Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

’MTA A’ kategóriás lett a Vezetéstudomány szakfolyóirat

2023-06-20 09:41:00

Megjelent a periodika 2023 júniusi száma, díjazták a 2021-es évfolyam kiemelkedő publikációit.
Budapesti Corvinus Egyetem

A havonta megjelenő Vezetéstudomány szakfolyóirat a gazdálkodástudomány és a vezetéselmélet meghatározó, több mint 50 éves múltra visszatekintő tudományos lapja. A folyóiratban megjelenő cikkek a szervezetek működésének számos aspektusát vizsgálják: a struktúra, a folyamatok és a teljesítmény vonatkozásai mellett egyforma figyelmet szentelve a kulturális, magatartási és technológiai kérdéseknek. A Vezetéstudomány fontos értéknek tartja multidiszciplináris hátterét, a gazdálkodástudomány nézőpontja mellett épít a szociológia, a pszichológia, a közgazdaságtan, a politikatudomány és a kommunikációelmélet eredményeire is. 

 

A-kategóriás besorolás 

 

A szerkesztőség örömmel tájékoztatja az olvasókat, szerzőket, bíráló kollégákat és a tudományos közösséget, hogy az MTA IX. osztály által közétett, 2023. június 1-től érvényes besorolás alapján 2023-tól a Vezetéstudomány folyóirat „MTA A” kategóriába került besorolásra. 

 

 

Legjobb és kiváló cikk díjak  

 

A Vezetéstudomány folyóirat szerkesztőbizottsága elhivatott a folyóiratban megjelenő cikkek magas minőségének megőrzése és fejlesztése mellett, és a 2017-es évfolyamtól kezdődően díjazza a lapban megjelent legjobb és kiváló cikkeket. A 2023. június 15-i rendezvényükön ezúttal a 2021-es megjelenésű évfolyam legjobb és kiváló cikkeit elismerő okleveleket adták át a szerzőiknek. A díj odaítélésekor a cikkeket az olvasottságuk, a bemutatott téma újszerűsége, módszertani megalapozottsága, a feldolgozott irodalom minősége, a cikk gyakorlati és elméleti relevanciája, illetve a szakirodalomba való beágyazottsága alapján értékelte a Szerkesztőbizottság. A díjnyertes tanulmányok és szerzők: 

 

Legjobb cikk: 
– Edőcsény, K. I., & Harangozó, G. (2021). Fenntartható üzleti gyakorlatok a divatiparban: A hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások példáján keresztül. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(6), 2–17. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.06.01 
 
Kiváló cikkek: 
– Cserháti, G., Obermayer, N., Fehérvölgyi, B., & Csizmadia, T. (2021). Az autentikus vezetés jellemzőinek vizsgálata hazai felső vezetők élettörténetében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(4), 109–121. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.09 

– Garai-Fodor, M., Csiszárik-Kocsir, Ágnes, & Varga, J. (2021). Az önkéntesség motivációs ereje értékrendalapú megközelítés a Z generációs fiatalok körében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(10), 42–56.https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.10.04 

 

 

A legfrissebb LIV. évfolyam 6. szám, a “Társadalmi innováció” tematikus szám tartalma:  

 

– Raffayi-Danyi Ágnes – Bogdány Eszter – Dabrónaki-Priszinger Krisztina 

Híd a felsőoktatási emberi erőforrások alapképzés és a munkaerőpiaci kompetenciaelvárások szakadéka felett 

 

A kutatás célja a munkáltatói kompetenciaelvárások és a felsőoktatásban fejlesztett kompetenciák közötti különbségek feltárása volt. A Q-módszertant alkalmazó vizsgálat rámutatott az olyan képességek és attitűdök fontosságára, mint az asszertív kommunikáció, az időmenedzsment, valamint az empátia és a nyitottság. 

 

– Kővári Edit – Hargitai Dávid – Liska Fanny 

Aki kimarad, az tényleg lemarad? – Hallgatók mindennapi és munkahelyi FOMO-jelenségének és közösségimédia-függőségének összefüggés-vizsgálata három magyar egyetemen 

 

A szerzők kutatása az általános és munkahelyi FOMO-jelenség dinamikáit vizsgálja a közösségimédia-addikció függvényében. Elemzésükben két-két faktort azonosítottak mindkét FOMO-jelenség esetében. 

 

– Obermayer Nóra – Máhr Tivadar– Banász Zsuzsanna 

A digitalizáció társadalmi hatásainak vizsgálata hazai szakértők véleményének tükrében 

 

A tanulmány célja a digitalizáció társadalmi hatásainak feltérképezése, annak vizsgálata, hogy a digitalizáció társadalomra gyakorolt hatásainak megítélése függ-e a kutatásba bevont szakértő egyéni (életkor, végzettség) vagy szervezeti (képviselt szervezet szektora) jellemzőjétől.   

 

– Katona Andrea – Birkner Zoltán– Németh Kornél– Péter Erzsébet 

Ipari digitalizációra való felkészülés eltérő méretű hazai cégeknél 

 

A szerzők felméréséből többek között kiderül, hogy egyre több vállalat tette meg az első lépéseket az ipari digitalizáció irányába, amely gyökeresen változtatja meg a cégek belső folyamatait, és a KKV-k közül sokan még felkészültebbek a változásokra, mint a nagyobb cégek. 

 

– Kozma Dorottya Edina – Fehér Helga – Bosnyák-Simon Nikolett 

Fókuszban a vállalkozói jellemvonások – Tudományos publikációk elemzése a bibliometria módszerével 

 

Jelen tanulmány a nemzetközi tudományos folyóiratok publikációiban megjelenített vállalkozói jellemvonások (entrepreneurial traits) szókapcsolat bibliometriai elemzésére fókuszál, azzal a céllal, hogy feltárja az adott tématerülethez kapcsolódó publikációs kapcsolatokat.   

 

 

 

  1. évi tematikus számok felhívásai

 

A 2024. évre vonatkozó, 2023. április 15-ig beérkezett tematikus szám kérelmeket a szerkesztőbizottság megvitatta, és a következő tematikus számok támogatásáról döntött (a potenciális szerzőknek szóló felhívások a címekre kattintva érhetők el): 

 

Bővebb információk a felhívásokról és a cikkek beküldésének menetéről a honlapunkon található, a sorszámon felüli különszám felhívásokat a következő számokban osztjuk majd meg. 

 

A folyóirat teljes tartalma elérhető online a Vezetéstudomány folyóirat honlapján. Weboldalunkon tájékozódni lehet a kéziratok beküldésével kapcsolatos információkról és a szerzői útmutatóról is – az empirikus kutatásokra épülő tanulmányokat és a szisztematikus, módszertanilag megalapozott elméleti áttekintéseket folyamatosan várjuk. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.25. - 01:10:01