Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Szenátus: elfogadták a Corvinus 2023-as éves jelentését

2024-05-13 12:15:00

Módosult a testület ügyrendje is: az angol mint munkanyelv rögzítése mellett rendkívüli helyzetben határidőn túl, az ülés napja előtt 3 nappal is benyújtható előterjesztés.
Budapesti Corvinus Egyetem

Május 7-i ülésén három napirendet tárgyalt és ugyanaznap három témában írásban szavazott a testület.  

Egyhangúlag támogatták a Szenátus ügyrendjének módosítását két pontban. Márciustól Stanley Allen Ward Jr. mesteroktató személyében új, külföldi szenátora van az egyetemnek, ezért a testület munkanyelvének változására volt szükség. Az ülések angol nyelven zajlanak, ezzel együtt magyar nyelvű hozzászólásokra is van lehetőség, és a következő szenátusi ciklusig igény szerint szinkrontolmácsolás biztosított. Továbbá bekerült az ügyrendbe, hogy rendkívüli sürgősségű és a Szenátus elnöke által halaszthatatlannak ítélt esetben határidőn túl, de legkésőbb 72 órával az ülés időpontját megelőzően is benyújtható előterjesztés, ilyenkor a szenátus ülését megelőző 24. óráig van lehetőség módosítási javaslatok beküldésére. 

A szenátorok személyi ügyben is döntöttek: támogatták Professor Emeritus cím adományozását Tóth József, a Fenntartható Fejlődés Intézet professzora számára. Tóth József, aki akadémiai nagydoktori értekezését idén védte meg, négy évig volt az Agrárközgazdasági Tanszék vezetője, nyolc évig a Gazdálkodástudományi Kar dékánhelyettese, tanszékének, intézetének ma is elkötelezett és aktív tagja, széleskörű oktatási, kutatási, valamint közéleti tevékenysége mellett aktív szerepet vállal a fiatal generáció mentorálásában.  

Az utolsó napirendi pontban a Szenátus egyetértett a HÖK Alapszabály 1. mellékletének módosításával, mely szerint a diákszervezeti akkreditációs eljárásban – az értékteremtő szakkollégiumi tevékenységet támogatandó – új, önálló ‘szakkollégium’ kategóriát hoznak létre.  

A május 7-i ülés napján három további témában írásban is szavaztak a szenátorok, erre azért volt szükség, mert az előterjesztések beküldése határidőn túl történt.  A Szenátus által már korábban elfogadott Minőségügyi kézikönyvben technikai pontosításokat vezettek át, ezért a döntést ismételten meg kellett erősíteni. A nem Erasmus+ forrásból finanszírozott mobilitási programok esetében szoros határidővel kell az egyetemnek lépéseket tennie, ezért – a programspecifikus szabályok hiányában – az egyetemi a külföldi részképzési szabályzat kiterjesztése szükséges a 2024/2025. tanévre vonatkozó finanszírozási és mobilitási pályázatokra.  

Szintén írásban voksoltak az Egyetem 2023. évi beszámolójának, számviteli beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról. A szavazás lezárása előtt Domahidi Ákos kancellár elmondta, idén készült el először ebben az új formájában a nyilvánosság számára is informatív jelentés. Kiemelte, az Egyetem – az előző három évhez hasonlóan – 2023-ban is működési megtakarítással zárta az évet, ami lehetővé teszi az intézményfejlesztési terv fejlesztési programjainak finanszírozását. A könyvvizsgálói jelentés nem fogalmazott meg észrevételeket és a közhasznúsági jelentés is pozitívan nyilatkozik a beszámolóról. 

A Szenátus az írásbeli szavazáson mindhárom előterjesztést támogatta. 

A napirendet követően a szenátorok tájékoztatást kaptak az Akadémiai Életpályamodell (AÉM) cikluszárásának és az új ciklus indításának eredményeiről.  Zsóka Ágnes akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes összefoglalóan elmondta, hogy a 6 szemeszter adatai alapján az oktatási terhelés tekintetében a lezárt életpályaciklussal rendelkező kollégák túlnyomó többsége teljesítette (több, mint fele túl is teljesítette) az elvárásokat. Hozzátette, az oktatásminőség megítélését tekintve az első ciklusban csak a HalVel/MyView eredményekre tudtak építeni, a következő periódusban már a Corvinus Teaching Excellence (CTE) átfogó, komplex értékelési rendszerének adataira támaszkodnak. Zsóka Ágnes kiemelte, a kutatási teljesítmény az elmúlt három évben összegyetemi szinten látványosan emelkedett: háromszorosára nőtt a publikációk száma, a cikkek egyre magasabb minőségű folyóiratokban jelennek meg – kollégák mintegy háromnegyede teljesítette, sőt mennyiségben és/vagy minőségben akár túl is teljesítette a publikációs elvárásokat. A rektorhelyettes hozzátette, egyre többen teljesítik sikerrel a megújult, nemzetközi gyakorlatra épülő akadémiai előmeneteli kritériumokat is. A következő periódusban az akadémiai munkatársak 35%-a oktatáshangsúlyos, 43%-a kiegyensúlyozott, míg 22%-a kutatáshangsúlyos pályán folytatja tevékenységét. 

Ezt követően Csenterics Zsuzsanna HR vezető adott rövid tájékoztatást az akadémiai terület 2024. évi alapbérfejlesztéséről, mely az AÉM cikluszárásából származó objektív adatok alapján, egységes szempontrendszer mentén és az egyéni teljesítmény alapján differenciáltan történt.  

Az ülésen érkezett még kérdés a TDK lebonyolítása során jelentkező informatikai problémákkal kapcsolatban. Barta Márton válaszában elmondta, az IT terület dolgozik egy olyan új, a Moodle-t kiváltó platform létrehozásán, amely megoldást fog adni az évek óta fennálló nehézségekre.  

Szintén szenátori kérdésre reagálva Domahidi Ákos kancellár összefoglalta, a fenntartó által 2025. június végéig biztosított 1,5 milliárd forint fejlesztési támogatás több mint 50%-át oktatásfejlesztési célokra fordítja az Egyetem, 450 millió forintot pedig infrastrukturális beruházásokra, épületfelújításra, illetve informatikai fejlesztésekre.  

A tanácskozás végén Szabó Lajos megbízott rektor ismertette a kuratórium titkárának írásos tájékoztatását a rektori pályázattal kapcsolatban. A nemzetközi kiírásra négyen jelentkeztek, közülük egy pályázó felelt meg a Nemzeti Felsőoktatási törvény előírásainak és a MAB egyetemi tanári követelményrendszerében szereplő minimum elvárásoknak, a három másik jelentkezőnél vagy a magyarországi egyetemi tanári kinevezéshez szükséges tudományos teljesítmény marad el az elvárt minimumszinttől, vagy a felsőoktatási vezetői tapasztalat nem volt elegendő. A szenátorok a pályázók nevének említése nélkül megismerhették az indoklásban szereplő adatokat. Szabó Lajos végezetül elmondta, május 22-én tartják a testület következő ülését, ahol a rektori pályázat szenátusi véleményezését előkészítő eseti bizottság, valamint az akadémiai életpálya bizottság előterjesztései alapján a Szenátus megtartja véleményező szavazását. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.26. - 14:27:16