irányította az új képzési portfólió kialakítását. Vas Réka kiemelte, ezzel Havran Dániel már előzetesen bizonyította szakmai rátermettségét és a feladat iránti motiváltságát. A Szenátus támogatta a dékáni pályázatot. 

Egyetértett továbbá a testület a Doctor et Professor Honoris Causa cím adományozásával Paul Shrivastava részére. Szántó Zoltán Oszkár kutatási rektorhelyettes elmondta, Paul Shrivastva a környezettudomány és a vállalati fenntarthatóság világszerte elismert, innovatív tudósa, együttműködése a Budapesti Corvinus Egyetemmel 2012 óta tart, kurzust is tartott, előadói szerepet is vállalt, aktív tudományos kapcsolatokat ápol a különböző intézetek kutatóival. Folyamatosan együttműködik a CIAS Gazdaságetikai Központ kutatóival, 2019 óta Zsolnai Lászlóval kilenc közös publikációja született (egy könyv és nyolc tanulmány).    

Összesen 19 különböző kollégára érkezett jelölés a szenátusi választókörzetekből az ide Pro Futura díjra. A díjat a fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány alapította, évente adományozhatja annak a legfeljebb két egyetemi munkatársnak, aki több éven át kiemelkedő szerepet játszott az egyetem megújulási folyamatában és/vagy jelentősen hozzájárult az egyetemi stratégia megvalósításához, ezáltal erősítve az intézmény hírnevét, és/vagy értékes hozzájárulást tett az egyetem jövőjéhez tudományos iskolateremtő tevékenységével. A díj odaítélésével díszoklevél, emlékplakett és bruttó 2 000 000 forint pénzjutalom jár. A Kuratórium döntéséhez a Corvinus Kitüntetési Bizottsága mellett az Egyetem Szenátusától, Elnöki Testületétől, illetve a Hallgatói Önkormányzattól is kérhet javaslatot. Múlt évben a fenntartó nem osztotta ki az elismerést, szenátori kérdésre válaszolva Szabó Lajos elmondta, bővebb indoklást nem kaptak erről a kérdésről. Idén a legtöbb szenátori szavazatot Szántó Zoltán Oszkár megbízott kutatási rektorhelyettes, CIAS dékán, a második legtöbb szavazatot pedig Szántó Richárd alapképzésekért felelős dékán kapta, így ők lettek a Pro Futura díj idei szenátusi jelöltjei. 

Napirend után Zsóka Ágnes akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes, az Akadémiai Életpálya Bizottság elnöke adott tájékoztatást a legutóbbi tudományos főmunkatársi és docensi pályázatokról. Az AÉB támogatta Goran Lešaja (CIAS) tudományos főmunkatársi, valamint Kiss Gergely (Adatelemzés és Informatika Intézet), Berezvai Zombor (Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet), Moreno Frau (Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet) és Gregor von Schweinitz  (Közgazdaságtan Intézet) docensi kinevezését. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.15. - 01:35:42