Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Szenátus: elfogadták a megújított Minőségügyi Kézikönyvet, akadémiai kinevezésekről is döntöttek

2024-04-15 16:08:00

A testület ülésén – mely az egyetem történetében először angol nyelven zajlott – a szenátorok tájékoztatást kaptak a Professzori Testület múlt évi tevékenységéről, valamint a rektori pályázati folyamat menetrendjéről is.
Budapesti Corvinus Egyetem

Az ülés kezdetén Szabó Lajos megbízott rektor átadta megbízólevelét Stanley Allen Ward Jr. szenátornak, aki a közelmúltban lezajlott rendkívüli választást követően az 5. választókörzet (Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet) képviseletében csatlakozott a testülethez. 

Az első napirendi pont a Corvinus minőségirányítási koncepcióját bemutató Minőségügyi Kézikönyvének elfogadása volt. Vas Réka oktatási rektorhelyettes elmondta, azért volt szükségszerű a dokumentum 2018-as verziójának frissítése, mert az elmúlt években az egyetem struktúrájában, működésében és folyamataiban is számos változás történt, ami érintette azok minőségbiztosítási szempontjait is. A folyamatok többsége az oktatáshoz kapcsolódik, ezért az Oktatási Bizottság is tárgyalta, illetve támogatta a dokumentumot. Miután a Magyar Akkreditációs Bizottság az ESG minőségbiztosítási szabvány alapján értékeli az egyetem működését – májusban esedékes a látogatásuk -, a kézikönyvben egyértelműbbé tették az ESG-szabványokkal való harmonizációt. A rektorhelyettes hozzátette, a kézikönyvben leírt folyamatok már most is így működnek az egyetemen, beépültek a mindennapi életünkbe.  

Anthony Radev, a Corvinus elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, az egyetem stratégiai célkitűzése a minőségorientált és hallgatóközpontú képzési rendszer kialakítása és működtetése, ehhez pedig szükséges a megfelelő minőségi sztenderdek meghatározása és alkalmazása, a kapcsolódó folyamatok monitorozása. Hozzátette, az elmúlt évekből már rendelkezésre állnak adatok, hallgatói visszajelzések, melyek segítenek a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztésében. Ezt a szemléletet kívánják kiterjeszteni és érvényesíteni az egyetem minden szolgáltatási területén. 

Szántó Zoltán kutatási rektorhelyettes a kutatási területre vonatkozóan azt emelte ki, hogy az egyetem az elmúlt években nagy fejlődésen ment keresztül a publikációk számát tekintve, a következő időszakban a publikációk minőségére kell koncentrálni, a kézikönyv ezekhez a belső mechanizmusokhoz is támpontot nyújt. 

A Szenátus támogatta a Minőségügyi Kézikönyv elfogadását. 

A második napirendi pontban a csíkszeredai, székhelyen kívüli képzések törléséről döntöttek. A testület egyhangúlag támogatta ezen képzések törlését az Oktatási Hivatal nyilvántartásából, miután ezek a képzések évek óta nem indultak, és az egyetem nem is kívánja a jövőben ezeket folytatni. 

A harmadik napirendi pontban a Szenátus személyi kérdéseket tárgyalt. Támogatta a testület professor emeritusi cím adományozását a magyar és az európai közgazdaságtudományi élet meghatározó személyisége, Csaba László, a Közgazdaságtan Intézet egyetemi tanára, illetve a pénzügyi matematikai és a matematikai kutatás egyik kiemelkedő alakja, Medvedev Péter, az Adatelemzés és Informatika Intézet egyetemi tanára részére. A testület támogatta továbbá Robert Faff  kutatóprofesszori kinevezését a Pénzügy Intézetbe és a CIAS-ba. Faff professzor korábban kiemelkedő nemzetközi egyetemeken dolgozott, kutatási igazgatói, dékánhelyettesei pozíciókat is betöltött, kiemelkedő publikációs eredményekkel rendelkezik a vállalati pénzügyek és a számvitel területén. 

Az Akadémiai Tanácsadó Testület (ATT) tagságának megújításáról is döntöttek a szenátorok.  Az ATT az Akadémiai Életpálya Bizottság (AÉB) munkájához nyújt szakmai támogatást az akadémiai előléptetési és rekrutációs folyamatban, tagjai az Egyetem által oktatott képzési területek, kutatott tudományterületek nemzetközileg elismert hazai vagy külföldi, felsőoktatási tapasztalattal is rendelkező szakértői közül kerülnek ki. Zsóka Ágnes akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes elmondta, a testületi tagok egy részének a mandátuma lejár, így megújításra szorul; egyúttal az intenzív előléptetési és rekrutációs folyamatok miatt szükségessé válik az ATT létszámának bővítése. Az előterjesztés 9 korábbi testületi tag megbízatásának hosszabbítását, 18 új tag felkérést javasolja, utóbbiakra az ajánlás az intézetvezetőktől, a Professzori Testülettől érkezett, jelölésüket az AÉB is támogatta.  

A Szenátus támogatta az Akadémiai Tanácsadó Testület megújítandó, valamint újonnan felkérendő tagjait: 

Belső tagok 

 1. Prof. Dr. Balázs Zoltán, egyetemi tanár, Társadalom- és Politikatudományi Intézet– új jelölt 
 1. Prof. Dr. Baranyi Péter Zoltán, kutatóprofesszor, CIAS – új jelölt 
 1. Prof. Dr. Benczes István Zsolt, egyetemi tanár, Globális Tanulmányok Intézet– új jelölt 
 1. Prof. Dr. Benczes Réka Ágnes, egyetemi tanár, Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet – hosszabbítás 
 1. Prof. Dr. Berlinger Edina, egyetemi tanár, Pénzügy Intézet – új jelölt 
 1. Prof. Dr. Csóka Péter, egyetemi tanár, Pénzügy Intézet – hosszabbítás 
 1. Dr. De Leon Almaraz, Sofia, docens, Operáció és Döntés Intézet – új jelölt 
 1. Prof. Dr. Gillman, Max Kenneth, kutatóprofesszor, Közgazdaságtan Intézet – új jelölt 
 1. Prof. Dr. Goodwin, Andrew John Anthony, kutatóprofesszor, Számviteli és Jogi Intézet – új jelölt 
 1. Prof. Dr. Gorton, Matthew John, kutatóprofesszor, Fenntartható Fejlődés Intézet – új jelölt 
 1. Prof. Dr. Kenesei Zsófia, egyetemi tanár, Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet – új jelölt 
 1. Dr. Marton Péter, docens, Globális Tanulmányok Intézet – hosszabbítás 
 1. Prof. Dr. Mizik Tamás, egyetemi tanár, Fenntartható Fejlődés Intézet – új jelölt 
 1. Dr. Petsinis, Vasileios, docens, Globális Tanulmányok Intézet– új jelölt 
 1. Prof. Dr. Primecz Henriett, egyetemi tanár, Vezetéstudományi Intézet – új jelölt 
 1. Prof. Dr. Solymosi István Tamás, egyetemi tanár, Operáció és Döntés Intézet – hosszabbítás 

 

Külső tagok 

 1. Prof. Dr. Bunget, Ovidiu Constantin, egyetemi tanár, FEAA (Faculty of Economics and Business Administration West University of Timişoara – új jelölt 
 1. Dr. Dallago, Bruno, professor, Department of Economics and Management, University of Trento hosszabbítás 
 1. Prof. Dr. Durfee, Mary H., professzor emerita, Michigan Technological University – új jelölt 
 1. Prof. Dr. Fülöp András, egyetemi tanár, ESSEC Business School – új jelölt 
 1. Prof. Dr. Ims, Knut O. J, egyetemi tanár, Norwegian School of Economics in Bergen – hosszabbítás 
 1. Prof. Dr. MacCarthy, Bart, egyetemi tanár, Nottingham University, Business School – hosszabbítás 
 1. Dr habil. Molnár Bálint, docens, ELTE – új jelölt 
 1. Prof. Dr. N. Rózsa Erzsébet, professor emerita, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – hosszabbítás 
 1. Dr. Sass Magdolna Ildikó, hab. docens, HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapesti Gazdasági Egyetem – új jelölt 
 1. Prof. Dr. Tarrósy István, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem – új jelölt 
 1. Dr. Virág Gábor, docens, Rotman School of Management, University of Toronto – hosszabbítás 

 

Az ülés napirenden kívüli témákkal folytatódott.  Tátrai Tünde, a Professzori Testület (PT) elnöke beszámolt 2023. évi tevékenységükről. A testület számos megbeszélést tartott a kollégákat érintő ügyekben, olyan kérdéseket tárgyaltak, melyek a testület tagjait foglalkoztatják, az egyetemi tanárok életpályáját, tevékenységét közvetlenül vagy közvetett módon érintik.  Ezek közül a PT elnöke hármat emelt ki: tartottak egy bemutatkozó eseményt az egyetemi tanári címet kapott kollégák számára, szerveztek egy moderált beszélgetést meghívott egyetemi kollégák részvételével az akadémiai szabadság, egyetemi autonómia kérdéskörében, valamint az egyetem kutatási stratégiája kapcsán személyesen egyeztettek a kutatási és az akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettesekkel. Tátrai Tünde hozzátette, a PT Elnökség munkája során továbbra is olyan viták lefolytatását és javaslatok megtételét szorgalmazza, amelyek hozzáadott értékkel bírnak az egyetem számára, és egy olyan közösség véleményét közvetítik, melynek súlya, jelentősége van az egyetemi közösségben.  

A szenátusi ülés végén Zsóka Ágnes röviden ismertette a rektori pályázati folyamat további menetrendjét.  A jelölteknek, amennyiben nem a Budapesti Corvinus Egyetemen egyetemi tanári címet szerzett pályázók, a rektori pályázattal párhuzamosan egyetemi tanári pályázatot is be kell nyújtaniuk (ennek elbírálását az AÉB végzi), mert ez a rektori pozíció betöltésének feltétele. A beérkező jelentkezéseket először a kuratórium vizsgálja meg formai megfelelőség szempontjából. A formailag megfelelő pályázatokat az egyetemi közösség, a hallgatók és a munkatársak is megismerhetik az egyetem belső kommunikációs felületein. A jelöltek munkatársi, illetve hallgatói fórum keretében személyesen is bemutatkoznak, ahol az egyetemi polgárok kérdéseire is válaszolnak. A rektori pályázat szenátusi véleményezését előkészítő eseti bizottság ezt követően előterjesztést tesz a Szenátus felé, jelöltenként külön-külön értékeléssel, rangsorolás nélkül. A Szenátus szintén jelöltenként fog véleményező szavazást tartani; ennek eredménye kerül majd döntéshozatalra a fenntartó kuratóriuma elé. 

A szenátorok az ülés plenáris részének lezárását követően a Faculty Clubban folytattak beszélgetést az új Intézményfejlesztési Terv indikátorairól és célértékeiről. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.21. - 07:21:31